27.08.2019
Valkā notikusi tikšanās ar projekta “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” vadītājiem un ekspertiem

Lai veicinātu finansējuma pieejamību vietējiem uzņēmumiem, sešas vietējās rīcības grupas īsteno projektu „Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai”. Projekta ietvaros paredzēts meklēt praktiskus risinājumus aizdevuma finanšu platformas izveidei mērķa grupām – fiziskām un juridiskām personām, paredzot aizdevumiem konkurētspējīgas % likmes (atbilstoši vidējām likmēm banku sektorā).

 

Projektu īsteno: Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (Vadošais partneris) un biedrības „Kandavas Partnerība”, „Vidzemes lauku partnerība Brasla”, „Pierīgas Partnerība”, „Lauku partnerība Ziemeļgauja” un biedrība „No Salacas līdz Rūjai".

 

21. augustā Valkas novada domes sēžu zālē notika biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" tikšanās ar projekta "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" vadītājiem un ekspertiem.

 

Sanāksmes mērķis bija apzināt lokālos, privātā sektora aizdevējus, palīdzēt izveidot jaunu aizdevuma platformu, finanšu apsaimniekošanai aizdotu līdzekļu formā, kā fiziskām tā juridiskām personām.

 

Latvijas uzņēmējdarbības vidē mazais bizness (jeb uzņēmumi, kuri nodarbina mazāk kā 50 darbiniekus MVU) apgrozījums sastāda 42.18% no kopējas apgrozījuma summas Latvijas uzņēmumiem. No kopskaita 47% MVU izvietota reģionos (Avots: Lursoft). Šie rādītāji atkārtoti apliecina mazā biznesa nozīmīgumu Latvijas, īpaši reģionu, uzņēmējdarbībā. MVU, reģionu lauku apvidos, nereti ražo produktus ar zemu pievienoto vērtību un konkurētspēju, salīdzinoši neliels ir inovatīvo uzņēmumu skaits. Trūkst līdzekļu un prasmju izmantot jaunākās tehnoloģijas, kā arī nav pietiekama iesaiste klasteros un citās sadarbības programmās ar atbalsta piesaisti.

 

Kā būtiskāko MVU izaugsmē paši uzņēmēji min apgrozāmo līdzekļu pieejamību. Nereti vajadzīgi vien pāris simti vai tūkstoši EUR, lai iecerētais realizētos. Banku sektorā ir zināmi ierobežojumi aizdevumam uzņēmumiem – izskatīšanas izmaksas, finanšu rādītājiem ir jābūt pozitīviem, ķīlas, kredīta pieteikumā plānotais var atšķirties no realitātes.

 

Vēl ierobežotākas ir iespējas no jauna izveidotiem uzņēmējiem. Banku sektorā jauna uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pieejamība faktiski ir neiespējama. Ātro jeb nebanku kredītu piedāvājums ir dārgs aizdevuma % likmēm. Atsevišķos reģionos veiksmīgi darbojas krājaizdevu sabiedrības. To darbība ierobežo aizdevumu izsniegšanu juridiskām personām (izņemot zemnieku saimniecības) un noteikta darbības teritorija. Tomēr krājaizdevu sabiedrību darbības princips ir viens no risinājumiem ātrai finanšu piesaistei, īpaši nelielos apjomos.

 

Plānotajos projekta rezultātos ietilpst:

  • Kopīgas mikrokredītu (~ 40 000.00EUR) apsaimniekošanas platformas (uzņēmuma) izveide, apvienojot reģionos esošos  aizdevējus, kur nepieciešams – radot jaunus. Juridisku risinājumu un Metodikas izstrāde (t.sk. formas izvēle, dibināšanas dokumentācija). Papildus paredzēta aizdevumu apsaimniekošanā nepieciešamās, juridiskās dokumentācijas formu izstrāde (t.sk. Līgumi)
  • IT rīka jeb datorprogrammas tehniskās specifikācijas sagatave mikrokredītu apsaimniekošanai.
  • Vienots zīmols
  • Pētījums mērķa auditorijas (esošo un potenciālo aizņēmēju fizisku un juridisku personu) vajadzību, pazīmju noteikšanai uzņēmējdarbību veicinoša un no jauna veidojoša finansējuma apjoma noteikšanai.

 

Projekts “Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai” tiks īstenots LAP 2014-2020 pasākuma 19.3.”Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” aktivitātē 19.32 “Starpteritoriālā sadarbība”. Projekta ieviešanas periods 2020.gada 1.aprīlis, kopējais budžets 99 234.17 EUR. Informācija par projekta aktivitātēm tiks publicēta pirms to ieviešanas, aicinot jebkuru interesentu iesaistīties projekta publiskajās aktivitātēs

 

 

Foto: I. Leitis

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta “Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai” koordinatore

Kristīne Ragaine-Volnianko

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.