04.03.2016
NVA aicina darba devējus pieteikties dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs sākas darba devēju pieteikumu pieņemšana dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no 1.jūnija līdz 31.augustam. Vasaras nodarbinātības pasākumā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

 

Pieteikties darba devējs var tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam. NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru algas pusi skolēnam maksās darba devējs pats. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 370 eiro pirms nodokļu nomaksas.

 

NVA darba devējam maksās arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA dotācija darba vadītāja algai būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, tātad, par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.

 

NVA apmaksās veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Savukārt darba devējs par nodarbināto skolēnu veiks darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.

 

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

 

  1. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA plāno iesaistīt 4128 skolēnus, pasākuma īstenošanai plānotais finansējums ir 544 506 eiro.

 

Kā notiek darba devēju pieteikšanās?

1.solis Darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas atrodama mājaslapā

2.solis Pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā izveidotas darba vietas skolēniem

3.solis NVA filiāles aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija izvērtē pieteikumu un tā atbilstību visiem pasākuma kritērijiem un informē darba devēju par pieņemto lēmumu.

 

Ar detalizētāku informāciju un pasākuma kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā “Darba devējiem”, mājaslapā pieejama arī NVA filiāļu kontaktinformācija.

 

UZZIŅAI:

Pērn NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā piedalījās 467 darba devēji, to skaitā 126 pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, skolēniem tika piedāvātas 3 188 darba vietas. Lielākā daļa skolēnu bija nodarbināti mazkvalificētās profesijās - palīgstrādnieks, labiekārtošanas darbu strādnieks, pārdevēja palīgs, apkopējs, sētnieks u.c., bet bija skolēni, kuri tika nodarbināti arī tādās profesijās kā pārdošanas speciālista asistents, muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs, klientu apkalpošanas speciālists, lidostas dienesta darbinieks, projektu asistents. Piedaloties vasaras nodarbinātības pasākumā, skolēni iegūst praktisku darba pieredzi, uzzina, kas ir darba intervija, darba līgums un darba tiesiskās attiecības, gūst priekšstatu par darba tirgus vidi. Darba devēju aptaujas liecina, ka vairums skolēnu ļoti godprātīgi un atbildīgi veic uzticētos darba pienākumus, darba devēji ar viņu veikumu ir apmierināti, turklāt skolēni mazkvalificētajās profesijās var sekmīgi aizvietot pamatdarbiniekus vasaras atvaļinājuma laikā.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.