07.08.2018
Aizvadīti Vijciema pagasta vasaras sporta svētki

  Sestdien 4. augustā Vijciema sporta laukumos notika kārtējie vasaras sporta svētki.  Kā jau katru gadu tie pulcēja lielu dalībnieku skaitu ne tikai no Vijciema un Valkas novada, bet arī no tuvākiem un tālākiem novadiem. Kopumā sporta svētkos piedalījās vairāk par 200 dalībniekiem. Komandas varēja sacensties futbolā, volejbolā, virves vilkšanā un jautrības stafetē. Individuāli dalībnieki sacentās šaušanā ar pneimatisko šauteni, šautriņu mešanā, lēnajā riteņbraukšanā, smaguma mešanā, skrējienā ar uzdevumu, „makšķerēšanā”. Dalībnieku rindas pie individuālajiem sporta veidiem bija līdz vēlai pēcpusdienai, jo katrs varēja izmēģināt savas sportiskās spējas. Sporta svētku noslēgumā uzvarētāji saņēma medaļas un saldumu balvas, bet komandas kliņģerus un atspirdzinošus dzērienus.

Liela piekrišana bija SIA „Cellīši un partneri” konkursam, kurā piedalījās 99 dalībnieki. Konkursu vadīja un balvas pasniedza Valdis Šaicāns.

Visas dienas garumā darbojās piepūšamās atrakcijas bērniem.

Liels paldies tiesnešiem par lieliski veikto darbu visas dienas garumā. Paldies par foto Inesei Matukai. Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un izturību visas dienas garumā. Tiekamies citos sporta pasākumos.

Paldies Valkas novada domei un biedrībai Ziemeļgauja par finansiālu atbalstu.

                                              Vijciema sporta organizators Juris Kalniņš

Rezultāti: 1. vietas savās vecuma grupās individuāli

Šautriņu mešana (207 dalībnieki)                       Šaušana (153 dalībnieki)

Aleksis Beikmanis                                                    Adams Soini

Amanda Mežule                                                       Keita Zellīte

Ralfs Majors                                                              Jānis Kalniņš

Dace Ozoliņa                                                             Inese Matuka

Gints Sprancmanis                                                   Valdis Šaicāns

Mārīte Kalniņa                                                          Inese Gulbe

Riteņbraukšana (71 dalībnieks)                            Smaguma mešana (132 dalībnieki)

Roberts Motuks                                                        Renārs Skorenko

Keita Zellīte                                                                Daniela Matuka

Oskars Vasalis                                                            Renārs Akmins

Loreta Beķerniece                                                     Karlīna Rikveile

Ralfs Majors                                                                Edgars Matuks

Baiba Beikmane                                                          Lāsma Ruskule

Gints Sprancmanis                                                     Oskars Ziemiņš

Baiba Vasale                                                                Baiba Vasale

„Makšķerēšana”(141 dalībnieki)                             Skrējiens ar uzdevumu (136 dalībnieki)

Emīls Beikmanis                                                          Renārs Skorenko

Marija Ragže                                                                Samanta Ozola

Dagnis Silgals                                                               Jānis Gekišs

Laura Pakalna                                                              Loreta Beķerniece

Gints Sprancmanis                                                      Eduards Emulovs                

Gunita Beikmane                                                         Eva Melbārde

                                                                                        Inga Priedniece

                                                                                        Uldis Celmiņš

SIA „Cellīši un partneri” (99 dalībnieki)

Armīns Dumārovs

Eva Melbārde

Ildze Freiberga

Aivars Freibergs

Komandu sporta veidos 1-3. vieta:

Futbolā ( 6 komandas) 1. Namejs ( Variņi) 2. Mēru United (Bilska) 3. Sūbru iela (Vijciems)

Futbolā bērni (3 komandas) 1. Smiltenes Vanagi (Smiltene) 2. Francija (Vijciems)                     3. Vijciemieši (Vijciems)

Volejbolā (12 komandas) 1.Piena sapnis (Vijciems) 2. Siliņi (Vijciems) 3. Zeķes (Vijciems)

Virves vilkšanā (5komandas) 1. Piena plēve (Vijciems) 2. Čiekurlande (Vijciems)3.Sūbru iela (Vijciems)

Jautrības stafetē (8 komandas) 1. Brilles (Vijciems) 2. Piena plēve (Vijciems) 3. Halva (Vijciems)

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.