07.03.2016
Veselības inspekcija piedāvā jaunu e-pakalpojumu ūdensapgādes saimnieciskās darbības veicējiem

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) piedāvā ūdensapgādes saimnieciskās darbības veicējiem, t.sk. pārtikas uzņēmumu pārstāvjiem (turpmāk – ūdens piegādātāji), izmantot jaunu informācijas iesniegšanas veidu, ar kura palīdzību iespējams elektroniski informēt Inspekciju par dzeramā ūdens monitoringa rezultātiem.

 

Ūdens piegādātāju ērtībai izstrādātais e-pakalpojums „Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai[*] ir pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, e-ID vai e-parakstu portālā www.latvija.lv.

 

Ar šī e-pakalpojuma palīdzību ūdens piegādātājiem (ievadot Inspekcijas piešķirto numuru monitoringa programmai, atbilstoši kurai ir veikta dzeramā ūdens testēšana) tiek piedāvāta iespēja pieslēgties pie saskaņotās monitoringa programmas datiem, t.i., programmā iekļautajiem rādītājiem, un, ievadot rādītāju vērtības un citu informāciju par testēšanas pārskatiem, iesniegt Inspekcijai paziņojumu par monitoringa rezultātiem.

 

Tāpat ir paredzēta iespēja precizēt ūdensapgādes informāciju, piemēram, diennaktī patērēto ūdens daudzumu vai ar ūdeni apgādāto patērētāju skaitu.     

              

Vēršam uzmanību, ka Inspekcija piedāvā arī citus e-pakalpojumus[†] portālā www.latvija.lv, kas izstrādāti ar mērķi, atvieglot klientu sadarbību ar Inspekciju, ļaujot ietaupīt laika, finanšu u.c. resursus:

 

Vairāk informācijas par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem ir iespējams iegūt portāla www.latvija.lv sadaļā „E-pakalpojumi”, Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv  sadaļā „E-pakalpojumi”, rakstot uz e-pastu: epak[punkts]info[uz]vi[punkts]gov[punkts]lv vai zvanot pa tālruni: 67507987.

 

Papildus informācija. Veselības inspekcija ir sagatavojusi bukletu „Elektronisks paziņojums par dzeramā ūdens monitoringa rezultātiem”, kurā pieejama paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas pamācība.

 

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Agita Antonāne

Tel.nr.28342858, 67819677, komunikacija[uz]vi[punkts]gov[punkts]lv, agita[punkts]antonane[uz]vi[punkts]gov[punkts]lv

 

[*]E-pakalpojums ir izstrādāts Nacionālā veselības dienesta ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” ietvaros.

[†]E-pakalpojumi ir izstrādāti ERAF projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” ietvaros.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.