11.03.2015
Latvijas Pašvaldību savienība rūpīgi vērtēs FM piedāvāto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli

Latvijas Pašvaldību savienība rūpīgi vērtēs Finanšu ministrijas pagājušajā nedēļā prezentēto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, uzklausot savu biedru viedokli.

FM ar savu piedāvājumu iepazīstināja Konsultatīvās padomes sēdē par pašvaldību finanšu jautājumiem un, lai gan LPS atzinīgi novērtē šādas padomes izveidi, jāuzsver, ka Pašvaldību viedokli joprojām apkopo un aizstāv LPS, kuras biedri ir 118 Latvijas pašvaldības.

Lai diskutētu par FM piedāvājumu un noskaidrotu pašvaldību viedokli, ir sasaukta LPS valdes ārkārtas sēde, kas notiks 17. martā, kā arī Finanšu komitejas sēde 31. martā. Iecerēts par to diskutēt arī LPS domes sēdē aprīļa pirmajā pusē.

Jāuzsver, ka joprojām spēkā ir  2013. gada 27. februāra  LPS domes sēdes rezolūcija “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli”, kurā izteiktas būtiskākās pašvaldību prasības jaunajam finanšu izlīdzināšanas modelim:

  • finanšu nepieciešamību nosaka proporcionāli visu nodokļu kopsummai un tā pieaug līdz ar pašvaldību nodokļu daļas pieaugumu kopējos valsts un pašvaldību ieņēmumos;
  • papildus 4 demogrāfiskajiem izlīdzināšanas kritērijiem tiek ievests 5 kritērijs – teritorija;
  • ievedot 5 kritēriju un palielinot kopējās pašvaldību finanšu nepieciešamības proporciju, vienādo aprēķina algoritmu RP un novadiem;
  • atteikšanās no pašvaldību dalījuma grupās un 5.kritērija ieviešana veicama tikai nodrošinot pietiekamu valsts budžeta dotāciju.

LPS ir būtiski aizstāvēt vienotu pašvaldību viedokli, lai neviena no grupām nebūtu zaudētāja un savstarpējos cīniņos nezustu pamatdoma. LPS centīsies panākt, lai visas ieinteresētās puses – turīgās lielās pilsētas, mazāk turīgās pilsētas, bagātie novadi un novadi ar ierobežotiem līdzekļiem būtu vispusīgi pārstāvēti un neviena no grupām nebūtu zaudētāja.

Informāciju sagatavoja: Maija Pētermane, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.