Vijciemiešu vecāko paaudzi laipni aicina uz balli “Rudens vēstules”, mīļi gaidīti 4. oktobrī plks.12.00 Vijciema tautas namā! Pensionāru gada balle Vijciemā notiek katru gadu. Tradicionāli šajos pasākumos apaļajās jubilejās tiek sveikti gaviļnieki. Taču katru gadu mainās mākslinieki, kuri uzstājas un mājas ...

28.09.2015

Vijciema pamatskolā no 14. līdz 17.septembrim norisinājās drošības nedēļa. Tās laikā skolēni un bērnudārza bērni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvju darbu. Juris Kalniņš izrādīja bērniem ugunsdzēsēju mašīnu un tās aprīkojumu, bijušais skolas skolēns Toms Jirgensons pastāstīja par glābēju ...

28.09.2015

12. septembrī plkst.19.00 Vijciema tautas namā viesosies Kārķu amatierteātris ar A. Niedzviedža lugu “Trīsarpus atraitnes”. Šogad vijciemiešiem ir bijusi iespēja noskatīties Zvārtavas, Palsmanes,Valkas pagasta, kā arī pašmāju amatierteātru iestudējumus. Ar savām programmām viesojušies arī profesionāli ...

11.09.2015