7.augustā Valkas novadā ieradīsies Zemkopības ministrs J.Dūklavs, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis un Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs. Amatpersonas tiksies ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un citiem novada ...

04.08.2014

1.augustā, Valkas pilsētas kultūras namā, dome uz sapulci bija aicinājusi novada zemniekus, kuri nodarbojas ar cūkkopību. Sanāksmē piedalījās arī PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs, Valsts vecākais veterinārais inspektors Mārcis Ulmanis. Sanāksmes laikā zemnieki tika iepazīstināti ar pašreizējo situāciju, PVD pārstāvis ...

01.08.2014

IZSLUDINA konkursu Valkas novada domes stipendijām novada studējošajiem jauniešiem 2014./2015. akadēmiskajā gadā. Pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 2014.gada 19.septembrim. 1.    Stipendiju piešķiršanas mērķis:1.1.    rosināt Valkas novada jauniešus apgūt novadā nepieciešamās ...

01.08.2014

Uz šo soli pašvaldību pamudinājis Zemkopības ministra Jāņa Dūklava paziņojums, ka Latvijā vajag nokaut vidēji 40 000 mājas cūku, lai tiktu ierobežota Āfrikas cūku mēra izplatība valstī. Ministrs bija paudis, ka šāds lēmums noteikti tiks pieņemts, jo nedrīkst gaidīt, kad saimniecībās mēris nonāk, vienkārši ...

31.07.2014

Valkas novadā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas novadā: 1. atpūtas vieta autoceļa Valka – Vireši ...

16.07.2014

No 2014. gada 30.jūnija līdz 2015. gada 31.janvārim Valkas pamatskolā tiek īstenots projekts  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā”.   Ar KPFI atbalstu skolā siltinās ārsienas un jumta pārsegumu, modernizēs siltummezglu un iekšējo apkures sistēmu, ...

29.07.2014

26.jūlijā tika noslēgts sadarbības līgums starp Ibillinas pilsētu un Valkas novada domi. Līguma mērķis ir attīstīt un padarīt ciešāku Valkas novada un Ibillinas pilsētas sadarbību un kontaktus. Ibillina un Valkas novada dome plāno sadarboties dažādās jomās: izglītībā, sportā, kultūrā, tūrismā, ekonomiskajā sadarbībā ...

26.07.2014

Valdība ir atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) ierosinājumu izsludināt ārkārtas situāciju Valkas novadā un tam piegulošo novadu teritorijās. Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonā iekļaujama visa pierobeža ar Krieviju un Igauniju, šodien nolēma Ministru kabinets. Ārkārtas situācija izsludināta arī ...

22.07.2014

Ceturtdien, 24.jūlijā, pirmo reizi Valkas novadā notiks atvērtā durvju diena laukos. Zemnieki, lauksaimnieki, agronomi un interesenti no visas Latvijas ir aicināti doties uz Vijciema pagastu, kur savā saimniecībā Z/S “Piekalnes”, viesus sagaidīs dažādi pārsteigumi, būs nozīmīgs balvu fonds. Aicinām sasparoties un būt klāt! ...

22.07.2014

Piektdien, 25.jūlijā Valkā viesosies jurists Aivars Borovkovs. Plkst.13.00 plānota tikšanās ar Valkas novada domes darbiniekiem (Beverīnas ielā 3, sēžu zālē), bet plkst.14.30 Valkas pilsētas kultūras nama mazajā zālē uz sarunu aicināti citi interesenti. Šajā tikšanās reizē A.Borovkovs aicina uz sarunu, lai iepazīstinātu ...

21.07.2014

Sestdien, 26.jūlijā, plkst. 9.00 Beverīnas ielā 3, Valkā tiks noslēgts sadarbības līgums starp Ibillinas pilsētu un Valkas novada domi. Līguma mērķis ir attīstīt un padarīt ciešāku Valkas novada un Ibillinas pilsētas sadarbību un kontaktus. Ibillina un Valkas novada dome plāno sadarboties dažādās jomās: izglītībā, sportā, ...

21.07.2014

Pirmdien, 21. jūlijā plkst.15.00 Valkas novada domes sēžu zālē (Semināra ielā 9, Valkā) tiek sasaukta otrā Civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēde. Tā tiek organizēta, jo ir nepieciešams noteikt loģisku tālāko rīcības plānu un veicamos pasākumus. Sanāksmē piedalīsies arī Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors ...

21.07.2014

18.jūlija pēcpusdienā saņemto Pārtikas un veterinārā dienesta laboratorisko analīžu rezultāti apliecināja, ka Valkas novadā atrastajai beigtajai mežacūkai apstiprināts Āfrikas cūku mēra vīruss. PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs, Valsts vecākais veterinārais inspektors Mārcis Ulmanis informēja, ka pirms divām dienām ir ...

18.07.2014

Tāpat kā cilvēkiem, tā katrai mājai un lauku sētai ir savs vārds un dzīvesstāsts – īpašs un neatkārtojams. Katra vieta ar savu vārdu nes līdzi vēstījumu nākamajām paaudzēm. Lai rosinātu iedzīvotājus apzināties savas saknes, izmantot iespēju aktīvi piedalīties unikālas kultūrvides veidošanā, Kārķu pagasta ...

16.07.2014

Valkas novada dome līdz 25.jūlijam aicina pieteikties konkursā “Sakoptākā dzīves un darba vieta Valkas novadā 2014”. Tā jau ir tradīcija katru vasaru novērtēt novada sakoptākās dzīves vietas un darba vietas, rīkojot konkursu par sakoptāko dzīves un darba vietu Valkas novadā. Konkursa galvenie mērķi ir veicināt Valkas ...

14.07.2014