07.07.2016
Pieejams VID atbalsts Krievijas embargo skartajiem uzņēmējiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka uzņēmumiem, kurus tieši skāruši Krievijas Federācijas noteiktie importa ierobežojumi,  kā arī uzņēmumiem, kurus Krievijas embargo skāris pastarpināti, ir pieejams valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā.

 

Uzņēmumiem, kuriem nodokļu maksājumu termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam, ir iespēja ar motivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID un sadalīt un atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem samaksu par nokavētajiem nodokļu maksājumiem.

 

Uzņēmumam ir jāvēršas VID ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās[1] un ir jāizpildās vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 

1) nodokļu maksātāja tādu eksporta darījumu īpatsvars uz Krievijas Federāciju, kas pakļauti Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam, ir lielāks par 10 procentiem no kopējā realizācijas apjoma;

2) nodokļu maksātāja darbība ir saistīta ar Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam pakļauto preču eksportu, ražošanu, pārvadāšanu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu sniegšanu šādām preču piegādēm vismaz 10 procentu apmērā no kopējā realizācijas, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoma, ja sankciju ietekmē tiek lauzti piegādes, pakalpojuma, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu līgumi vai samazināta preces vai pakalpojuma iepirkuma (piegādes) vai pārvadājuma cena, vai samazinājies attiecīgo pakalpojumu apjoms.

 

Pozitīva lēmuma gadījumā VID rakstveidā vienosies ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku, ņemot vērā šādus faktorus:

 

1) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumu samaksas termiņus;

2) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

         

Minētos atbalsta pasākumus nosaka 2014.gada 18.septembrī Saeimas pieņemtie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas stājās spēkā jau 2014.gada 1.oktobrī.

Nodokļu maksātāju ērtībai VID ir izstrādājis informatīvos materiālus - Informatīvais materiāls par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piemērošanas kārtību  un Informatīvais materiāls par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piemērošanas kārtību, ja termiņa nokavējums radies saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam, kas palīdzēs nodokļa maksātājiem risināt jautājumus, kas saistīti ar atbalsta pasākumiem nodokļu saistību izpildes jomā.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu Kontakti / Uzdot jautājumu VID.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

 

[1] Attiecībā uz nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš ir iestājies pēc 2014.gada 8.augusta līdz 2014.gada 1.oktobrim, likumā paredzētais iesnieguma iesniegšanas termiņš ir nosakāms, skaitot no 2014.gada 1.oktobra.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.