Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) 10.aprīlī, no plkst.10:00 līdz 15:00 aicina apmeklēt Atvērto durvju dienu SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (JPV) un Koledžā.    SIVA Atvērto durvju diena tiks atklāta Slokas ielā 68, Jūrmalā ar prezentāciju par SIVA apgūstamajām izglītības programmām, tai ...

02.04.2015

Alsviķu arodvidusskola aicina uz atvērto durvju dienu š.g. 24.aprīlī pulksten 12.00. Arodvidusskola piedāvā  arodizglītību  darbspējīgām  personām ar 1., 2. un 3. grupas invaliditāti, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem. Skolā ir dienesta viesnīca. Personas ...

02.04.2015

2010.gadā Latvijas vadošie dzemdniecības speciālisti prof.Daces Rezebergas vadībā apvienojās projektā „Izglābsim 100 bērnus”, lai kopīgiem spēkiem samazinātu augsto perinatālās mirstības rādītāju. Apjomīgā pētījumā, tika noskaidrots, ka reģionos dzīvojošās grūtnieces mazāk un neregulāri dodas uz ...

26.03.2015

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116111 ir izveidota bezmaksas aplikācija lietošanai mobilajos tālruņos, kas no šīs nedēļas ir pieejama lejupielādei. Šīs ir pirmā uzticības tālruņu aplikācija Latvijā, kas atvieglos un padarīs vēl pieejamākus ...

25.03.2015

Valdība otrdien, 17.martā, vienojās paplašināt daudzbērnu ģimeņu definīciju, nosakot, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību. ...

18.03.2015

 Labklājības ministrija (LM) nākamo četru gadu laikā veiks izmaiņas adoptētāju, aizbildņu un audžuģimeņu atbalsta sistēmā. Tās nepieciešamas, lai veicinātu bērnu augšanu ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē. Iepriekšminēto paredz otrdien, 3.martā, valdībā apstiprinātā Koncepcija par adopcijas un ...

04.03.2015

Cilvēkam, kurš vēlas veikt invaliditātes ekspertīzi, vispirms ir jāvēršas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, informē Labklājības ministrija (LM).   Ģimenes vai ārstējošais ārsts izvērtēs cilvēka veselības stāvokli un izsniegs nosūtījumu ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ...

12.02.2015

Valkas novada Sociālais dienests kā sadarbības partneris piedalījās ESF projekta “Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu resursu centrs” realizācijā. Lai nodrošinātu iepriekš minētā projekta ilgtspēju, tiek meklētas iespējas atbalstīt daudzbērnu ģimenes un bērnus no trūcīgām ģimenēm arī šogad ...

29.01.2015

Valkas novada Sociālais dienests Rūjienas ielā 3D atrodas no 2004.gada augusta, tātad šogad mums bija 10 gadu jubileja šajās telpās. Pašlaik Sociālajā dienestā strādā 18 darbinieki no tiem sociālie darbinieki astoņi, vadītāja, pakalpojumu daļas vadītāja, lietvede, trīs aprūpētājas, trīs dežuranti Nakts patversmē ...

12.01.2015

Labklājības ministrija (LM) informē, ka no 2015.gada valsts atbalstu izmaksās celiakijas slimniekiem neatkarīgi no tā, vai ir noteikta invaliditāte un kādu iemeslu dēļ tā noteikta.   Tāpat atbalstu izmaksās celiakijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības ...

23.12.2014

Kā katru gadu arī šogad Sociālais dienests kopā ar saviem sadarbības partneriem parūpējās par to, lai Ziemssvētku sajūtas un prieks ienāktu pēc iespējas vairāku bērnu sirsniņās. Lielu paldies gribam pateikt Mārītei Magonei, Latvijas Bērnu fondam, Bērnu un jauniešu centra „Mice” kolektīvam, Valkas novada ...

22.12.2014

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 2014.gada 25. un 26. decembrī rīko tradicionālo Ziemassvētku akciju „Uzticies... Tevi dzirdēs un sapratīs”. Tās laikā uzticības tālrunim īpaši aicināti zvanīt bērni un pusaudži, lai saņemtu bezmaksas psiholoģisko ...

22.12.2014

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2015.gadā.   No 2015.gada 1.janvāra: -    ...

18.12.2014

Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne un nodibinājumu „Dzīvniekupolicija.lv” aicina jauniešus, organizācijas un ģimenes, kuras pakļautas sociālās atstumtības vai nabadzības riskam,iesaistīties ...

18.12.2014

No 2015.gada 1.janvāra palielinās valsts sociālo pabalstu no 85,37 līdz 100 eiro Černobiļas atomelektrostacijas avārijas (ČAES) seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm, informē Labklājības ministrija (LM).   Minētais pabalsts ir viena no sociālajām garantijām, kas ...

16.12.2014
>