21.09.2017
13.oktobrī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Valsts darba inspekcija

2017.gada 13.oktobrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.

 

Valkas novada VPVKAC telpās

VDI pakalpojumu sniegšana notiek

katra mēneša 2.piektdienā

no plkst.9:30 līdz plkst.12:30

 

Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt sekojošus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus:

  • Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID),
  • Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD),
  • Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI),
  • Lauku atbalsts dienests,
  • Lauksaimniecības datu centrs,
  • Uzņēmumu reģistrs,
  • latvija.lv

 

Izveidotajā Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

 

VPVKAC jeb Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija:

Tālrunis: 66954878

Adrese: Rīgas iela 25, Valka

e-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv

VID konsultatīvais tālrunis: 67120000

VZD informatīvais tālrunis: 67038800

 

 

Sīkākai informācijai:

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs

 

 

Valkas novada VPVKAC darba laiks:

Pirmdiena:     8:00 – 18:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 18:00

 

Otrdiena:        8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 17:00

 

Trešdiena:        8:00 – 17:00

 

Ceturtdiena:   8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 17:00

VZD klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

 

Piektdiena:     8:00 – 16:00

VDI klientu pieņemšanas laiks katra mēneša 2.piektdienā 9:30 – 12:30

 

       

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.