Piektdien, 25. februārī, Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) paplašinātajā Attīstības padomes sēdē tās locekļi un Vidzemes tūrisma galamērķu organizāciju pārstāvji vienojās, ka sadarbība resursu apvienošanā, ideju apmaiņā un pieredzē ļautu veidot konkurētspējīgāku Vidzemes reģiona tūrisma piedāvājumu. ...

01.03.2022

Ņemot vērā, ka ir stājušās spēkā virkne izmaiņu nodokļu jomā Latvijā, kas skar kā darba devējus, tā arī visus nodokļu maksātājus, "Biznesa konferences" uzskata, ka ikvienam būtiski ir būt informētam par gaidāmo konferenci, it īpaši uzņēmējiem. Līdz ar to vēlamies aicināt iedzīvotājus un uzņēmējus 10. martā ...

01.03.2022

  Aktualizējot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) nepieciešamību stiprināt savu darbinieku kompetences un pilnveidot viņu prasmes,  Vidzemes plānošanas reģions kopā ar ārvalstu ekspertiem izstrādājis personāla attīstības rīkus cilvēkresursu stiprināšanai nelielos uzņēmumos. Lai praktiskos risinājumus ...

24.02.2022

Ņemot vērā izmaiņas, kas pagājušā gadā piedzīvotas gan pārtikas, gan lauksaimniecības nozarē, kā arī rēķinoties ar pandēmijas un energokrīzes atstātajām sekām uz šo jomu, Biznesa konferences uzskata, ka ikvienam būtiski ir būt informētam par gaidāmo, it īpaši uzņēmējiem. Līdz ar to informējam, ka 3. ...

24.02.2022

Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs 24. februārī Vidzemes inovāciju nedēļas laikā aicina uz konferenci "Simbioze: risinājums resursspiedīgos apstākļos", kurā ieskatīsimies simbiozes nozīmē attīstības un inovētspējas veicināšanā.   Vidzemes plānošanas reģions pirms četriem ...

23.02.2022

Trešdien, 23. februārī plkst. 13.00 Vidzemes plānošanas reģions un  Phd. oec. cand. Līga Brasliņa Vidzemes inovāciju nedēļas 2022 ietvaros aicina vidzemniekus uz semināru-diskusiju “Kāpēc Vidzeme rada tikai 6,6% no Latvijas pievienotās vērtības?” Pasākumā tiks atklāti iemesli, kāpēc Vidzemes reģiona ...

22.02.2022

Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros, 23. februārī plkst. 16:00 tiešsaistē norisināsies  Vidzemes augstienes tūrisma zīmola „Vidzemēs” organizēta diskusija – darba sesija „Individuālo un kolektīvo vērtību apzināšanās un definēšana - veiksmīgas tīklošanās pamatprincips.” ...

18.02.2022

Piektdien, 25. februārī, plkst. 10.00 Vidzemes plānošanas reģions (VPR), Latvijas Lauku forums (LLF) un projekts “CITIES2030” aicina ikvienu interesentu uz semināru-diskusiju “Būt vai nebūt vietējam kartupelim skolas pusdienu galdā: pārtikas zaļie publiskie iepirkumi”. Pasākums notiks Vidzemes inovāciju nedēļas ...

17.02.2022

Sadarbojoties aprites un bioekonomikas spēlētājiem, rodas arvien jauni, ilgtspējīgi digitālie risinājumi, kurus ieviešot būtiski attīstās reģiona konkurētspēja. Lai to atbalstītu un veicinātu, Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros norisināsies seminārs “Aprites un bioekonomika lauksaimniecībā – studentu un lauksaimnieku ...

16.02.2022

Pirmdien, 21. februārī plkst. 15.00 Vidzemes plānošanas reģions un projekts “Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai (Smart Living)” aicina interesentus uz tiešsaistes semināru “Atjaunojamās enerģijas kopienas”. Pasākums notiks Vidzemes inovāciju nedēļas 2022 ietvaros, aktualizējot ...

16.02.2022

Sagaidot Vidzemes inovāciju nedēļu, laikā no 14. līdz 18. februārim, Latvijas IT klasteris sadarbībā ar Cēsu Digitālo centru, organizē IT ekspertu konsultācijas, uz kurām tiek aicināti pieteikties visi Vidzemes uzņēmēji, kuriem interesējošas tēmas ir datu analītika, resursu vadība un e-komercija.   Ekspertu konsultācijas ...

11.02.2022

Šogad Vidzemes inovāciju nedēļā pieteikts rekordliels skaits pasākumu - lai padziļināti iepazītos ar simbiozes lomu inovācijā, no 21. līdz 25. februārim interesenti aicināti apmeklēt 35 pasākumus. Tajos savās zināšanās, pieredzē un idejās dalīsies ap 100  ekspertu. Nedēļas ietvaros notiks arī konference "Simbioze: ...

09.02.2022

Lauku atbalsta dienests (LAD) vērš uzmanību, ka pieteikšanās termiņš atbalsta saņemšanai pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" ir pagarināts līdz 2022. gada 24. februārim. Sākotnēji projektu iesniegumu kārta bija paredzēta līdz 2022. gada 10. februārim.     Pieteikumu termiņa pagarinājums ...

09.02.2022

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001   Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt ...

07.02.2022

Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu ir apzinājis vietējo ražotāju viedokli par dalību pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos pašvaldības pakļautībā esošo izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestāžu klientu ēdināšanai. ...

28.01.2022