Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) no 22. februāra līdz 1. aprīlim izsludina konkursu skolēniem, aicinot veidot galda spēļu projektus par drošību interneta vidē.   Piedaloties konkursā, tā dalībniekiem ir jāizstrādā un jānosūta VBTAI galda spēles makets un tam pievienoti skolēna izstrādāti spēles ...

19.02.2016

Kārķu pagasta sociālā darbiniece Liene Pieče, turpina mācības Latvijas Kristīgajā akadēmijā programmā „SUPERVĪZIJA”. Sakarā ar iepriekš minēto apmeklētāji netiks pieņemti sekojošos datumos: 5.un 19. februārī, 4.un.18. martā, 1.un 15. aprīlī, 6., 26.un 27. maijā, 10.jūnijā.   Nepieciešamības ...

27.01.2016

Apmācību mērķis ir sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par starpkultūru izglītību un veidot prasmes iniciatīvu attīstīšanā, sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Apmācības notiks no 2016. gada 19. līdz 21. februārim viesu namā "Ezernieki", Līgatnes novadā.   Piesakies apmācībām ...

25.01.2016

Līdz februāra vidum turpinās uzņemšana gadu ilgajās Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās. 18 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem piedāvā bez maksas apgūt 20 darba tirgū pieprasītas profesijas.    Jauniešu garantijas profesiju ...

20.01.2016

Cilvēkiem, kas ilgstoši ir bez darba, paredzēta virkne atbalsta pasākumu, kas veicinās bezdarbnieku motivāciju, kā arī iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos un iekārtošanos piemērotā darbā. Aktivitātes plānots īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros.   Labklājības ...

17.12.2015

abiedrības integrācijas fonds informē, ka 07.12.2015. ir noslēgts līgums ar SIA “Hermess” par skolas piederumu komplektu piegādi vistrūcīgākajām personām. Skolas piederumu komplektu piegāde un izdale pakāpeniski visā Latvijā tiks uzsākta ar 2016. gada janvāri.   Uz partnerorganizāciju izdales vietām tiks piegādāti ...

14.12.2015
28.07.2015

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā 2015./2016.m.g. uzņemšana notiks dažādās pilna un nepilna laika studiju programmās, piemēram, informācijas tehnoloģijas, mārketings un tirdzniecība, grāmatvedība un nodokļi u.c. SIVA izglītības iestādēs par valsts budžeta līdzekļiem iespējams iegūt izglītību ...

27.07.2015

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka no 1.jūlija ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā paņemtu bērnu ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 15 eiro mācību piederumu iegādei. Pabalstu var saņemt par katru bērnu, kurš ir ...

22.07.2015

   Laika posmā līdz 2023.gadam plānošanas reģioni ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenos Labklājības ministrijas (LM) ierosināto deinstitucionalizācijas reformu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem ...

16.06.2015

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši ...

05.06.2015

Šogad „Dzīve bez glutēna” organizē 2 bērnu bezglutēna nometnes. Aicinām pieteikties! Latvijas celiakijas pacientu biedrība „Dzīve bez glutēna” šī gada vasarā organizē divas bezglutēna nometnes Latvijā. Bērni, kuriem ikdienā ir jāievēro stingra bezglutēna diēta, varēs kopā baudīt vasaras priekus un būt droši par ēdienu ...

26.05.2015
>