29.08.2014
Konkursā “Eiropas Gada pašvaldība 2014” uzvarētāji ir zināmi

Konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2014” ietvaros līdz 26. augustam notika vērtēšanas komisijas vizītes pašvaldībās. Ir noskaidroti konkursa uzvarētāji 3 pašvaldību kategorijās. No lielajām pilsētām uzvarējusi ir Jelgavas pilsēta. Novadu konkurencē ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 ir uzvarējis Rundāles novads, savukārt Tukuma novads ir uzvarētājs starp novadiem ar iedzīvotāju skaitu virs 7000. Lai saglabātu intrigu konkursa dalībniekos, tad uzvarētājus konkursa nominācijās: –„Pašvaldība izglītotam, radošam un aktīvam iedzīvotājam” ar apakšnomināciju „Pašvaldība veselam iedzīvotājam” un laureātus nominācijā „Pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai” ar apakšnomināciju „Pašvaldība ES vērtību un iespēju popularizēšanai”, paziņos konkursa noslēguma ceremonijā, kas notiks 26. septembrī vienā no trim iepriekšminētajām pašvaldībām. Valkas novada pašvaldība saņēma apbalvojumu nominācijā "Pašvaldība ES vērtību un iespēju popularizēšanai".

 

No 11. līdz 26. augustam konkursa vērtēšanas komisija apmeklēja 14 pašvaldības – Ventspils pilsētu, Nīcas novadu, Raunas novadu, Smiltenes novadu, Valmieras pilsētu, Jelgavas novadu, Viļakas novadu, Dagdas novadu, Daugavpils pilsētu, Jaunpils novadu, Jūrmalas pilsētu, Rundāles novadu, Tukuma novadu un Jelgavas pilsētu. Tajās vērtējā pašvaldības spēju nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes aspektus, piemēram, personības attīstības veicināšanā, aptverot izglītību, fizisko labsajūtu, mobilitāti, sociālo iekļaušanu, attālināto pakalpojumu pieejamību un citus kritērijus. Vērtēšanā piedalījās Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, kā arī Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, gan konkursa ģenerālsponsora Swedbank AS un sadarbības partnera SIA “Lattelecom” un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji piedalījās vērtēšanas darbā.

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis: “Konkurss jau notiek trešo gadu, un tā mērķis ir izcelt labo, kas notiek katrā pašvaldībā, kā arī tā ir iespēja pavērtēt, kādi darbi vēl darāmi. Konkursa komisija pārliecinājās, ka pašvaldībās nepārtraukti notiek attīstība. Varu apgalvot, ka mūsu novadi un pilsētas ir bagātas ar entuziastiskiem cilvēkiem, kuri spēj aizraut sev līdzi citus, no kā nepārprotami iegūst visa Latvijas sabiedrība.”

 

Par tradīciju konkursā kļuvusi arī Eiropas Gada cilvēku godināšana noslēguma pasākumā. Šī titula ieguvēji daudz darba, pūļu, nesavtības un sirsnības ieguldījuši gan kultūras, gan veselīga dzīvesveida, izglītības un arīdzan iedzīvotāju iekļaušanas jomā, tā paaugstinot dzīves kvalitātes latiņu savā novadā vai pilsētā. Konkurss tiek organizēts ar mērķi veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, nodrošinot to iedzīvotājiem daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības, atpūtas un iesaistīšanās iespējas. Latvijas Pašvaldību savienība konkursu rīko sadarbībā ar Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Plānošanas reģioniem.

Konkursa ģenerālsponsors ir AS „Swedbank”. Konkursa sadarbības partneri ir SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, Latvenergo koncerns. Konkursu atbalsta AS “Grindeks”, Taipejas misija Latvijas Republikā, AS “Valters un Rapa”, AS “Latvijas Valsts meži” un SIA „Tirdzniecības nams Kurši”.

Konkursa informatīvie atbalstītāji ir “Latvijas Avīze”, Latvijas Radio 1, portāls DELFI, žurnāls “Logs”. Vairāk informācijas atradīsiet LPS mājaslapā www.lps.lv.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.