19.07.2016
Par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) lauku darbiem

Lūgums informēt iedzīvotājus, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) Austrumu nodaļas Valmieras biroja darbinieki 2016. gadā veiks lauku apsekošanas darbus  Valkas novadā, Vijciema un Zvārtavas pagastos.

 

Šie darbi notiek topogrāfiskās kartes M 1:10 000 izgatavošanas aktualizācijas ietvaros.

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.

 

Atbilstoši minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, LĢIA veic topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 sagatavošanu un aktualizēšanu visai Latvijas teritorijai. Un topogrāfisko plānu mērogā 1:2 000 sagatavošanu Latvijas lielākajām pilsētām, tai skaitā Valmierai.  Karšu sagatavošanā tiek izmantoti jaunākie aerofotomateriāli, bet, lai kartēs dati būtu aktuāli un ticami, tiek veikta kartējamās teritorijas apsekošana dabā.

 

LĢIA darbinieki, kuri veic lauka apsekošanu, samērā bieži sastopas ar situācijām, kad iedzīvotāji neatļauj pārvietoties, apsekot un fotografēt savu īpašumu teritorijās, ir nelaipni, draud uzrīdīt suņus un sabojāt automašīnas, tāpēc vēlamies informēt iedzīvotājus, ka visiem LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, kā arī pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kuras sākas ar burtiem LA.

 

Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.gov.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.