Ņemot vērā vecāku lielo interesi, Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās pagarināta pieteikšanās bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanai bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.   KAS VAR PIETEIKTIES? Vecāki (t.sk. audžuvecāki un aizbildņi), kuru ģimenēs dzīvo ...

08.12.2016

   Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros saņemti 261 vecāku iesniegumi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, audžuģimenēs vai aizbildņu ģimenēs) bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai ...

08.11.2016

Turpinot deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu Latvijā, intensīvi turpinās darbs projektā “Vidzeme iekļauj”. Šobrīd Vidzemes plānošanas reģionā ir iepirktas speciālistu komandas, kuras izvērtēs individuālās vajadzības un izstrādās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus (atbalsta ...

24.10.2016

Valkas novada sociālais dienests aicina vecākus pieteikties bezmaksas nodarbībām programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP), kas  ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, ...

21.10.2016

Informācija par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvo nodaļu un pieteikšanās kārtību bērna ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām  konsultēšanai un atbalsta programmas izstrādei   Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes ...

13.10.2016
07.10.2016

No 2015.gada 1.janvāra valsts finansē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne tikai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, bet arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām - vai nu individuālas speciālistu konsultācijas pēc īpaši ...

30.09.2016

Valkas novada sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku uz noteiktu laiku. Nepieciešama augstākā sociālā izglītība.   Plānotais darba uzsākšanas laiks 2016.gada 1.decembris. Sīkāku informāciju varat saņemt pie dienesta vadītājas zvanot 64726937, mob.29452453 vai personīgi ceturtdienās no plkst. 9 00 – ...

28.09.2016

Valkas novadā konsultāciju un pirmo nepieciešamo palīdzību bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu var saņemt Sociālajā dienestā Rūjienas ielā 3D, Valkā pie sociālās darbinieces Zanes Zariņas. Pieņemšanas laiki: pirmdienās un otrdienās  8-30 - 12 00     13 00 - 16 30.   Mobilais ...

21.09.2016

  Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, ir iespēja izmantot aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus tajās pašvaldībās*, kurās bērnam deklarēta dzīvesvieta.   Piedāvātie pakalpojumi:   sociālās aprūpes pakalpojums “atelpas ...

12.09.2016

Sakarā ar mācībām Latvijas Kristīgās akadēmijas Maģistra programmā sociālā darbiniece Liene Pieče apmeklētājus Kārķu pagasta pārvaldē nepieņems:   2016.gada 16. un 23. septembrī; 7. un 21. oktobrī; 4. un 25. novembrī; 9. decembrī, 2017.gada 6. un 20. janvārī.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Nepieciešamības ...

09.09.2016