21.12.2015
Atklāj atjaunoto Bērnu – jaunatnes sporta skolas zāli

18.decembrī svinīgi atklāja atjaunoto Bērnu – jaunatnes sporta skolas zāli.

 

2015.gada aprīļa mēnesī noslēdzās projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē”. Sporta zālē Varoņu ielā 35B, Valkā tika veikti siltināšanas darbi, nomainīti logi, jauna grīda, apkures un ventilācijas sistēma.

 

Kopējās projekta izmaksas 429 263.84 eiro. Projekta iesniedzējs Valkas novada dome ar 50% līdzfinansējumu. Projektu finansiāli atbalstīja Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 

Lai zāle iegūtu mūsdienīgus vaibstus un tā būtu pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tika īstenots projekts Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana. Investīcijas Valkas novada Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanas pasākumiem. Kopējās projekta izmaksas bija 85 493,76 eiro.

 

Pateicoties projektam, tikai izremontēts treneru kabinets 2. stāvā, divās ģērbtuves, papildus izbūvētas divas tualetes un, atbilstoši prasībām, arī tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vējtveris un apgaismojums.

 

Zālē trenējas vieglatlēti, futbolisti, florbolisti, florbolā jaunākajām vecuma grupām zāles izmēri atļauj sarīkot Latvijas čempionāta spēles. Brīvā laika apmeklējumā zālē var spēlēt galda tenisu, novusu, volejbolu, nodarboties ar trenažieriem.

 

Paldies Valkas novada domes darbiniekiem, kas bija iesaistīti šajos projektos, sporta skolas tehniskajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem.

Paldies darbu veicējiem:

SIA “YIT Celtniecība” atbildīgām būvdarbu vadītājam Guntim Muceniekam.

SIA “Balthem” būvdarbu vadītājam Arvim Brūvelim ar komandu.

SIA “Valkas būvnieks” pārstāv Pēterim Gudreniekam ar komandu.

SIA “ Varikon” Marekam Smanam ar komandu.

Informāciju sagatavoja - Mudīte Gerke

Foto - Zane Brūvere

Atjaunotās BJSS zāles atklāšana (Foto - Z.Brūvere)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.