10.02.2016
ALTUM pieejamas plašas valsts atbalsta iespējas uzņēmējiem

Iespējas saņemt finansējumu sava biznesa sākšanai un jau esoša biznesa attīstīšanai šodien ir plašas – nauda pieejama gan komercbankās, gan arī Attīstības finanšu institūcijā ALTUM, kas ir specializēta, valsts izveidota un valstij piederoša finanšu institūcija, kura piedāvā finansēt tās dzīvotspējīgās biznesa idejas, kuras paaugstinātu risku dēļ nevar saņemt finansējumu komercbankās.

 

Par ALTUM piedāvājumu uzņēmējiem stāsta ALTUM Valmieras reģionālā centra vadītāja Olita Untāla

 

Ko ALTUM piedāvā uzņēmējiem?

 

Šobrīd ALTUM ir aptuveni 20 dažādas atbalsta programmas, kas paredzētas gan biznesa uzsācējiem un mikrouzņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem, kā arī īstenojam citas īpašās programmas. Piemēram, mums ir īpaša eksporta darījumu apdrošināšanas programma, savukārt sadarbībā ar komercbankām īstenojam mājokļu galvojumu programmu ģimenēm ar bērniem, kurā gada laikā esam piešķīruši jau vairāk nekā 1200 galvojumus. Strādājam arī start-up jeb tehnoloģisko iesācējuzņēmumu atbalsta jomā – mums ir īpaša start-up vides attīstības veicināšanas programma, veicam arī ieguldījumus riska kapitāla fondos.

 

Mūsu piedāvājums ir ļoti plašs, gribētu pat teikt, ka valsts atbalsta iespējas šobrīd ir plašākas nekā jebkad agrāk. Jāatgādina, ka pirms nepilna gada vienotā organizācijā spēkus apvienoja trīs institūcijas, kas sniedza valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā, un tagad visi šie atbalsta instrumenti pieejami vienuviet – ALTUM. Turklāt, mēs strādājam iespējami tuvu klientam, jo mums reģionālie centri 9 lielajās pilsētās un vēl 15 konsultāciju centri mazākās pilsētās, kuri klientiem ir atvērti noteiktos laikos.

 

Kādos gadījumos uzņēmējam jānāk uz ALTUM?

 

ALTUM piedāvātais atbalsts paredzēts uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai. Mūsu klientus, kuriem šobrīd piedāvājam dažādas valsts atbalsta programmas, var iedalīt četrās lielās grupās, tie ir: biznesa uzsācēji, mazie un vidējie uzņēmumi, lauksaimnieki un iedzīvotāji.

 

ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas valsts atbalsta programmas: aizdevumus investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai; garantiju programmas, kas sniedz papildu nodrošinājumu bankas aizdevumam, ja tam nepieciešama lielāka ķīla, nekā uzņēmums spēj dot, kā arī eksporta darījumu apdrošināšanai un iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem. Kā jau minēju, strādājam start-up uzņēmumu atbalsta jomā un sniedzam arī nefinanšu atbalstu  mentorings, konsultācijas, u.c.

 

Ar ko ALTUM piedāvājums atšķiras no citiem?

 

ALTUM nekonkurē ar komercbanku piedāvāto finansējumu, gluži pretēji – mūsu piedāvātais finansējums paredzēts tām uzņēmējdarbības jomām, kurās privātais finanšu tirgus nesniedz finansējumu pietiekamā apjomā, tas paredzēts tiem klientiem un projektiem, kuriem nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Jo dažādu iemeslu daļai uzņēmēju nauda komercbankās nav pieejama, piemēram, biznesa uzsācējiem vai maza apjoma projektiem, jo no komercbanku viedokļa šie projekti ir pārāk riskanti un tos nav ekonomiski izdevīgi finansēt. Tāpat arī uzņēmumi ar strauji izaugsmi vai nepietiekamu nodrošinājumu. Šie projekti ir ļoti svarīgi Latvijai, tie palīdz saglabāt esošās darbavietas rada un jaunas, nodrošinot ienākumus iedzīvotājiem un ģenerējot nodokļus valstij, tie veicina reģionu attīstību.

 

Mūsu piedāvātajiem aizdevumiem var būt garāki atmaksas termiņi, zemākas nodrošinājuma prasības, mazākas procentu likmes, atsevišķās programmās piedāvājam arī procentu likmes subsīdijas.

 

Taču jāuzsver, ka arī ALTUM finansē dzīvotspējīgas idejas, mēs izvērtējam biznesa plānu un uzņēmēja iespējas atmaksāt aizdevumu, lai tas nekļūst uzņēmējam par nepanesamu nastu.  Esam gandarīti, ka mūsu īstenotās atbalsta programmas ir noderīgas, ko apliecina arī skaitļi – pēdējo divu gadu laikā ar mūsu rīcībā esošo valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību esam atbalstījuši vairāk nekā 4600 dažādu jomu projektus par kopējo summu 229 miljoni eiro. Mēs ar gandarījumu un lepnumu raugāmies uz mazākiem un liekākiem uzņēmumiem, kas savam atspērienam un izaugsmei izmantojuši valsts atbalsta programmu iespējas.

 

Ko ALTUM piedāvā tiem, kas vēlas sākt savu biznesu vai ir uzsākuši to nesen?

ALTUM rīcībā ir patiešām lieliska programma, kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem sākt savu biznesu. Tā ir Starta programma, kas ir ļoti pieprasīta un tās piedāvājums uzņēmējiem ir augstu novērtēts. Tā piedāvā bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, kā arī finansiālo atbalstu aizdevuma un procentu maksājumu subsīdijas veidā. Starta programmā maksimālā aizdevuma summa ir 76 tūkstoši eiro. Turklāt uzņēmējiem pieejama aizdevuma procentu subsīdija 70% un 80% apmērā, kas palīdz aizdevuma procentu maksājumu segšanā. Tas nozīmē, ka biznesa uzsācējiem, kas savas idejas īstenošanai finansējumu aizņemsies ALTUM Starta programmā, atkarībā no uzņēmuma darbības ilguma, tiks segti 80% vai 70% no kopējās aizdevuma procentos maksājamās summas.

Biznesa uzsācējiem pieejami arī mikrokredīti, strādājam arī pie tā, lai tehnoloģiskajiem start-up uzņēmumiem ar augstu izaugsmes potenciālu būtu pieejams riska kapitāla finansējums idejas attīstības un produkta izstrādes stadijā.

Kas paredzēts pieredzējušiem uzņēmējiem?

Arī šiem uzņēmējiem ir plašs piedāvājums – sākot no maziem aizdevumiem, kas pieejami mikrokredītu programmā, līdz pat liela apjoma finansējumam MVU izaugsmes aizdevumu programmā. Finansējumu piedāvājam gan investīcijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem, turklāt MVU izaugsmes aizdevumu programmā Nelauksaimniecības projektu realizētāji, kas saimniecisko darbību sākuši ne senāk kā pirms pieciem gadiem, līdz ar aizdevumu investīcijām var pieteikties aizdevumu procentu subsīdijām - aizņēmējs maksā tikai 50% no visas procentos maksājamās summas, otrus 50% līdz pieciem gadiem sedz ALTUM.

Uzņēmumiem piedāvājam arī kredītu garantijas, kas kalpo kā papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, ja tam nepieciešama lielāka ķīla, nekā uzņēmums spēj dot.  Savukārt eksporta kredītu garantijas, kas faktiski ir eksporta darījumu apdrošināšanas pakalpojums, paredzēts eksportētājiem. Tās uzņēmumam ļauj saņemt atlīdzību par zaudējumiem ārvalstu partnera nemaksāšanas gadījumā, kā arī sniedz nodrošinājumu finansējuma saņemšanai eksporta darījumiem uz valstīm ar paaugstinātu risku.

 

Kā ar lauksaimniekiem?

 

Tuvojas lauksaimnieciskās darbības aktīvā sezona un arī šeit mums ir ko piedāvāt – gan apgrozāmie līdzekļi, bez kuriem neiztikt pavasara lauku darbos, gan aizdevumi lauksaimniecības zemes iegādei ar termiņu līdz 20 gadiem. Tāpat pieejamas kredītu garantijas lauksaimniekiem.

Pagājušajā gadā darbu uzsāka arī ALTUM pārvaldītais Latvijas Zemes fonds. Tas darbojas trīs virzienos – lauksaimniecības zemes iegāde, noma un pārdošana vai maiņa ar mērķi sekmēt, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek saglabāta un izmantota lauksaimniecības vajadzībām.  Fonds lauksaimniecībā izmantojamo zemi pērk no īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām, darījumi tiek veikti saskaņā ar vidējām lauksaimniecības zemes tirgus cenām attiecīgajā novadā un pagastā. Iegādātā zeme nonāk Zemes fonda īpašumā un, gādājot par tās vērtības saglabāšanu un uzlabošanu, tiek piedāvāta pārdošanai vai iznomāšanai lauksaimnieciskās darbības veicējiem. Pagājušajā gadā Zemes fonds veica darījumu viena miljona eiro apjomā, šogad plānoti darījumi aptuveni 2 miljonu apjomā.

Kur saņemt vairāk informācijas par ALTUM piedāvājumu?

 

Informācija pieejama mājas lapā www.altum.lv un 9 reģionālajos centros, tostarp Valmierā, Rīgas ielā 9 (atvērts no 8.30 – 17.00), un Attīstības programmu konsultāciju centros visā Latvijā. Tuvākie konsultāciju centri atrodas Cēsīs (Pļavas ielā 5) un tas apmeklētājiem ir atvērts otrdienās un trešdienās no 8.30 – 17.00 un piektdienās no 13.00 – 17.00, kā arī Limbažos (Cēsu ielā 22), un tas apmeklētājiem ir atvērts trešdienās ceturtdienās no 9.00 – 13.00.

 

Programma februārim

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.