Valkas novada Sociālais dienests Rūjienas ielā 3D atrodas no 2004.gada augusta, tātad šogad mums bija 10 gadu jubileja šajās telpās. Pašlaik Sociālajā dienestā strādā 18 darbinieki no tiem sociālie darbinieki astoņi, vadītāja, pakalpojumu daļas vadītāja, lietvede, trīs aprūpētājas, trīs dežuranti Nakts patversmē ...

12.01.2015

Labklājības ministrija (LM) informē, ka no 2015.gada valsts atbalstu izmaksās celiakijas slimniekiem neatkarīgi no tā, vai ir noteikta invaliditāte un kādu iemeslu dēļ tā noteikta.   Tāpat atbalstu izmaksās celiakijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības ...

23.12.2014

Kā katru gadu arī šogad Sociālais dienests kopā ar saviem sadarbības partneriem parūpējās par to, lai Ziemssvētku sajūtas un prieks ienāktu pēc iespējas vairāku bērnu sirsniņās. Lielu paldies gribam pateikt Mārītei Magonei, Latvijas Bērnu fondam, Bērnu un jauniešu centra „Mice” kolektīvam, Valkas novada ...

22.12.2014

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 2014.gada 25. un 26. decembrī rīko tradicionālo Ziemassvētku akciju „Uzticies... Tevi dzirdēs un sapratīs”. Tās laikā uzticības tālrunim īpaši aicināti zvanīt bērni un pusaudži, lai saņemtu bezmaksas psiholoģisko ...

22.12.2014

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2015.gadā.   No 2015.gada 1.janvāra: -    ...

18.12.2014

Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne un nodibinājumu „Dzīvniekupolicija.lv” aicina jauniešus, organizācijas un ģimenes, kuras pakļautas sociālās atstumtības vai nabadzības riskam,iesaistīties ...

18.12.2014

No 2015.gada 1.janvāra palielinās valsts sociālo pabalstu no 85,37 līdz 100 eiro Černobiļas atomelektrostacijas avārijas (ČAES) seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm, informē Labklājības ministrija (LM).   Minētais pabalsts ir viena no sociālajām garantijām, kas ...

16.12.2014

Valkas novada dome 2014.gadā ir pieņēmusi lēmumus izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, lai palielinātu sociālos pabalstus un materiālo atbalstu jaundzimušo bērnu vecākiem. Grozījumi stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Grozījumi tika veikti: 1. 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos ...

10.12.2014

Valkas novada sociālais dienests lūdz atsaukties cilvēkus, kuri varētu palīdzēt jaunai māmiņai, kura gaida bērniņu. Plānots, ka bērniņš varētu dzimt decembrī. Pirmkārt, meklējam cilvēkus, kuri varētu izīrēt dzīvokli par saprātīgu cenu. Bērnam ir nepieciešams arī apģērbs, gultiņa u.c lietas.   Liels paldies ...

01.12.2014

26.novembrī, Rīgā, notika pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti forums, kurā piedalījās Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja I.Poriete. Foruma mērķis bija pulcēt organizācijas, kuras Latvijā sniedz sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, lai apspriestu sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstības ...

28.11.2014

2015.gada 1.janvārī atveroties elektroenerģijas tirgum, daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātās vai trūcīgās personas varēs saņemt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju. Likumā šīs iedzīvotāju grupas tiek sauktas par aizsargātajiem lietotājiem, un katrai no tām paredzēts dažāda formāta atbalsts.   Atbalsts ...

27.11.2014

20.novembrī  Valkas novadā pieredzes apmaiņas vizītē ieradās vairāku Vidzemes pašvaldību sociālie darbinieki. Vizītes mērķis bija iepazīt pašvaldības un nevalstisko organizāciju pieredzi Eiropas Savienības struktūrfondu sociālās jomas projektu realizācijā.   Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska ...

22.11.2014

20.novembrī  Valkas novadā pieredzes apmaiņas vizītē ieradīsies vairāku Vidzemes pašvaldību sociālie darbinieki. Vizītes mērķis ir iepazīties ar Vidzemes reģiona pašvaldību un NVO pieredzi Eiropas savienības struktūrfondu sociālās jomas projektu realizācijā. Valkas novada Sociālā dienesta darbinieki uzņems ...

19.11.2014
14.11.2014

Valmieras profesionālā vidusskola 2014.gada novembrī ir uzsākusi  audzēkņu uzņemšanu Valmieras Profesionālajā vidusskolā. Šajā  ziemas uzņemšanā (no novembra līdz janvārim) tiek gaidīti jaunieši, kas vēlas apgūt sekojošas ESF finansētas izglītības programmas: "Pavārs" (1 gads), "Konditors" (1 gads) "Pārtikas ...

12.11.2014
>