Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā 2015./2016.m.g. uzņemšana notiks dažādās pilna un nepilna laika studiju programmās, piemēram, informācijas tehnoloģijas, mārketings un tirdzniecība, grāmatvedība un nodokļi u.c. SIVA izglītības iestādēs par valsts budžeta līdzekļiem iespējams iegūt izglītību ...

27.07.2015

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka no 1.jūlija ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā paņemtu bērnu ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 15 eiro mācību piederumu iegādei. Pabalstu var saņemt par katru bērnu, kurš ir ...

22.07.2015

   Laika posmā līdz 2023.gadam plānošanas reģioni ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenos Labklājības ministrijas (LM) ierosināto deinstitucionalizācijas reformu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem ...

16.06.2015

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši ...

05.06.2015

Šogad „Dzīve bez glutēna” organizē 2 bērnu bezglutēna nometnes. Aicinām pieteikties! Latvijas celiakijas pacientu biedrība „Dzīve bez glutēna” šī gada vasarā organizē divas bezglutēna nometnes Latvijā. Bērni, kuriem ikdienā ir jāievēro stingra bezglutēna diēta, varēs kopā baudīt vasaras priekus un būt droši par ēdienu ...

26.05.2015

Pārstāvot Intaru Busuli, Management of Intars Busulis “De Busul Music”  piedāvāja Valkas novada Sociālajam dienestam iespēju nodrošināt maznodrošinātajām ģimenēm, bērniem un jauniešiem no bērnu nama 2015.gada 23.maijā apmeklēt bezmaksas Intara Busuļa koncertu Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. ...

25.05.2015

Šodien valsts portālā topošajiem vecākiem www.grutnieciba.lv atklāta digitālā versija īpašam kalendāram, kas palīdzēs Latvijas sievietēm ievērot savlaicīgu un regulāru medicīnisku aprūpi grūtniecības laikā. Ik gadu 15.maijs tiek atzīmēts kā Starptautiskā ģimenes diena, lai aicinātu sabiedrību rūpēties ...

20.05.2015

Labklājības ministrija (LM) pilnveidojusi bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanas nosacījumus, kā arī iesaistes nosacījumus atsevišķos aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos.  Iepriekšminēto paredz otrdien, 28.aprīlī, valdībā apstiprinātie Grozījumi ...

28.04.2015

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2015. gada aprīlī uzsākta pārtikas preču komplektu piegāde uz vairāk kā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā.  Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta ar 2015. gada 5.maiju. Partnerorganizāciju, ...

23.04.2015

„Mana vidusskola” sākusi īstenot īpašu sociālā atbalsta programmu – pirmā un pagaidām vienīgā no Latvijas privātajām tālmācības vidusskolām. Jaunās programmas ietvaros pilnīgi par velti iespējams attālināti apgūt vidējās izglītības programmu daudzbērnu un maznodrošināto ģimeņu pārstāvjiem, ...

21.04.2015

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi jaunu audžuģimeņu apmācību programmu, kas nepieciešama, lai pilnveidotu audžuģimeņu zināšanas un prasmes, sekmējot audžuģimenēs ievietoto bērnu kvalitatīvāku aprūpi.   Līdz šim organizētās apmācības bija nepietiekoši fokusētas uz praktisku grūtību ...

16.04.2015

 Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) 10.aprīlī, no plkst.10:00 līdz 15:00 aicina apmeklēt Atvērto durvju dienu SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (JPV) un Koledžā.    SIVA Atvērto durvju diena tiks atklāta Slokas ielā 68, Jūrmalā ar prezentāciju par SIVA apgūstamajām izglītības programmām, tai ...

02.04.2015

Alsviķu arodvidusskola aicina uz atvērto durvju dienu š.g. 24.aprīlī pulksten 12.00. Arodvidusskola piedāvā  arodizglītību  darbspējīgām  personām ar 1., 2. un 3. grupas invaliditāti, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem. Skolā ir dienesta viesnīca. Personas ...

02.04.2015

2010.gadā Latvijas vadošie dzemdniecības speciālisti prof.Daces Rezebergas vadībā apvienojās projektā „Izglābsim 100 bērnus”, lai kopīgiem spēkiem samazinātu augsto perinatālās mirstības rādītāju. Apjomīgā pētījumā, tika noskaidrots, ka reģionos dzīvojošās grūtnieces mazāk un neregulāri dodas uz ...

26.03.2015

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116111 ir izveidota bezmaksas aplikācija lietošanai mobilajos tālruņos, kas no šīs nedēļas ir pieejama lejupielādei. Šīs ir pirmā uzticības tālruņu aplikācija Latvijā, kas atvieglos un padarīs vēl pieejamākus ...

25.03.2015
>