09.03.2016
Biedrībām un nodibinājumiem NVA piedāvā iespēju darbā sabiedrības labā iesaistīt jauniešus bezdarbniekus

Biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu  darbā sabiedrības labā iesaistīt jauniešus bezdarbniekus, piedaloties Eiropas Savienības projekta “Jauniešu garantija” atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā". NVA biedrībām vai nodibinājumiem palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

 

Piedāvāt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot politiskās partijas), kas sociāli nozīmīgu darbību veic tādās jomas kā labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas.

 

Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA saņems ikmēneša stipendiju 90 eiro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām un būs apdrošināts pret nelaimes gadījumiem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā jaunietim jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Jaunieša  iesaistes ilgums pasākumā – līdz 6 mēnešiem, atkārtota iesaiste iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

Divu gadu laikā kopš pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanas sākuma tajā kopumā ir iesaistījušās 367 nevalstiskās organizācijas, kas 1 842 jauniešiem  bezdarbniekiem deva iespēju iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, strādājot tādās profesijās kā, piemēram, aprūpētājs, sociālās palīdzības organizators, asistents personām ar invaliditāti, skolotāja palīgs, kultūras vai sporta pasākumu organizators un citās.

 

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties?

  • 1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas ievietota NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija. Ja rodas neskaidrības, jāsazinās ar NVA filiāli, kur arī var saņemt un ar konsultanta palīdzību aizpildīt pieteikumu.

  • 2.solis

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota darba vietas izveide. 

 

NVA filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņo nevalstiskai organizācijai un pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu.

 

Detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā “Darba devējiem” à Atbalsta pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā".

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.