Oktobrī Briselē norisinājās iniciatīvas “Mayor Adapt” parakstītāju svinīgā ceremonija, kurā piedalījās Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Valkas pašvaldība Mēru apņemšanos par pievienošanos iniciatīvai “Mayor Adapt” parakstīja šā gada jūnijā un ...

24.11.2015

Šodien Valkas novada domē atbildes vizītē ieradīsies Daugavpils novada domes pārstāvji.   Vizītē Valkā ieradīsies Novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Daugavpils novada pagasta pārvalžu darbinieki un citi pašvaldības pārstāvji.   Delegācija ...

24.11.2015

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.   Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktā, bankā, internetbankā, kā ...

28.10.2015

Oktobrī Briselē norisinājās iniciatīvas “Mayor Adapt” parakstītāju svinīgā ceremonija, kurā piedalījās Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Valkas pašvaldība Mēru apņemšanos par pievienošanos iniciatīvai “Mayor Adapt” parakstīja šā gada jūnijā ...

28.10.2015

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli LR Aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim un NBS komandierim, ģenerālleitnantam Raimondam Graubem ar ierosinājumu novadā izveidot ģenerāļa Pētera Radziņa zemessardzes un jaunsardzes atbalsta centru.   Pašvaldība uzskata, ka, ņemot vērā novada īpašo ģeogrāfisko stāvokli, ...

28.10.2015
28.10.2015

Aicinām iepazīties ar biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gada plānošanas periodam projektu un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā.Apspriešanas pasākumi notiks:02.11.2015. plkst. 15.30 Beverīnas novada Brenguļu pagasta “Kaimiņos”   03.11.2015. ...

28.10.2015

30.oktobrī Valkā, Lugažu laukumā  piestās  Bērnu veselības autobuss   2015.gada 30.oktobrī Valkā, Lugažu laukumā, pretī Kultūras namam  piestās  Bērnu veselības autobuss. Valkas novada bērniem šajā dienā būs pieejami divi  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti -  bērnu ...

15.10.2015

Rīt, 15.oktobrī, Briselē notiks iniciatīvas “Mayor Adapt” kongress par jauno integrēto pilsētu mēru paktu klimata un enerģijas jomā. Uz ievērojamo tikšanos dodas arī Valkas pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis. “Tas ir gods būt vienam no dalībniekiem šāda mēroga pasākumā. Tā ir pozitīva ...

15.10.2015

Valkas novada dome uzsākusi darbu pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Projektus var iesniegt pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei. Projektā ietvertos objektus ...

15.10.2015

2015.gada 30.oktobrī plkst.14.00 Valkā, Beverīnas ielas 3 zālītē notiks informatīvs seminārs projekta „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā”, kas tiek līdzfinansēts no Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides ...

15.10.2015

Valkas  novada dome  konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz  Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja amatu.   Darba pamatpienākumi:  bibliotēkas apmeklētāju bibliotekārā un informacionālā apkalpošana; apmeklētāju konsultēšana darbam ar datoru un interneta lietošanā; darbs ...

15.10.2015

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 3, kadastra numurs 9401 001 0321, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0321, kopējā platība 0.1139ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas. Izsoles noteikumi pieejami Valkas ...

15.10.2015

Vakar Valgā norisinājās seminārs uzņēmējiem „Bez Latvijas neiztikt”. Tā mērķis bija uzlabot uzņēmēju zināšanas, kā arī jaunu tirgus iespēju apzināšana un kontaktu apmaiņa starp semināra dalībniekiem. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 20 igauņu uzņēmēji, kā arī 25 Rīgas plānošanas reģiona ...

09.10.2015

Septembrī Valkas novada pašvaldību un Valgas apriņķa pārstāvji devās darba vizītē uz Čerņigovu Ukrainā. Vizītes laikā delegācija apmeklēja Čerņigovas apgabala Repkinskas rajonu, lai piedalītos sabiedriskās organizācijas „Sadarbības centrs ekonomiskai un sociālai sadarbībai Repkinas rajonā“ organizētā sanāksmē, ...

07.10.2015