Vakardiena ir vēsture, Rītdiena ir nezināmais, Bet šodiena - Dāvana. Apjaust to, ka katra diena ir kaut kas īpašs, patiesībā ir ļoti liela svētība! To no visas sirds arī novēlu!   Sirsnīgi sveicu visus novada kolēģus Vispasaules sociālā darba dienā!!!!!!   Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska ...

15.03.2016

Kārķu pagasta sociālā darbiniece Liene Pieče no 2016.gada 9.marta līdz 11.martam piedalās Vidzemes reģiona apmācībās jaunatnes darbiniekiem par mentoringu “Solis kopā”, kas notiek Salacgrīvas novadā.   Ērģemes pagasta sociālā darbiniece Zita Roze slimo, līdz ar to nepieņem apmeklētājus.   Kārķu un Ērģemes ...

09.03.2016

Ikgadēji Vispasaules sociālā darba diena tiek atzīmēta marta trešajā otrdienā, šogad tas būs 15.marts!   Starptautiskā sociālo darbinieku federācija (The International Federation of Social Workers) ir iedibinājusi tradīciju marta trešajā otrdienā svinēt Vispasaules sociālā darba dienu (World Social ...

09.03.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) no 22. februāra līdz 1. aprīlim izsludina konkursu skolēniem, aicinot veidot galda spēļu projektus par drošību interneta vidē.   Piedaloties konkursā, tā dalībniekiem ir jāizstrādā un jānosūta VBTAI galda spēles makets un tam pievienoti skolēna izstrādāti spēles ...

19.02.2016

Kārķu pagasta sociālā darbiniece Liene Pieče, turpina mācības Latvijas Kristīgajā akadēmijā programmā „SUPERVĪZIJA”. Sakarā ar iepriekš minēto apmeklētāji netiks pieņemti sekojošos datumos: 5.un 19. februārī, 4.un.18. martā, 1.un 15. aprīlī, 6., 26.un 27. maijā, 10.jūnijā.   Nepieciešamības ...

27.01.2016

Apmācību mērķis ir sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par starpkultūru izglītību un veidot prasmes iniciatīvu attīstīšanā, sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Apmācības notiks no 2016. gada 19. līdz 21. februārim viesu namā "Ezernieki", Līgatnes novadā.   Piesakies apmācībām ...

25.01.2016

Līdz februāra vidum turpinās uzņemšana gadu ilgajās Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās. 18 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem piedāvā bez maksas apgūt 20 darba tirgū pieprasītas profesijas.    Jauniešu garantijas profesiju ...

20.01.2016

Cilvēkiem, kas ilgstoši ir bez darba, paredzēta virkne atbalsta pasākumu, kas veicinās bezdarbnieku motivāciju, kā arī iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos un iekārtošanos piemērotā darbā. Aktivitātes plānots īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros.   Labklājības ...

17.12.2015

abiedrības integrācijas fonds informē, ka 07.12.2015. ir noslēgts līgums ar SIA “Hermess” par skolas piederumu komplektu piegādi vistrūcīgākajām personām. Skolas piederumu komplektu piegāde un izdale pakāpeniski visā Latvijā tiks uzsākta ar 2016. gada janvāri.   Uz partnerorganizāciju izdales vietām tiks piegādāti ...

14.12.2015
28.07.2015

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā 2015./2016.m.g. uzņemšana notiks dažādās pilna un nepilna laika studiju programmās, piemēram, informācijas tehnoloģijas, mārketings un tirdzniecība, grāmatvedība un nodokļi u.c. SIVA izglītības iestādēs par valsts budžeta līdzekļiem iespējams iegūt izglītību ...

27.07.2015