10.07.2017
Valkas novadā notikusi jau piektā sējumu skate

 

Pirms pieciem gadiem Valkas novadā atdzima tradīcija, kuru “kolhozu laikos” sauca par sējumu skati. Ne jau vienmēr ir jāizdomā kas jauns, kas vēlāk pārtop tradīcijā, lietderīgi ir paskatīties netālajā pagātnē un tur atrast labas lietas.

Un tā 20.jūnijā, jau piekto reizi, Valkas novada lauku attīstības konsultante un kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže, aicina novada graudkopjus doties kopējā sējumu apskates braucienā.

 

Šoreiz ir pieņemts lēmums lielāku uzmanību pievērst sējumiem Valkas un Vijciema pagastos, jo iepriekšējā gadā Ērģemes saimnieki, ne tikai atrādīja savus sējumus skatē, bet arī z/s “Dambīši” uzņēma novada “lauku dienu” pasākumu. Šogad kultūra, kuras audzēšanai tika pievērsta pastiprināta uzmanība, bija lauku pupas.

 

Tā kā lauku pupas jau vairākus gadus ir diezgan plaši audzētas, tad ir ko salīdzināt. Pirmais savus sējumus atrāda un dalās pieredzē Ainārs Sildars, kuram ir padevušās labas lauku pupu un arī kopšanas darbi ir veikti laikus un labā kvalitātē. Viena no lielākajiem Valkas pagasta graudkopības saimniecībām  z/s “Kalnieši”, tās pārvaldnieks Jānis Anže arī ir gatavs rādīt savus sējumus. Šogad tiek audzētas ne tikai lauku pupas, bet jau saimniecībai tradicionālās kultūras , ziemas kvieši, ziemas rapsis, un šogad pēc ilgiem laikiem iesētas arī auzas, jo kā saka Jānis, vasaras kvieši ir viņu “sarūgtinājuši”.  “Kalniešu” mājas pagalmā apskatām arī ar ES atbalstu iegādāto jaudīgo traktoru, jauno arklu un minerālmēslu izkliedētāju.

 

 

Vijciema pagasta apmeklējumā galvenā saimniecība ir z/s”Piekalnes”, kura ir pazīstama kā kartupeļu sēklaudzētāja. Saimniecība un tās īpašniece Ināra Pakalna Latvijas tirgū pārstāv vācu firmu “Norika”, kura šogad 20.jūlijā Vijciema “Piekalnēs” organizēs “kartupeļu dienu”.

 

Tāpēc mazāku vērību veltam kartupeļu stādījumiem, kuri izskatās ļoti labi, bet galvenokārt skatam ziemas rapša laukus, kur galvenais secinājums pēc šīs dīvainās ziemas, ka vislielākā nozīme ir bijusi šķirnes izvēlei, jo tieši blakus esošie dažādu šķirņu sējumi ir ziemojuši un attīstās atšķirīgi.

Vizuāli novērtējam arī pa ceļam esošos to saimnieku sējumus, kuri nav vēlējušies rādīt un runāt par savām sējumu kopšanas tradīcijām, secinām, ka šogad lauki ir daudz labāki, ja salīdzina ar pagājušo gadu, kad tieši Valkas pusi piemeklēja ļoti liels sausums pavasarī, kas arī ietekmēja ražu.

 

 

Lai “sējumu skate” noritētu labākajās tradīcijās ir sarūpēts kopējs cienasts un arī neizpaliekam bez izzinošā pasākuma. Ja jau esam Vijciemā, tad dodamies uz populārāko apskates objektu, kas ir Vijciema čiekurkalte. Tā ar nelielu pārtraukumu darbojas jau no 1895.gada.

Čiekurkalte ir iekļauta Eiropas kultūras mantojumā, kuru šobrīd apsaimnieko LVM un izmanto to sēklu kaltēšanai un kā tūrisma objektu. Kaltes saimnieks Ivars Palejs mums izstāsta un izrāda čiekuru ceļu līdz sēklu ieguvei.

 

 

Prieks, ka zemniekiem organizētie pasākumi tiek labi apmeklēti, jo daudzi jau ir kļuvuši par tradīciju, un, kā zināms, tradīcijas ir jāgodā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valda Empele

SIA LLKC Valkas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>