Pārstāvot Intaru Busuli, Management of Intars Busulis “De Busul Music”  piedāvāja Valkas novada Sociālajam dienestam iespēju nodrošināt maznodrošinātajām ģimenēm, bērniem un jauniešiem no bērnu nama 2015.gada 23.maijā apmeklēt bezmaksas Intara Busuļa koncertu Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. ...

25.05.2015

Šodien valsts portālā topošajiem vecākiem www.grutnieciba.lv atklāta digitālā versija īpašam kalendāram, kas palīdzēs Latvijas sievietēm ievērot savlaicīgu un regulāru medicīnisku aprūpi grūtniecības laikā. Ik gadu 15.maijs tiek atzīmēts kā Starptautiskā ģimenes diena, lai aicinātu sabiedrību rūpēties ...

20.05.2015

Labklājības ministrija (LM) pilnveidojusi bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanas nosacījumus, kā arī iesaistes nosacījumus atsevišķos aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos.  Iepriekšminēto paredz otrdien, 28.aprīlī, valdībā apstiprinātie Grozījumi ...

28.04.2015

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2015. gada aprīlī uzsākta pārtikas preču komplektu piegāde uz vairāk kā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā.  Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta ar 2015. gada 5.maiju. Partnerorganizāciju, ...

23.04.2015

„Mana vidusskola” sākusi īstenot īpašu sociālā atbalsta programmu – pirmā un pagaidām vienīgā no Latvijas privātajām tālmācības vidusskolām. Jaunās programmas ietvaros pilnīgi par velti iespējams attālināti apgūt vidējās izglītības programmu daudzbērnu un maznodrošināto ģimeņu pārstāvjiem, ...

21.04.2015

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi jaunu audžuģimeņu apmācību programmu, kas nepieciešama, lai pilnveidotu audžuģimeņu zināšanas un prasmes, sekmējot audžuģimenēs ievietoto bērnu kvalitatīvāku aprūpi.   Līdz šim organizētās apmācības bija nepietiekoši fokusētas uz praktisku grūtību ...

16.04.2015

 Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) 10.aprīlī, no plkst.10:00 līdz 15:00 aicina apmeklēt Atvērto durvju dienu SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (JPV) un Koledžā.    SIVA Atvērto durvju diena tiks atklāta Slokas ielā 68, Jūrmalā ar prezentāciju par SIVA apgūstamajām izglītības programmām, tai ...

02.04.2015

Alsviķu arodvidusskola aicina uz atvērto durvju dienu š.g. 24.aprīlī pulksten 12.00. Arodvidusskola piedāvā  arodizglītību  darbspējīgām  personām ar 1., 2. un 3. grupas invaliditāti, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem. Skolā ir dienesta viesnīca. Personas ...

02.04.2015

2010.gadā Latvijas vadošie dzemdniecības speciālisti prof.Daces Rezebergas vadībā apvienojās projektā „Izglābsim 100 bērnus”, lai kopīgiem spēkiem samazinātu augsto perinatālās mirstības rādītāju. Apjomīgā pētījumā, tika noskaidrots, ka reģionos dzīvojošās grūtnieces mazāk un neregulāri dodas uz ...

26.03.2015

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116111 ir izveidota bezmaksas aplikācija lietošanai mobilajos tālruņos, kas no šīs nedēļas ir pieejama lejupielādei. Šīs ir pirmā uzticības tālruņu aplikācija Latvijā, kas atvieglos un padarīs vēl pieejamākus ...

25.03.2015

Valdība otrdien, 17.martā, vienojās paplašināt daudzbērnu ģimeņu definīciju, nosakot, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību. ...

18.03.2015

 Labklājības ministrija (LM) nākamo četru gadu laikā veiks izmaiņas adoptētāju, aizbildņu un audžuģimeņu atbalsta sistēmā. Tās nepieciešamas, lai veicinātu bērnu augšanu ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē. Iepriekšminēto paredz otrdien, 3.martā, valdībā apstiprinātā Koncepcija par adopcijas un ...

04.03.2015

Cilvēkam, kurš vēlas veikt invaliditātes ekspertīzi, vispirms ir jāvēršas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, informē Labklājības ministrija (LM).   Ģimenes vai ārstējošais ārsts izvērtēs cilvēka veselības stāvokli un izsniegs nosūtījumu ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ...

12.02.2015

Valkas novada Sociālais dienests kā sadarbības partneris piedalījās ESF projekta “Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu resursu centrs” realizācijā. Lai nodrošinātu iepriekš minētā projekta ilgtspēju, tiek meklētas iespējas atbalstīt daudzbērnu ģimenes un bērnus no trūcīgām ģimenēm arī šogad ...

29.01.2015

Valkas novada Sociālais dienests Rūjienas ielā 3D atrodas no 2004.gada augusta, tātad šogad mums bija 10 gadu jubileja šajās telpās. Pašlaik Sociālajā dienestā strādā 18 darbinieki no tiem sociālie darbinieki astoņi, vadītāja, pakalpojumu daļas vadītāja, lietvede, trīs aprūpētājas, trīs dežuranti Nakts patversmē ...

12.01.2015
>