16.05.2016
Patentu valde Vidzemes uzņēmējus konsultēs par preču zīmēm un intelektuālā īpašuma aizsardzību

 

Laikā no š.g. 20. līdz 21. maijam izstādē „Vidzemes Uzņēmēju dienas 2016” piedalīsies Patentu valde, un izstādes apmeklētājiem būs iespējams saņemt konsultācijas un informatīvos materiālus par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību, tostarp, noskaidrot par izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību Latvijā un ārvalstīs, reģistrācijas termiņiem un izmaksām, par apsvērumiem, kas jāņem vērā uzņēmējam, izvēloties preču zīmi savam produktam vai pakalpojumam, kā aizsargāt sava izstrādājuma dizainu, kāpēc nepieciešams veikt rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējumus, kā arī atbildes uz citiem ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzību saistītiem jautājumiem.

 

„Izstāde, kurā piedalās aktīvākie Vidzemes reģiona uzņēmēji, manuprāt, ir lieliska vieta, kur stāstīt arī par tādām uzņēmējdarbības niansēm, kam ikdienā parasti nepievēršam uzmanību,” PV iniciatīvu atsevišķā izstādes stendā uzņēmējiem stāstīt par preču zīmju un intelektuālā īpašuma aizsardzību raksturo PV direktors Sandris Laganovskis, uzsverot, ka preču zīme būtībā ir uzņēmuma seja – uzņēmuma, produkta vai pakalpojuma nosaukums, preču zīmes dizains, raksturlielumi un noformējums nereti ir galvenais nosacījums, lai potenciālais klients izvēlētos tieši konkrētā uzņēmuma ražojumu vai pakalpojumu. „Vispirms jau preču zīmes reģistrācija dod uzņēmējam drošības sajūtu,” norāda Sandris Laganovskis, „un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tas ir viens no galvenajiem uzņēmuma mārketinga ieročiem un ļauj paturēt savu unikālo produktu savā īpašumā, aizstāvot to no atdarinājumiem un attīstot plašu zīmola līniju tirgū. Un, otrkārt, preču zīme ļauj atšķirt viena uzņēmuma produktu no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem. Esmu pārliecināts, ka noteikti ir vērts ieguldīt pūles preču zīmes reģistrācijā,” ir pārliecināts PV direktors.

 

Patentu valdes iecere Vidzemes Uzņēmēju dienās ir nodrošināt visus izstādes – gadatirgus dalībniekus ar iespēju saņemt pilnīgu informāciju gan par vietējo, gan starptautisko preču zīmju reģistrācijas kārtību un izskaidrot uzņēmējiem visus ieguvumus no preču zīmju vai dizaina paraugu reģistrācijas, konsultēt par likumdošanas un intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem, kā arī informēt par iespējām savu preču zīmi popularizēt: „Preču zīmes reģistrācija ir lieliska iespēja popularizēt produktu vai pakalpojumu, kas marķēta ar šo preču zīmi, piemēram, dažādos konkursos vai izstādēs, kā arī citās mārketinga aktivitātēs. Piemēram, PV ik gadu organizē mūsu uzņēmējiem prestižu konkursu „Gada preču zīme”. Un tajā ar labiem panākumiem startējuši arī Vidzemes uzņēmēji – laureātu godā bijuši rūjienieši „Liepkalni” un gaujienieši „Very Berry”, bet dalībnieki konkursā – gan pārtikas (piemēram, „Cēsu alus” un „Valmiermuižas alus”), gan citu produktu ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji. Domāju, ka neviens Vidzemes uzņēmums, kas piedalījies konkursā to nav nožēlojis,” saka Sandris Laganovskis, „tomēr pats galvenais jau ir – saņemt tās drošības garantijas, ko sniedz preču zīmes reģistrācija,” uzskata PV direktors.

 

Uzņēmēji tiks gaidīti Patentu valdes stendā Vidzemes Uzņēmēju dienu laikā Valmieras Kultūras centrā 20. un 21. maijā, turklāt, kā norāda PV direktors, nav nozīmes ne uzņēmuma lielumam, ne nozarei, kurā tas darbojas – preču zīme un dizaina paraugi ir vienlīdz svarīgi visiem: „Parasti tiek nepareizi uzskatīts, ka tikai lielajiem zīmoliem un uzņēmumiem vajadzīga šāda reģistrācija, jo tā jau ir „lielo zīmolu cīņa”. Tieši otrādi, Patentu valde aicina mazos un vidējos uzņēmumus aktīvāk reģistrēt preču zīmes, jo patiesībā šis sektors ir visvairāk pakļauts briesmām no negodīgas konkurences,” uzņēmējus būt aktīviem aicina PV direktors Sandris Laganovskis. Viņš arī norāda, ka tie uzņēmēji, kuriem ir aktuāla preču zīmes vai dizaina paraugu reģistrācija, vai kuri uzskata savu produktu par unikālu, var saņemt konsultācijas un informāciju arī ātrāk, rakstot Patentu valdei pa e-pastu valde@lrpv.gov.lv vai zvanot +371 67099600. Un Patentu valdes darbinieki informēs katru interesentu: „Mūsu uzdevums ir veicināt intelektuālā īpašuma aizsardzību un uzņēmēju aktivitāti savu interešu aizsardzībā, tāpēc aicinu būt aktīviem un izmantot mūsu iniciatīvu Valmierā Uzņēmēju dienās,” aicina Sandris Laganovskis.

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Inguna Gruntiņa

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.