GRANTU PROGRAMMA

Aicinām iesniegt  projektu pieteikumus

Grantu programmai “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”

 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome jau otro gadu atbalstsīs ar līdzfinansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.

 

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums 2017.gadā plānots EUR 5 000. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa vienam projektam ir EUR 1000.

 

Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 15.aprīlim.

 

Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt mājas lapā internetā http://www.valka.lv/Uzņēmējiem.

 

Kontaktpersona jautājumos par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” Gunta Smane, e-pasts gunta.smane@valka.lv, t.26463408, t.64707478.

 

Plašāka informācija par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” tiks sniegta 2017.gada 3.aprīlī plkst.11.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē. Aicināti visi interesenti!

 

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

FINANŠU PĀRSKATS 2017

 

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

t.26463408

 

>