13.07.2017
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola gatavojas jaunu audzēkņu uzņemšanai

Izglītības iestādes, to vidū arī J.Cimzes Valkas Mūzikas skola vasaras periodā atrodas relatīvā miera stāvoklī.Pedagogi un audzēkņi uzkrāj spēkus nākošajam mācību cēlienam, vienlaikus rezumējot iepriekšējo un gatavojoties turpmākajam.

 

Pagājušajā mācību gadā skolas audzēkņi piedalījušies 56 dažāda veida pasākumos: priecējuši klausītājus koncertos mūzikas skolā un Valkas pilsētā, izbraukuši ar koncertprogrammām un atsevišķiem priekšnesumiem uz Vijciemu un Kārķiem svētku un svinību reizēs.

 

Gan koklētāji, gan pianisti, vijolnieki, akordeonisti, gan kora klases, pūšamo un sitamo instrumentu klases audzēkņi vairojuši savas prasmes izvēlētā instrumenta spēlē, tāpēc droši un ar labiem panākumiem esam piedalījušies festivālos un konkursos Valkā, Valgā, Cēsīs, Saulkrastos, Madlienā, Rīgā un Radvilišķos (Lietuvā).

 

Skola ir vieta, kur vienmēr kūsā dzīvība un norit kustība. Priecājamies par skolas absolventu muzikālo sniegumu, taču skumstam, ka no viņiem jāšķiras. Taču to vietā nāk jauni talanti, jo vecāki vēlas savos bērnos attīstīt radošo dzirkstelīti, un mācoties mūziku, ieguvēja būs visa ģimene. Sagaidāms līdzpārdzīvojums un kopības sajūta uzstāšanās reizēs un prieks par bērnu spējām. Lai ieinteresētu bērnus mūzikas apguvei, pavasarī aicinājām bērnudārzniekus uz mūzikas skolu, kā arī ar nelielu koncertu viesojāmies “Pasaciņā” un “Pumpuriņā”.

 

Ceram, ka iepriekšējās muzikālās tikšanās nesīs augļus, un interesenti ieradīsies uz jauno audzēkņu uzņemšanu ne tikai no pilsētas, bet arī no laukiem, jo pašvaldība, ja tikai būs gribētāji, transportu uz mūzikas skolu nodrošinās. Laba pieredze un sadarbība šajā ziņā ir izveidojusies ar Vijciema pagastu un pamatskolu.

 

Šogad audzēkņi tiks uzņemti 23., 24. un 25. augustā no plkst.16.00 līdz 18.00. Jāierodas vecākiem ar bērnu, līdzi ņemot dzimšanas apliecību. 2017./2018. mācību gadā ir plānoti vairāki jaunievedumi bērnu sākotnējā vispārējās muzikālās un instrumentu apmācības jomā. Sagaidām bērnus sākot no 5 – 6 gadu vecuma, septiņgadniekus, un arī vecākus, ja tie nolēmuši pievērsties pūšaminstrumentu vai akordeona spēlei.

 

Pie skolā sagaidāmiem jaunumiem noteikti jāpieskaita arī jaunās un ilgi gaidītās speciālistes - pianistes darba gaitu uzsākšana pēc Latvijas Mūzikas akadēmijas profesionālā bakalaura grāda mūzikas pedagoģijā iegūšanas. Nākamajā mācību gadā ar 2017. gada pavasarī Valsts Kultūrkapitāla Fonda atbalstīto projektu “Jaunu mūzikas instrumentu iegāde J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai” papildināsim skolas materiālo bāzi ar jaunu instrumentu – vijoļu iegādi. Augusta mēnesī saposīsim skolas telpas, turpināsim rūpēties, lai tās vienmēr būtu gaišas, izremontētas un mājīgas.

 

Mācību gadu tradicionāli uzsāksim 31. augustā plkst.12.00 ar kopīgu svinīgu brīdi pie skolas.

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Veinberga

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.