GRANTU PROGRAMMA

Aicinām iesniegt projektu pieteikumus Grantu programmai “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” 1.kārtā

 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome jau trešo gadu ar līdzfinansējumu atbalstīs Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmā “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”.

 

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums 2018.gadā plānots 5 000 eiro. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa vienam projektam ir 1000 eiro, izņemot projektus, kuros plānota izbraukuma ēdināšanas – tirdzniecības pakalpojuma sniegšana, maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa vienam projektam ir 1600 eiro.

 

Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2018.gada 15.aprīlim.

 

Konkursa nolikums, projektu pieteikuma veidlapa un informācija par konkursa norisi - mājas lapā internetā http://www.valka.lv/Uzņēmēji.

 

Kontaktpersona jautājumos par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” Gunta Smane, e-pasts gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv, t.26463408, t.64707478.

 

Plašāka informācija par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” tiks sniegta 2018.gada 19.martā plkst.16.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva zālītē.

Aicināti visi interesenti!

 

NOLIKUMS 2018

Finanšu pārskats

Pārskats par projekta īstenošanu

Pieteikuma veidlapa

 

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

t.26463408