12.02.2018
Aicinājums augt par sava novada saimniekiem

Noslēdzies Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansētais Latvijas Mazpulku organizācijas projekts “Jaunie novada saimnieki’’. Projekta mērķis- veicināt strukturētu dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzņēmējiem un atbildīgajiem par jaunatnes darbu, lai jaunieši labāk izprastu  uzņēmējdarbības nozīmi novada izaugsmē, kopīgi diskutētu, kā mērķtiecīgi audzināt jaunos uzņēmējus, iedvesmotu jauniešus dzīvot savā novadā un pievērsties uzņēmējdarbai

 

Projekta ietvaros astoņos Latvijas novados tika organizētas  diskusijas  “Sava novada saimnieki “. Pēdējā projektā organizētā diskusija “Sava novada saimnieki” starp mazpulcēniem, pašvaldības lēmumu pieņēmējiem, jaunatnes darba organizatoriem un uzņēmējiem notika 5.februārī Valkā.

 

Dienas pirmajā daļā mazpulku pārstāvji un to vadītājas novada BJC “Mice “ tikās aktīvā kopdarbā ar projekta vadītāju, Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāju  Randu Ķeņģi, projektu koordinatori Austru Pavāri un  brīvprātīgo Lailu Zupu.

 

Katra mazpulka komanda bija sagatavojusi materiālu par savu darbu un veikusi  kāda vietējā uzņēmēja intervēšanu. Kopīgi  visi sagatavoja datorprezentāciju.

 

Pēc tam Valkas novada domē notika diskusija “Sava novada saimnieki”, kuru  vadīja Randa Ķeņģe, Austra Pavāre un Laila Zupa. Diskusijā piedalījās mazpulcēni no 11.Valkas, 239.Kārķu, 367. Vijciema un  687. Ērģemes mazpulka kopā  ar vadītājām Viktoriju Maļukovu, Ģertrūdi Ābeli, Anitu Lotiņu, Baibu Ozolu.

 

 Ar jauniešiem tikās, viņus uzklausīja, ar viņiem diskutēja un kopīgi darbojās  Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, viņa vietnieki - sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zariņš un izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Unda Ozoliņa, izpilddirektors Ainārs Zābers, pedagogs, uzņēmējs un izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts Valdis Šaicāns, izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāte Sandra Pilskalne, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, domes jaunatnes lietu speciāliste Romina Meļņika, bērnu un jauniešu centra „Mice” direktore Kristīne Ganiņa un izglītības speciāliste Tija Bērtiņa, Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājs, kādreiz jo aktīvs mazpulcēns  Pēteris Pētersons. 

 

Sarunas sākumā mazpulcēni prezentēja sagatavoto prezentāciju par padarītajiem labajiem darbiem mazpulkos un vizītēm uzņēmējiem. Mazpulcēni domāja, kāds varētu būt viņu sapņu novads.  Arī domes pārstāvji izteica savus sapņus un domas, kā viņi redz savu novadu un kas tajā trūkst.

       

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis izteica vairākus konkrētus ierosinājumus, kā mazpulcēni, kļūstot par jaunajiem uzņēmējiem, nākotnē varētu paplašināt novadā piedāvāto pakalpojumu un ražojumu klāstu, uzsvēra, ka novadā ir ļoti nepieciešami ražotāji, kas pārdot produkciju ar īpašu stāstu un interesantu produkta reklāmu.

 

Turpinājumā notika mazpulcēnu un domes pārstāvju kopīgo grupu darbs un aktīvas diskusijas par to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Valkas novadam, un tieši tāpat par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpulkus.     

 

Lai palīdzētu savam novadam, diskusiju dalībnieki aicināja mazpulcēnus vēl vairāk piedalīties labdarības akcijās,  kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu.  Domes pārstāvji ir gandarīti, ka mazpulki ir aktīvi savu pagastu un pilsētas sabiedriskajā dzīvē un aicināja jauniešus tādiem būt arī turpmāk. Īpaši gaidīti mazpulcēni ir novada dabas objektu kopšanā, dažādās talkās.                

                                                                            

Diskusijas dalībnieki ierosināja popularizēt savu novadu Latvijā un ārpus tās, iesaistīties uzņēmēju reklāmu ideju radīšanā. Mazpulkiem ir iespēja piedalīties novada tirdziņos un pārdot savus gatavotos darbiņus vai izaudzēto sezonālo pārtiku. Protams, mūsdienās neiztikt bez sociālajiem tīkliem, tāpēc domes pārstāvji ierosināja jauniešiem aktīvāk reklamēt savu novadu elektroniskajā vidē, līdz ar to piesaistīt tūristus un citus interesentus.         

                                                     

Jautājumā “Kā novads varētu stiprināt mazpulkus?” domes pārstāvji ierosināja biežāk piedalīties dažādās sarunās, diskusijās ar lēmumpieņēmējiem. Deputāti solīja atbalstīt novada mazpulku vasaras nometnes, kas savulaik bija ļoti populāras, bet pēdējos gados  finanšu trūkuma dēļ vairs nenotiek.      

                                                                           

Apkopojot diskusijas rezultātus, varēja secināt, ka domei un mazpulkiem ir jāturpina sadarbība, lai veicinātu novada attīstību. Domes pārstāvji piekrita -  ja būs iedzīvotāji novadā, tad novads varēs realizēt daudz jaunu ideju.

 

Informāciju sagatavoja:

Silvija Dorša,

laikraksta  “Mazpulks “redaktore

 

  

 

  

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.