08.09.2014
LAD ir sagatavojis atbalsta rīku lauksaimniekiem – zaļināšanas kalkulatoru

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu jauno zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.

Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī vēl ir jāveic papildus pasākumi. Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu un vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā.

Kalkulators ir pieejams LAD mājaslapā un LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Lai to izmantotu, nav nepieciešams būt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) klientam.

LAD atgādina, ka, lai 2015.gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksājuma un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Saimniecībām, kuru aramzemes platība būs 10ha un vairāk, zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti. Plašāka informācija par visām zaļināšanas prasībām un izņēmumiem ir publicēta LAD mājaslapā izvēlnē „Zaļināšana”.

LAD aicina visus lauksaimniekus savlaicīgi reģistrēties EPS, jo 2015.gadā, lai pieteiktos platību maksājumu saņemšanai, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība būs 10ha un vairāk, reģistrēties EPS vajadzēs obligāti. Jautājumu un neskaidrību gadījumos var vērsties pēc konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā, rakstot e-pastu: klienti[uz]lad[punkts]gov[punkts]lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā. LAD Klientu daļa Tālrunis: 67095000

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.