12.10.2017
BJC “Mice” uz novada rudens darbu skati pulcējas mazpulku dalībnieki

Biedrībai “Latvijas Mazpulki”, rudens ir sava darba izvērtēšanas laiks. Ziemā, gadskārtējā biedrības konferencē, tiek apstiprināti projektu gada prioritārie virzieni. Mazpulku dalībnieki izvēlas savu individuālo vai grupu  projektu tēmas augkopībā, lopkopībā, novadpētniecībā, vides izzināšanā, mājturībā vai kādā citā jomā, pavasarī sagatavo projektu pieteikumus un līdz rudenim savus projektus īsteno.

 

Nu rudens ir klāt. Vispirms mazpulcēni savu veikumu izvērtē mazpulka vai novada rudens darbu skatē, bet pēc tam veiksmīgākos gaida reģionālajos forumos.

 

29.septembrī Valkā, BJC “Mice” uz novada rudens darbu skati pulcējās mazpulku dalībnieki un viņu vadītājas no Valkas, Kārķiem un Vijciema.

 

Pirms skates atklāšanas dalībniekiem bija iespēja noskatīties filmiņas par Latvijas Mazpulku aktivitātēm. Darba skati atklāja, tās dalībniekiem veiksmi vēlēja un kopā nodziedāt mazpulku himnu aicināja  BJC “Mice” izglītības speciāliste Tija Bērtiņa. Visus sveica centra direktore Kristīne Ganiņa.

 

Projektu prezentācijas trīs grupās uzklausīja un paveikto izvērtēja Kārķu un Vijciema mazpulku vadītājas Ģertrūde Ābele un Anita Lotiņa, avīzes “Mazpulks” redaktore Silvija Dorša, Kristīne Ganiņa, lauku konsultante Ilona Krūmiņa un pedagoģe Dzintra Auzāne.

 

Vijciemieši pievērsušies augkopībai.  Marks Ragže un Aleksis Beikmanis īstenojuši pētījuma prasmes attīstošus projektus “Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli”, bet Santa Marija Vīnupe - “Šalotes sīpoli biznesam”. Sabīne Lotiņa savu projektu veltījusi  galda bietēm: no pašas audzētām bietēm gatavojusi biešu pulveri  un izmēģinājusi tā izmantošanu kulinārijā.  Viktorija Lana Hāne  īstenojusi projektu “ Tējas veselībai”, vācot zāļu tējas un iepazīstoties ar to izmantošanu.

 

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, mazpulcēni šogad bija aicināti iesaistīties projekta  “Manas 100 tautas dziesmas” īstenošanā. 239.Kārķu mazpulkā šim aicinājumam ar savu projektu “Manas tautas dziesmas Latvijai” atsaukusies Krista Aršanova, bet Gabriela Mieze strādājusi pie projekta “Mans ozoliņš Latvijas simtgadei”.

 

11.Valkas mazpulka dalībnieku vairākums ir jaunāko klašu skolēni,  viņi īstenojuši visdažādāko tēmu projektus. Marta Rozīte, Arnita Eglīte, Madlēna Rosolovska, Marta Lāne, Paula Emilia Petersena un Beatrise Eglīte kopā strādājušas grupas projektā “Puķu dobe Latvijas simtgadei”. Beatrise Eglīte izstrādājusi  individuālo projektu “Lilijas un atraitnītes”, bet Arnita  Eglīte “Latviešu gadskārtas”. Marta Lāne īstenojusi projektu “Vistas un gailis”, bet Paula Emilia Petersena  – “Kazas un āži”. Martas Rozītes individuālais  projekts saucas “Latvijas meža draugi”. Emīls Ozols strādājis pie projekta “Saulespuķe, ķirbis un kukaiņu māja”.  Kristjans Auniņš ar lielu rūpību un  interesi īstenojis projektu “Ziepju pagatavošana”.

 

11.Valkas mazpulka dalībnieki Sāra, Selīna, Maija, Meinards un Matejs Dorši, no kuriem trīs ir pirmskolēni, īstenojuši grupas projektu “Spārnotie draugi”. Tā gaitā  izgatavoti putnu būrīši Valkas novadpētniecības muzeja parkam, pētīti putni, veidoti daudzi radoši darbi. Matejs šogad īstenojis arī savu individuālo, jau trešo Asniņa projektu – “Zemenes”, no sēkliņām izaudzējot zemenes.

 

Pēc satraukuma pilnās projektu prezentēšanas  mazpulcēnus aicināja iestiprināties ar pusdienām. Pēc tam “Mices” pedagoģe Rudīte Gromule kopā ar mazpulcēniem no līdzi atnestajiem rudens ziediem veidoja glītus pušķus. Ar tiem rokās mazpulcēni devās uz Lugažu laukumu, kur notika piemiņas brīdis pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa. 11.Valkas mazpulka vadītāja Viktorija Maļukova īsā uzrunā aicināja atcerēties ievērojamo valstsvīru un arī Latvijas Mazpulku organizācijas izveidošanas iniciatoru  un pirmo Virsvadoni Kārli Ulmani, kuram šoruden tika atzīmēta 140.dzimšanas diena. Mazpulcēni nolika ziedus pie pieminekļa.

 

Atgriežoties Bērnu un jauniešu centrā, skates dalībnieki saņēma sava šīgada darba novērtējumu. Valkas novada BJC “Mice”bija sarūpējis jaukas dāvanas mazpulcēniem, viņu vadītājām un darba izvērtētājiem skatē.

 

Uz  Vidzemes – Zemgales - Latgales forumu 7.oktobrī Salaspilī tika izvirzīti visi četri Vijciema mazpulka un abi Kārķu mazpulka projektu autori, no Valkas - pārstāvji no abiem grupu projektiem, kā arī  individuālo projektu īstenotāji Beatrise Eglīte, Marta Lāne un Kristjans Auniņš.

 

Latvijas Mazpulkiem izveidojusies laba sadarbība ar Nacionālo Botānisko dārzu. Šoruden dārza vadība radīja iespēju daļai foruma aktivitāšu noritēt tieši šeit. Jāteic, ka Salaspilī  Valkas novada delegācija jutās lieliski. Bija ļoti interesanti iepazīties ar Nacionālo botānisko dārzu. Protams, visus jo īpaši apbūra eksotiskie augi Tropu mājā!

 

Mazpulku tirdziņā piedalījās arī mūsu novada mazie tirgotāji. Sabīne Lotiņa piedāvāja biešu pulveri un kēksiņus, Viktorija Lana Hāne – pašas savāktās zāļu tējas. 11.Valkas mazpulka dalībnieki aicināja loterijā laimēt istabas puķes, rotaslietas, auduma iepirkšanās maisiņus  un citas pašu darinātas lietas.

 

Salaspils 2.vidusskolā mazpulcēni devās prezentēt savu veikumu, kā arī piedalījās izzinošās nodarbībās “60 elementi manā kabatā”, aplūkoja telefonu radošo darbu izstādi “Mana telefona stāsts” un ļāvās improvizācijas teātra SPIEDIENS izraisītajai sajūsmai.

 

Un tad jau – ilgi gaidītais gada darba vērtējums. Jāsaka godīgi – mūs, Valkas novada pārstāvjus, ļoti iepriecināja mūsu mazpulcēnu sasniegumi. 1.vietu par pārliecinošu projekta prezentāciju un teicami paveiktu darbu savās darba grupās saņēma Valkas mazpulka dalībnieki Kristjans Auniņš un Sāra Dorše, vijciemiete Sabīne Lotiņa. Otrā vieta – Vijciema sīpolu pētniekiem  Markam Ragžem un Aleksim Beikmanim, trešā - Gabrielai Miezei no Kārķiem, Atzinība – Kristai Aršanovai.

 

Sniedze Ragže no Vijciema par  atbalstu sava mazpulcēna un mazpulka darbam saņēma dāvanu – augļu kociņu.

Esam priecīgi par paveikto. Priekšā – interesantas ziemas nodarbības, un tad jau būs jāķeras pie 2018.gada projektiem.

                               

Informāciju sagatavoja:

Silvija Dorša,

laikraksta “Mazpulks”redaktore  

Mazpulku dalībnieku rudens darbu skate (T.Bērtiņa)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.