14.03.2017
Projekta SWARE pieredzes apmaiņas braucienos iepazīs labas pārvaldības, mārketinga un infrastruktūras piemērus dabas un kultūras mantojuma objektos

Marta sākumā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) un citi SWARE projekta partneri tikās Īrijas pilsētā Klonmelā, lai atskatītos uz iepriekšējā pusgada laikā padarīto un gatavotos nākamajām aktivitātēm. Ņemot vērā partneru kopīgo problemātiku un kopīgi risināmos jautājumus, tika izvēlēti tematiskie virzieni pieredzes apmaiņas braucienu pasākumiem – nākamā semestra laikā projekta SWARE partneri kopā ar nozaru pārstāvjiem (uzņēmējiem un institūcijām) iepazīs pārvaldības, mārketinga un infrastruktūras labos piemērus dabas un kultūras mantojuma objektos. Pieredzes apmaiņa ir lieliska iespēja iepazīties un mācīties ārvalstu praksi un rast iespējamos risinājumus, balstoties uz citu reģionu pieeju.

 

Visi projekta partneri Klonmelā prezentēja situācijas izpētes dokumentos apkopotos rezultātus, kas atspoguļo partneru reģionu sociālekonomisko raksturojumu un labās prakses piemērus pie reģionu ūdensceļiem esošajos dabas un kultūras mantojuma objektos (vairāk informācijas par VPR izstrādāto situācijas izpēte dokumentu var aplūkot šeit). Apkopotā informācija ir pamats turpmāk paredzētajai reģionu labo prakšu apgūšanai – situācijas izpētē tika identificētas arī katra reģiona stiprās un vājās puses, tādējādi ļaujot noteikt kopīgos tematus zināšanu pārnesei un tālākā projekta gaitā arī politikas uzlabojumiem.

 

Projekta partneru tikšanās reizē tika organizēta arī interaktīva diskusiju sesija, kurā katras partnerinstitūcijas pārstāvjiem bija kopumā piecas atsevišķas pārrunas ar citām partneru organizācijām. Tādā veidā, salīdzinot atsevišķu partneru vajadzības un piedāvājumus zināšanu pārnesei, tika identificēti jau konkrētāki un detalizētāki temati, kas veidos pieredzes apmaiņas braucienu dienaskārtību. Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens ir plānots maija beigās, un precīza dienaskārtība tiks izstrādāta līdz marta beigām.

 

Pieredzes apmaiņas braucieni ieplānoti nākamajā semestrī no 2017. gada aprīļa līdz septembrim – kopumā tiks īstenotas trīs vizītes. Šajos braucienos projekta partneru organizācijas kopā ar citām nozares institūcijām un uzņēmējiem, kā arī politikas veidotājiem, iepazīsies ar labās prakses piemēriem trīs noteiktajos virzienos. Pieredzes apmaiņas temati būs labas pārvaldības piemēri, infrastruktūra tūrisma un mantojuma objektos un mārketinga/publicitātes veicināšana. Braucienos iegūtās zināšanas palīdzēs izstrādāt rīcības plānus ar ieteikumiem politikas izmaiņām katrā partneru reģionā.

 

Gatavojoties pieredzes apmaiņas pasākumiem, projekta partneri jau Klonmelas tikšanās reizē vienojās par metodi, kādā notiks mācīšanās no labu prakšu piemēriem. Pieredzes apmaiņas braucienu ietvaros labo prakšu objekti vai pasākumi tiks aplūkoti klātienē, tāpat notiks arī paralēlas diskusijas – gan nelielās grupās ar projekta ekspertiem un iesaistītajām pusēm, gan plenārsesijas formātā. Tādā veidā pieredzes apmaiņas braucienos būs iespējams iekļaut vairākus apakštematus, tajā pašā laikā saglabājot kopējo mērķi, kas vērsts politikas uzlabošanas virzienā.

 

 

Par projektu:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe 2014.-2020. gadam” programmas finansētais projekts “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE) tiek īstenots no 2016. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim. Projekta mērķis ir veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību. Plašāk par SWARE projektu lasiet attiecīgajā sadaļā VPR mājaslapā (šeit) un SWARE oficiālajā mājaslapā angļu valodā (šeit).

Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Interreg Europe programmas vadības organizācijas nevar būt atbildīgas par jebkādu tās satura izmantošanu.

 

 

 

Papildu informācija:

Lelde Ābele

Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

Tālrunis: +371 29266757

lelde[punkts]abele[uz]vidzeme[punkts]lv

Projekta SWARE pieredzes apmaiņas brauciens uz Īriju
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.