28.07.2014
Iegūsti profesiju Valgā!

No 25.jūnija sākas pieteikšanās Valgas profesionālajā izglītības centrā (arodskolā). Jau trešo gadu tur iespējams mācīties arī audzēkņiem no Latvijas. Jaunajā mācību sezonā audzēkņiem no Latvijas piedāvātās programmas ir: mēbeļu galdnieks (ar guļbūves ēkas celtnieka moduļiem), drēbnieks un loģistiķis un starptautisko kravu pārvadājumu organizators.

Mēbeļu galdnieka un drēbnieka profesijas apgūstamas 3,5 gadu laikā, amatu mācoties Valgas arodskolā, bet vidējo izglītību iegūstot Valkas ģimnāzijā pēc vakarskolas programmas. Šajās grupās mācības notiek latviešu valodā. Veiksmīgi beidzot mācību kursu, absolvents saņem Latvijas vidusskolas beigšanas apliecību un Igaunijas profesionālās izglītības apliecību, kura ir spēkā visā Eiropas Savienībā.

Savukārt profesija loģistikas specialitātē apgūstama angļu valodā audzēkņiem, kuriem jau ir vidusskolas izglītība. Mācību ilgums šajā specialitātē ir divi gadi, iegūstot Eiropas Savienības 5.profesionālā līmeņa kvalifikāciju.

Topošie mēbeļu galdnieki mācīsies pazīt darbā izmantojamos materiālus un to īpašības, prast lasīt rasējumus un gatavot skices, gūs zināšanas par koksnes zāģēšanas veidiem, darba galdiem, ražošanas līnijām un to aprīkojumu, kā arī par kvalitātes prasībām. Audzēkņi praktizēs koka konstrukcijas elementu un detaļu pagatavošanu, zāģēšanu uz darba galdiem, veidošanu, montāžu un uzstādīšanu.

Topošie drēbnieki gūs prasmes vīriešu, sieviešu un bērnu apģērbu un virsdrēbju izgatavošanā, izprotot tapšanas procesu. Apgūti priekšnosacījumi veiksmīgas apģērbu ražotnes attīstībai. Jaunie drēbnieki veiks arī apģērbu labošanas darbus – pāršūšana un modernizēšana.

Loģistika ir resursu plūsmu pozicionēšana laikā un telpā, kā arī piegādātāju ķēdes stratēģiska vadīšana. Darbs var ietvert iepirkumus, ražošanu, sadali, atkritumu apsaimniekošanu, izkraušanu un infotehnoloģiju. Jaunieši gūs arī datoriemaņas, zināšanas ekonomikā, grāmatvedībā, tieslietās un citās ar specialitāti saistītās jomās. Audzēkņiem ir iespēja doties praksē uz citām valstīm. Turklāt visās grupās viens no mācību priekšmetiem būs igauņu valoda, kas paver iespējas darboties Igaunijas darba tirgū.

Arī Latvijas audzēkņiem Valgas arodskolā tiks piemērotas Igaunijas Republikā noteiktās sociālās garantijas – stipendija, transporta izdevumu kompensācija, brīvpusdienas. Nepieciešamie iestāšanās dokumenti: pamatskolas vai vidusskolas beigšanas apliecība un sekmju izraksts, 4 fotokartītes (3x4 cm), pase vai ID-karte, izziņa par veselības stāvokli un medicīniskā karte, nepilngadīgajiem vajadzīga vecāku rakstiska piekrišana.   Plašāka informācija: www.vkok.ee/lv/ (informācija latviešu valodā) Valgas profesionālās izglītības centrs: Tel. +372 5246710 – attīstības departamenta vadītājs Rainer Kuutma (igauniski, angliski, krieviski); Loode iela 3 (pie Viljandi ielas, autoceļš 6), Valga Valkas ģimnāzija Tel. 64707271 – sekretāre, 26540200 – direktore Lilita Kreicberga valkas[punkts]gimnazija[uz]valka[punkts]lv, www.valkasgimnazija.lv, Raiņa iela 28a, Valka

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.