02.11.2017
Ilggadējai Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas angļu valodas skolotājai Ingrīdai Hedemarkai piešķir Atzinības krustu

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls šī gada 20. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā ilggadējai Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas angļu valodas skolotājai Ingrīdai Hedemarkai  piešķirt Atzinības krusta V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri.             

 

Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu I. Hedemarkai par pašaizliedzīgu, skolēnu un kolēģus iedvesmojošu un atbildīgu ikdienas darbu ar bērniem un jauniešiem viņu spēju pilnveidošanā, kā arī Valkas un Latvijas vārda popularizēšanu dažādos Eiropas Savienības skolu sadarbības projektos, Latvijas Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu kapitulam iesniegusi Valkas novada dome.

         

Valsts apbalvojumi ir tikpat nozīmīgs simbols kā valsts ģerbonis, himna un nacionālais karogs. Tie ļauj nolasīt katras valsts un tautas kultūras, tradīciju un vienotas identitātes veidošanas ceļu.

         

Latvijas valsts apbalvojumi ir viena no mūsu Latvijas vēstures lappusēm. Valsts apbalvojumi no to dibināšanas brīža līdz šodienai stāsta par cilvēkiem, kuru vārdus un nopelnus Latvijas valsts labā atceramies un cildinām, kuru vārdi, piešķirot apbalvojumu, tiek ierakstīti valsts vēsturē.

         

Augstāko valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks 2017. gada 18. novembrī Rīgas pilī.

         

Par angļu valodas skolotāju Ingrīda Hedemarka sākusi strādāt 1977. gada 5. augustā un šobrīd I.Hedemarka ir vadošā angļu valodas skolotāja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Viņa pierādījusi sevi kā spējīgu skolēnu kolektīva organizatori, vairākkārt veiksmīgi vadījusi skolēnu LOTOS vienību darbu, ir bijusi rajona jauno skolotāju padomes priekšsēdētāja.

 

Viena no skolotājas I.Hedemarkas svarīgākajiem dzīves pamatvērtībām – ikdienas darbs, kas vienmēr ir nopietni un daudzpusīgi izplānots. Viņa ir izcils meistars savā mācību priekšmetā. Dziļi pārzina skolēniem apgūstamo mācību saturu un metodiku. Stundās notiek produktīvs, intensīvs mācīšanas un mācīšanās process. Mācību stundas ir dinamiskas, saistošas skolēniem, tajās mācību darbā attīsta visas valodas prasmes. Skolotāja izvirza augstas prasības gan sev, gan skolēniem, darba regularitāte un intensivitāte nodrošina augstus darba sasniegumus.

         

Skolotāja aktīvi iesaistās skolas un Valkas novada metodiskajā darbā, ir Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas svešvalodu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja un Valkas novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, plāno un izstrādā mācību materiālus, organizē un vada skolas un novada angļu valodas olimpiādes pamatskolas un vidusskolas klašu skolēniem. Skolotāja Ingrīda Hedemarka sadarbojas ar Valmieras, Cēsu, Siguldas angļu valodas skolotājiem, iesaistās Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādes veidošanā vidusskolas klašu skolēniem, mērķtiecīgi plāno skolēnu dalību dažādos konkursos, tā ievadot un ieinteresējot skolēnus karjeras izglītībā. Vairākus gadus skolēni tiek iesaistīti Eiropas Komisijas rīkotā starptautiskajā jauno tulkotāju konkursā Juvenes Translatores.

         

Skolotāja vienmēr ir veikusi ne tikai angļu valodas skolotāja pienākumus, bet arī klases audzinātāja darbu. Viņas audzināmās klases skolā izceļas ar savu pozitīvo attieksmi, nopietnību, mācīties un darboties gribu, atraktivitāti, vienmēr spožiem un interesantiem priekšnesumiem dažādos skolas pasākumos.

 

Skolotāja Ingrīda Hedemarka 2007. gada 17. novembrī skolas valsts svētku akcijā “Mēs sakām paldies!” saņēma vislielāko skolēnu balsu skaitu kā labākā skolotāja, savukārt 2012. gada 3. maijā skolā no sava audzēkņa Roberta Ķīļa rokām saņēma Gada balvu “Kastanis”, kas ir ģimnāzijas augstākais apbalvojums pedagogam. 2014. gada 25. oktobrī Latviešu Biedrības namā skolotāja saņēma pirmo Jāņa Cimzes balvu par izcilu darbu izglītībā.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aksana Markoviča

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.