12.09.2014
PVD informē par interaktīvo karti

Lai uzzinātu, kādi ir mājas un meža cūku un citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas ierobežojumi, kādi ir mājas un meža cūku gaļas, kā arī to izstrādājumu un produktu izplatīšanas ierobežojumi attiecīgajā teritorijā, PVD ir izveidojis interaktīvo karti "Cūku (t.sk. nomedīto meža cūku) un to produkcijas pārvietošanas ierobežojumi Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajās teritorijās". Karte ir pieejama mājas lapas www.pvd.gov.lv pirmās lapas

Aktualitāšu sadaļas labajā pusē, skat. informatīvo saiti: http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/veterinr_uzraudzba/acm_karte Ar 4 krāsām iezīmēti pagasti, pēc kurām var atpazīt karantīnas kritisko teritoriju (III riska teritorija); karantīnas inficēto teritoriju (II riska teritorija); karantīnas riska teritoriju (I riska teritorija) un ārkārtas situācijas teritoriju. Lai uzzinātu, kādi ierobežojumi ir katrā teritorijā, jānospiež kartē uz izvēlētā pagasta un atvērtajā informatīvajā logā būs aktuālā informācija. Karte ir interaktīva, to iespējas pietuvināt un uzzināt par riska zonām un ierobežojumiem.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.