Grupas “The Sound Poets” akustiskais koncerts
07.04.2017. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Konkursa “Latvijas toņi un pustoņi” tērpu kolkecijas skates 1.kārta
08.04.2017. 00:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Pasākums "Ģimeņu klubs"
08.04.2017. 16:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Vijas vārda dienas svinības - svētku koncerts un balle kopā ar grupu "Apvedceļš"
08.04.2017. 18:00
Vijciema tautas nams
7.kārtas zolītes turnīrs
09.04.2017. 10:00
Zvārtavas pagasta "Luturskolā"
Dievkalpojums Palmu svētdienā
09.04.2017. 12:00
Valkas-Lugažu ev.lut.baznīcā
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
10.04.2017. 10:00
Valkas novada dome, Beverīnas iela 3
Sociālo lietu komitejas sēde
10.04.2017. 13:00
Valkas novada dome, Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
12.04.2017. 10:00
Valkas novada dome, Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
12.04.2017. 13:00
Valkas novada dome, Beverīnas iela 3
"Optimists 2017" 1.kārta
13.04.2017. 14:30 - 18:30
Valkas brīvdabas estrāde
Dievkalpojums Zaļajā ceturtdienā
13.04.2017. 18:00
Valkas - Lugažu ev.lut. baznīcā
"Lielo dienu gaidot"
14.04.2017. 00:00
Saieta nams "Lugažu muiža"
Lieldienas Lugažu muižā
14.04.2017. 11:00
Saieta nams "Lugažu muiža'
Dievkalpojums Lielajā piektdienā
14.04.2017. 15:00
Valkas - Lugažu ev.lut. baznīcā
>