24.09.2014
Darba devēj, dod iespēju izglītotam jaunietim iegūt pirmo darba pieredzi!

Lai sekmētu jauniešu integrēšanu darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk jaunu pasākumu Jauniešu garantijas ietvaros - "Pirmā darba pieredze jaunietim". Tās ietvaros NVA reģistrēti jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē, varēs gadu strādāt pie darba devēja, lai iegūtu darba pieredzi. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksās dotāciju - 160 euro (jaunietim ar invaliditāti - 240 euro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai būs 100 euro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 euro). Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, kura nedrīkstēs būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

 

Tieši tagad NVA aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus - iesaistīties jauniešu programmā „Pirmā darba pieredze jaunietim”, piedāvāt un veidot darba vietas jauniešiem. Tiesa gan, darba devēji nevarēs jaunieti nodarbināt nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Kāds darba devējam ieguvums? 1. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim; 2. Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas; 3. NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams); 4. Vienreizēja dotācija (līdz 50 euro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu; 5. Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti, NVA segs izdevumus līdz 711 euro. Kā darba devējam pieteikties pasākumam? 1.solis Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

 

Ja rodas kādas neskaidrības, jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību). 2.solis Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

 

Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27 . 3.solis NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. 4.solis NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu par darba vietas izveidi. Sagatavoja: Iveta Kancēna, sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.