Valkas novada pašvaldības policija ir uzsākusi atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanas pārbaudi Valkas pilsētā.  Katram privātās mājas īpašniekam ir jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu. To paredz novada domes saistošie noteikumi Nr.23, ...

21.10.2013

Valkas novada dome ir pilnvarojusi pašvaldības policiju kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā, to paredz 2013.gada 25.jūlija domes sēdes lēmums (protokols Nr.15, 5.§). Līdzko Valkas pašvaldības policija saņems vienoto ...

10.10.2013

2013. gada 8. oktobrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valkas novada domi, tika parakstīta vienošanās par projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā”,  Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001 (turpmāk- projekts) īstenošanu ...

10.10.2013
10.10.2013

7.oktobrī ikmēneša sanāksmē tikās Valkas novada, Valgas pilsētas un Valgas apriņķa pašvaldību speciālisti, lai apmainītos ar jaunumiem, izvērtētu kopīgi paveikto un plānotu turpmāko sadarbību. Šoreiz pašvaldību pārstāvji pārrunāja vizīti Imatrā un Svetogorskā, kur devās Dvīņu pilsētu asociācijas ...

08.10.2013

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz pašvaldības īpašumā esoša neapbūvēta zemes gabala Zvārtavas pagastā „Viļņi”, kadastra apzīmējums 9496 008 0108, platību 1.3ha, nomu bez apbūves tiesībām. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 28.oktobrī plkst.16:00, Valkas novada domes ...

07.10.2013

2013. gada 6. septembrī starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru un Valkas novada domi, tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”,  Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121/067 ...

04.10.2013

2013. gada 23. septembrī starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru un Valkas novada domi, tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā”,  Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/120/109 ...

04.10.2013

Nav tevī sīkā, tāpēc viss kļūst liels, ir tevī saule, tāpēc viss kļūst gaišs, nāk tava dvēsele – un viss kļūst netverams ar ikdienišķām rokām. /O.Vācietis/ Cienījamie pedagogi! Ar asteru ziediem un bagātu ābolu ražu ir aizsteidzies septembris. Klāt oktobris un Skolotāju diena. Sveicot novada pedagogus viņu ...

03.10.2013

11. oktobrī pulksten 15.00 ceļa Valka – Rūjiena 28. kilometrā (pie pagrieziena uz Veckārķiem) notiks rekonstruētā ceļa posma Vēveri – Kārķi atklāšana. Projekta ietvaros veikti vērienīgi darbi – noasfaltējot 49000 m² ceļu 6,860 km garumā. Būvmateriāliem iespēju robežās izmantoti vietējie resursi – ...

03.10.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Elektroniski to var lasīt šeit Jaunākajā izdevumā lasiet: •    Pussimts dienu izpilddirektora amatā – numura intervija ar Aivaru ...

27.09.2013

Tehnisku iemeslu dēļ no sestdienas, 28.septembra līdz otrdienai, 1.oktobrim (ieskaitot) tiks pārtraukta karstā ūdens padeve Rūjienas ielas mikrorajona dzīvojamām mājām un sabiedriskām ēkām. Sīkāka informācija Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļā pa  tel. 64722332 vai 22012870. Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām ...

27.09.2013

Valkas novada dome 2013.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu. Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, ...

27.09.2013

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”, kas stājas spēkā ar 27. septembri, valsts nodevas likmes ir šādas: par laulības reģistrāciju- 9.84 lati, par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu- 4.92 lati, par ...

27.09.2013

Pagājušās nedēļas nogalē (13.09.) Valkas novada domes dzīvnieku patversmē „Nagliņas” ievietots suns, ko atraduši mežstrādnieki Vijciema apkārtnē. Tā kā dzīvnieks nebija izsalcis un novārdzis, iespējams, ka tas vienkārši noklīdis no sava saimnieka, kas mežā sēņojis vai ogojis.       ...

18.09.2013