01.02.2018
Izmaiņas Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laikos

SOCIĀLĀ DIENESTA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta

Tālrunis, e-pasts

Natālija Dubrovska

Vadītājs

Rūjienas iela 3D, Valkā

Ceturtdienās

8 30 – 16 30

64725937, mob.29452453

natalija[punkts]dubrovska[uz]valka[punkts]lv

sociālais[punkts]dienests[uz]valka[punkts]lv

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8 30 – 12 00 13 00 – 16 30

64725938

mob.28374397

iveta[punkts]poriete[uz]valka[punkts]lv

Zane Zariņa

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupāmvadītāja vietnieks

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8 30 – 12 00 13 00 – 16 30

64725939

mob.28687967

zane[punkts]zarina[uz]valka[punkts]lv

 

Inese Mūze

Sociālās palīdzības organizators

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8 30 – 12 00 13 00 – 16 30

mob. 28687297

inese[punkts]muze[uz]valka[punkts]lv

 

Lana Paškēvica

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Rūjienas iela 3D, Valkā

Otrdienās, ceturtdienās

8 30 – 12 00 13 00 – 16 30

mob.28677671

lana[punkts]paskevica[uz]valka[punkts]lv

Kristiāna Brolīte

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās 13 00 – 19 00

Otrdienās 8 30 – 12 00 13 00 – 16 30

Piektdienās 8 30 – 12 00

64725940

mob.28681324

kristiana[punkts]brolite[uz]valka[punkts]lv

 

Zita Roze

Sociālais darbinieks

Ērģemes pagastā un Kārķu pagastā

Ērģemes pagasta pārvaldē, Ērģemes pagastā

Otrdienās, ceturtdienās 8 30 – 16 00

 

2. un 3. piektdiena – sociālajos dzīvokļos „Valžkalni” Turnā

 

Kārķu pagasta pārvaldē, Kārķu pagastā

Pirmdienās 8 30 – 16 00

 

Ērģemes pagastā 64725245

mob.28673013

zita[punkts]roze[uz]valka[punkts]lv

Dace Bašķe

Sociālais darbinieks

Valkas pagastā, Zvārtavas pagastā, Vijciema pagastā

Lugažu muiža, Valkas pagastā

Pirmdienās

8 30 – 12 00 13 00 – 18 00

Otrdienās

8 30 – 12 00 13 00 – 16 30

 

Zvārtavas pagasta pārvalde, Zvārtavas pagastā

1., 2. un 3. ceturtdiena 9 00 – 16 00

 

Vijciema pagasta pārvalde, Vijciema pagastā

1., 2. un 3. piektdiena 8 30 – 16 00

 Valkas pagastā - 64781372

mob.28692945

dace[punkts]baske[uz]valka[punkts]lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dace Gailīte

Psihologs

Rūjienas iela 3D, Valkā

pēc pieraksta

mob.29115207

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.