28.01.2015
LM un VARAM pārstāvji tiekas ar Vidzemes pašvaldību vadītājiem

23. janvārī tika aizvadīta šī gada pirmā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēde. Šoreiz Vidzemes pašvaldību vadītājus pie sevis uzņēma Mazsalacas novads. Tajā piedalījās gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), gan Labklājības ministriju (LM) pārstāvji.

Lai runātu par reģionālās un vietējās pārvaldes attīstības modeļiem un aktualitātēm reģionālajā attīstībā, VARAM sēdē pārstāvēja Valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze, Pašvaldību departamenta direktora vietnieks, Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vadītājs Arnis Šults un ministra padomnieks Jānis Eglīts. Viņi iepazīstināja ar ministrijas plāniem attiecībā uz plānošanas reģionu tālāko attīstību. VARAM apstiprināja, ka līdz 2020. gadam plānošanas reģionu administrācijas modelis saglabāsies esošajā veidolā, jo plānošanas reģioniem paredzēts uzticēt jaunas funkcijas un atbildības. Plānošanas reģionos tiks koncentrēta nepieciešamā uzņēmējdarbības kompetence, lai visa reģiona līmenī risinātu uzņēmējdarbības attīstības jautājumus. Runājot par reģiona teritoriālo ietvaru, VARAM piedāvāja pašvaldību vadītājiem izvērtēšanai divus valsts reģionālā iedalījuma un pašvaldību perspektīvā iedalījuma modeļus. Pašvaldību vadītāji balsojot vienojās par atbalstu 9 valsts pārvaldes reģionu izveidei, līdz ar to VARAM turpinās darbu pie šī modeļa, uzklausot pašvaldību komentārus un ieteikumus.

LM pārstāvji Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane, Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Baiba Stankeviča un Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts Jānis Laucis skaidroja pašvaldību vadītājiem, kā plānota deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu īstenošana. LM skaidroja, ka nepieciešama pašvaldību iesaistīšanās un ieinteresētība šo pasākumu īstenošanā. DI ieviešanas jautājums raisīja plašas diskusijas, jo pašvaldību redzējums cilvēku ar garīgu atpalicību aprūpē nesakrīt ar ministrijas DI ieviešanas plāniem. Līdz ar to pašvaldības vienosies par kopīgu nostāju šajā jautājumā, lai tālāk kopā ar LM meklētu visiem pieņemamu risinājumu.

Tāpat arī Attīstības padomes sēdē tika runāts par projekta „Via Hanseatica” turpmāko projekta rezultātu uzturēšanu, Alsviķu arodskolas iespējamo nākotni un aktualitātēm VPR Administrācijā un Sabiedriskā transporta nodaļā.

Guna Kalniņa-Priede, Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.