12.08.2014
Bērniem ar autismu un autiska spektra traucējumiem tiek piedāvāti jauni veselības aprūpes pakalpojumi

Biedrība "Latvijas Autisma centrs" 2013.gada novembrī uzsāka īstenot 2 gadu projektu "Bērnu ar autismu un autiska spektra traucējumiem invalidizācijas un sociālās atstumtības riska mazināšana". Projekts tiek finansēts Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts programmas "NVO programma" ietvaros.

Projekta mērķis ir bērnu ar autismu sociālā iekļaušana un integrācija sabiedrībā, sociālās atstumtības un vardarbības risku samazināšana un palīdzība sasniegt augstāko iespējamo izglītības programmu. Projekta mērķa grupa ir bērni ar autismu un viņu ģimene un speciālisti, kas saskaras ar autiskiem cilvēkiem. Projekts tiek īstenots visā Latvijā.

Projektā interesentiem ir iespēja iesaistīties sekojošās aktivitātēs: individuāla rehabilitācijas plāna realizēšana, saskarsmes treniņa grupas pusaudžiem, atbalsta grupas vecākiem, izglītojoši semināri speciālistiem, inovatīvas metodikas aprobēšanā vardarbības pret autiskiem bērniem prevencijai un atklāšanai.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Dardedze" un partneriem Norvēģijā "Establishment "Nordic-Baltic Organisation for Professionals Working with Children and Adolescents" (Nodibinājums "Ziemeļvalstu – Baltijas valstu organizācija speciālistiem, kas strādā ar bērniem un pusaudžiem").

Projekta kopējais budžets ir 77500,00 LVL jeb 110273 EUR (90% finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts) un pakalpojumu saņemšana projekta ietvaros ir bez maksas.

Aicinām interesentus sazināties ar mums, lai uzzinātu vairāk par iespēju iesaistīties projekta aktivitātēs: e-pasts: info[uz]lvac[punkts]lv, tālruņa Nr. 26377261.

Šobrīd jau ir notikušas apmācības speciālistiem, tiek īstenoti individuālie rehabilitācijas plāni, notiek konsultācijas un atbalsta grupas darbs visā Latvijas teritorijā un jau pirmie rezultāti norāda uz to, cik šādu pakalpojumu pieejamība ir aktuāla bērniem ar autismu un viņu ģimenes locekļiem un speciālistiem, kas saskaras ar autiskiem cilvēkiem.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.