11.07.2016
Rīgā un četros Latvijas reģionos darbu uzsācis Informācijas centrs imigrantiem

Rīga, 07.06.2016. Ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā darbu uzsācis Informācijas centrs imigrantiem (ICI), kura darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros nodrošinās biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

 

Organizācijas pārstāvji informē, ka ICI darbosies kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem*, tai skaitā sniedzot klientiem tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās - arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, uzbeku, puštu u.c., kā arī pakalpojumu sniedzējiem un Latvijas iedzīvotājiem.

 

ICI birojs Rīgā darbosies kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā, kas ne tikai risinās konkrētu klientu situācijas, bet arī sniegs atbalstu reģionālajiem ICI pakalpojumu sniegšanā, nodrošinās ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinēs pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

 

Lai izmantotu bezmaksas konsultācijas (nodarbinātība, izglītība, sociālā un juridiskā palīdzība u.c. jautājumi), kā arī tulkošanas pakalpojumus, ICI trešo valstu valstspiederīgos aicina izmantot profesionālu konsultantu pakalpojumus telefoniski, elektroniski un klātienē:

ICI Rīgas birojs: informatīvie tālruņi: +371 25565098, + 371 28612120, e-pasts: konsultacijas[uz]patverums-dm[punkts]lv, Skype: PatverumsDM, adrese: biedrība „Patvērums „Drošā māja””, Lāčplēša iela 75 – 9/10, Rīga, papildu informācija: +371 67898343, mājaslapa: www.patverums-dm.lv

 

ICI reģionālais kontaktpunkts „Latgale” Daugavpilī: informatīvais tālrunis: +371 25723222, e-pasts: ici[punkts]daugavpils[uz]gmail[punkts]com, adrese: Kr.Valdemāra iela 13, Daugavpils

 

ICI reģionālais kontaktpunkts „Zemgale” Jelgavā: informatīvais tālrunis: +371 25719588, e-pasts: ici[punkts]jelgava[uz]gmail[punkts]com, adrese: Lielā iela 15-2, Jelgava

 

ICI reģionālais kontaktpunkts „Vidzeme” Cēsīs: informatīvais tālrunis: +371 25719266, e-pasts: ici[punkts]cesis[uz]gmail[punkts]com, adrese: Rīgas iela 23, Cēsis

 

ICI reģionālais kontaktpunkts „Kurzeme” Liepājā: informatīvais tālrunis: +371 25719118, e-pasts: ici[punkts]liepaja[uz]gmail[punkts]com, adrese: Klaipēdas iela 96A, Liepāja

 

Plānots, ka ar ICI Rīgas biroja un reģionālo kontaktpunktu starpniecību imigrantiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, tiks paplašināta informācijas pieejamība, nodrošinot konsultantu, psihologu atbalstu, informatīvo tālruņu līniju, tulka pakalpojumus. Projekta ietvaros tiks organizētas arī mācības dažādu nozaru speciālistiem par starpkultūru saskarsmes jautājumiem, tiks attīstīts un koordinēts brīvprātīgo tīkls, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, attīstīta interneta vietne www.integration.lv un nodrošināta regulāra informācija sabiedrībai. Projekta Informācijas centrs imigrantiem ilgums ir no 2016.gada 18.maija līdz 2017.gada 31.decembrim.

 

Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets ir 939 944,15 EUR, no tiem Eiropas Savienības finansējums 704 995,61 EUR un valsts budžeta finansējums 234 998,54 EUR. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai atvēlēti ~43% projekta finansējuma. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

 

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

 

Par biedrību

 

Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību, mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; veidojot interaktīvas apmācības formas; attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē; sekmēt cilvēktiesību ievērošanu un sniegt atbalstu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

 

  1. gada septembrī biedrība ieguva sabiedriskā labuma statusu.

 

NVO "Patvērums "Drošā māja"" no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem un turpina iesākto arī 2016. gadā. Organizācijā darbojas starpprofesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam.

 

2015.gada oktobrī "Bureau Veritas Latvia" biedrībai piešķīra kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001 sociālās rehabilitācijas jomā.

 

"Patvērums "Drošā māja"" aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu medijos, darbojas kā aktīvs partneris citām nevalstiskām organizācijām, valstij un pašvaldībām. Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) biedrs, tā darbojas Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla ietvaros, kā arī ir Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta partnerorganizācija. Kopš 2013. gada organizācija darbojas Annas Lindes fonda Latvijas nacionālajā tīklā. Vairāk informācijas: www.patverums-dm.lv

 

Informāciju sagatavoja:

 

Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa[punkts]salina[uz]gmail[punkts]com

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.