- Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

No 2017.gada 1.jūnija Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), var saņemt Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) sekojošus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus:

 

  • Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID),
  • Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD),
  • Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI),
  • Lauku atbalsts dienests,
  • Lauksaimniecības datu centrs,
  • Uzņēmumu reģistrs,
  • latvija.lv

 

Izveidotajā Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

 

VID konsultatīvais tālrunis: 67120000

 

VZD informatīvais tālrunis: 67038800

 

VPVKAC jeb Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija:

Adrese: Rīgas iela 25, Valka

e-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC vadītāja: Linda Zariņa (tālrunis: 28644365)

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste: Ausma Adiene

 

Valkas novada VPVKAC darba laiks:

 

Pirmdiena:

8:00 – 18:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 18:00

Otrdiena:

8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 17:00

Trešdiena:

8:00 – 17:00

Ceturtdiena:

8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 17:00

VZD klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Piektdiena:

8:00 – 16:00

VDI klientu pieņemšanas laiks

katra mēneša 2.piektdienā 9:30 – 12:30

 

 

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī www.latvija.lv/pakalpojumucentri 

>