Literatūras izstāde vēstures grāmatu mēnesī “Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī” (K. Ulmanis)
02.03.2020 - 31.03.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Maijas Puķītes rokdarbu izstāde “Rotājies”
02.03.2020 - 31.03.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Izstāde “Ar sauli sirdīs un darbos”: Tautas lietišķās mākslas studijai “Saulīte” – 60
02.03.2020 - 28.03.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka (novadpētniecības stendā)
Literatūras izstāde “Pieminot Leonu Briedi. Mūsu valodas un kultūras Donkihotu.”
02.03.2020 - 31.03.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Fotomākslinieka Jāņa Gailīša foto ekspozīcija “Ziedi”
02.03.2020 - 24.04.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
02.03.2020. 18:15
Beverīnas iela 3 (2. stāva zālē)
Filmas “Klases salidojums 2” seanss
02.03.2020. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Tikšanās ar raidījuma “Litertūre” veidotājiem Martu Selecku un Gustavu Terzenu
03.03.2020. 12:00
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (Raiņa iela 28A)
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
03.03.2020. 18:00
Vijciema pamatskolas sporta halle
Rokdarbu pulciņa radošā darbnīca “Satiec savu meistaru”: meistarklase mašīnadīšanā
04.03.2020. 10:00 - 12:00
Vijciema amatniecības centrs
Tikšanās ar rakstnieci Marinu Kosteņecku
05.03.2020. 13:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Valkas pilsētas teātra izrāde N. Gogolis “Veclaiku muižnieki”
06.03.2020. 17:00
Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē
“Sieviešu dienas” zolītes turnīrs
07.03.2020. 09:00
Valkas pagasta Saieta nams "Lugažu muiža”
Koncerts "Jūtos mīlēta!"
07.03.2020. 18:00
Vijciema tautas nams
SDK “Lustiņdancis” 5 gadu jubilejas koncerts
07.03.2020. 19:00
Kārķu tautas nams