- Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

VALKAS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

 

Ar 2017.gada 1.jūniju Valkā savu darbību uzsācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kur iedzīvotāji var saņemt 6 valsts iestāžu pakalpojumus, e-pakalpojumus un informāciju par Valkas novada pašvaldības pakalpojumiem.

 

VPVKAC klientus pieņem un sniedz interesējošo informāciju katru darba dienu.

VPVKAC darba laiks:

Pirmdiena: 8:00 – 18:00

Otrdiena: 8:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 17:00

Piektdiena: 8:00 – 16:00

Sestdiena, svētdiena: slēgts

 

Adrese: Rīgas iela 25, 1.stāvs,

Valka, Valkas novads, LV-4701

 

Valkas novada VPVKAC mērķis ir sniegt atbalstu, informāciju un konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par valsts iestāžu pakalpojumiem, valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu un nodrošināt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Informāciju un konsultācijas var saņemt:

 • klātienē Rīgas ielā 25, 1.stāvā, Valkā
 • zvanot pa tālruni: 66954878
 • sūtot elektronisku pastu uz:

 

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Valsts zemes dienests
 • Lauku atbalsta dienests

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Valsts zemes dienests
 • Valsts darba inspekcija
 • Lauksaimniecības datu centrs
 • Uzņēmumu reģistrs
 • Lauku atbalsta dienests
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
 • Būvniecības valsts kontroles birojs

 

 

Valsts iestāžu pakalpojumi:

 

Valsts ieņēmumu dienests – VID klientu pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8:30 – 12:00  12:30 - 18:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00  12:30 – 17:00

VID konsultatīvais tālrunis: 67120000

https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi

 

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par VID e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Valsts zemes dienests – VZD speciālists klātienē apmeklētājus pieņem

Ceturtdienās: 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

VZD informatīvais tālrunis: 67038800

 

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Valsts zemes dienesta pakalpojumu saraksts:

1)        "Mans konts" Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv;

2)        Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums);

3)        Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums);

4)        Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums);

5)        Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums);

6)        Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums);

7)        Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);

8)        Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);

9)        Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums);

10)    Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);

11)    Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums);

12)    Mobilā lietotne kadastrs.lv;

13)    Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).

 

Lauku atbalsta dienests – LAD speciālists klātienē apmeklētājus pieņem

katra mēneša 3.pirmdienā no 10:00 līdz 12:00

 

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Lauksaimniecības datu centrs – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju LDC datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP121/Apraksts

 

Uzņēmumu reģistrs – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Valsts darba inspekcija – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par pakalpojumiem: profesionālās piemērotības  noteikšana, profesionālā rehabilitācija, transportlīdzekļa pielāgošana.

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija- VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem (Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu, Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, Mani dati VDEĀVK, Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana) un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Būvniecības valsts kontroles birojs - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem Būvniecības informācijas sistēmā pieejamiem pakalpojumiem (Informācija par BIS publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”, Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu, Palīdzība BIS e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā).

 

 

 

 

 

 

UZMANĪBU – SVARĪGI!

 

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 

Valkas novada VPVKAC kontaktinformācija:

Valkas novada VPVKAC vadītāja: Baiba Vorobjeva (tālrunis: 28644365)

Valkas novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste: Lilita Šicāne (tālrunis: 26442285)

Tālrunis: 66954878

E-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv

 

Valkas novada VPVKAC kontaktinformācija:

 

Valkas novada VPVKAC vadītāja: Baiba Vorobjeva (tālrunis: 28644365)

Valkas novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste: Lilita Šicāne (tālrunis: 26442285)

Tālrunis: 66954878, 

E-pasts: valka[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv

 

Adrese: Rīgas iela 25, 1.stāvs, Valka, Valkas novads, LV-4701