Izlaidums PII "Pumpuriņā"
24.05.2019. 17:00
Valkas PII "Pumpuriņš"
Mūzikas skolas izlaidums
24.05.2019. 17:00
Valkas J.Cimzes mūzikas skola
Baznīcu nakts
24.05.2019. 18:00 - 21:00
Valkas Lugažu ev. lut. baznīcā
“Bērnu rīts”: tikšanās ar rotaļpūcīti Ucipuci un tās autori Zani Zustu
25.05.2019. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Tikšanās ar rakstnieci Zani Zustu
25.05.2019. 13:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Studijas "Joy" pavasara koncerts "Saule sirdī"
25.05.2019. 17:00
Valgas kultūras namā
Jauno grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana 31. maijā.)
27.05.2019 - 30.05.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Valkas J.Cimzes ģimnāzijas projektu dienas: darba grupa “Kam tā miga tiks?”
27.05.2019 - 29.05.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
27.05.2019. 18:15
Beverīnas iela 3
Vingrošana senioriem
28.05.2019. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23
Publiska diskusija "Cik droši Tu jūties dzīvojot Eiropā?"
28.05.2019. 13:00
Valkas novada dome, Beverīnas 3
“Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga uztura tēmu 2017. - 2019.gadā”
28.05.2019. 15:00
Semināra iela 23 (2.stāvs)
Jogas nodarbības Ērģemē
28.05.2019. 18:00 - 19:20
Ērģemes bērnudārza zālē
Vingrošana senioriem
30.05.2019. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23
Domes sēde
30.05.2019. 10:00
Beverīnas iela 3