06.10.2020
Valgas Militārajam muzejam – 20

2000. gada 29. septembrī Valgā valdīja svinīga gaisotne. Pēc apsveicināšanās vārdiem un Kuperjanova kājnieku bataljona kapelāna iesvētīšanas ar lentas griešanu, tā laika robežsargu pilsētiņā, atklāja pastāvīgo ekspozīciju ”Dienvidigaunijas kopdarbs“ (Lõuna-Eesti Ühistöö). Minētā pilsētiņa dzīvo savu militāro dzīvi jau no 1908. gada.

 

Ekspozīcijai piešķirtajās telpās savu vietu bija atraduši daudzi Dienvidigaunijas spēka struktūru atvesti un uzstādīti eksponāti gan no vēstures, gan no mūsdienām. Ar gadiem ekspozīcija paplašinājās gan iekštelpās, gan pagalma teritorijā. Vietējās spēka struktūras sadarbībā piesaistīja arī kaimiņus no Latvijas. Pavisam drīz iesāktais pārveidojās par visas valsts pasākumu un par mērķi kļuva patriotiskās audzināšanas veicināšana pilsoniskās iniciatīvas ietvaros.

 

Svarīgs datums ekspozīcijas vēsturē ir 2008. gada 2. jūlijs. Līdzšinējās aktivitātes tika augstu vērtētas, un ar Iekšlietu un Aizsardzības ministriju un Valgas pilsētas atbalstu tieši tajā dienā tapa nodibinājums ”Valgas Patriotiskās Audzināšanas Pastāvīgā Ekspozīcija“ (arī Valgas Militārais muzejs – tematikas parks).

 

No sākotnējā perioda mūsu ceļabiedriem ir palikuši Igaunijas Aizsardzības Spēki (Eesti Kaitsevägi), Igaunijas Zemessardze (Eesti Kaitseliit), Igaunijas Drošības policija (Kaitsepolitseiamet), Policijas un Robežsardzes pārvalde (Politsei- ja piirivalveamet) kopā ar kaimiņiem no Latvijas, kā arī Igaunijas un Latvijas glābšanas dienesti. Klāt ir nākuši arī Tartu cietums, Valsts Atmīnēšanas centrs (Vabariiklik Demineerimiskeskus), Iekšējās aizsardzības akadēmija (Sisekaitseakadeemia), virsnieku organizācijas, vairākas tematiskās istabas un ekspozīcijas.

 

Nodibinājuma mērķis ir piedāvāt Valgas pilsētā zināšanas un pakalpojumus, lai veicinātu patriotisko audzināšanu un vēlmi aizsargāt tēvzemi, un brīvā laika aktivitātes militārajā stilā. Svarīga loma ir iekšējās drošības tematika un prezentācijas uz vietas un pasākumos visā valstī. Muzejā ir bagātīgs un unikāls krājums, kas sadarbībā ar dažādām iestādēm un vietējām pašvaldībām palīdz glabāt vēstures mantojumu un iepazīstināt ar to, veicinot darbu ar jauniešiem. Var teikt, ka šis ir viens no savdabīgajiem muzejiem Eiropā. Skolēniem ir iespēja piedalīties meistarošanas un vēstures pulciņos, saņemt padomu un palīdzību sastādot pētniecības darbus par militāro vēsturi.

 

2019. gadā muzeju apmeklēja vairāk nekā 12 000 interesentu no 74 valstīm. Muzeja āra ekspozīcija ir bagātīga un atraktīva. Šīgada augustā nodibinājums kopā ar sadarbības partneriem jau 12. reizi rīkoja Valgas pilsētas svarīgāko pasākumu – starptautisko militārās vēstures festivālu, kas ir kļuvis pazīstams visā Eiropā.

 

Valgas militārais vēstures festivāls "MilFest", foto I. Leitis

 

No muzeja pagalma reģiona jaunieši dodas uz obligāto aktīvo militāro dienestu.

 

Nodibinājums ”Valgas Patriotiskās Audzināšanas Pastāvīgā Ekspozīcija“, kopā ar spēka struktūrām, gadiem ir palīdzējis rīkot iekšējās drošības, integrācijas, valsts aizsardzības un starptautiskās jauniešu nometnes.

 

Šajā lielajā darbā bezgala daudz ir ieguldījuši mūsu brīvprātīgie un dažādas iestādes.

 

No sirds pateicos visiem mūsu jubilejas gadā un vēlu mūsu patīkamās sadarbības turpināšanos mūsu mērķu sasniegšanā!

 

Lai dzīvo Igaunija!

 

Informāciju sagatavoja:

Meelis Kivi, atvaļināts majors

nodibinājuma veidotājs un ilggadējs vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.