28.10.2015

Aicinām iepazīties ar biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gada plānošanas periodam projektu un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā.Apspriešanas pasākumi notiks:02.11.2015. plkst. 15.30 Beverīnas novada Brenguļu pagasta “Kaimiņos”   03.11.2015. ...

28.10.2015

30.oktobrī Valkā, Lugažu laukumā  piestās  Bērnu veselības autobuss   2015.gada 30.oktobrī Valkā, Lugažu laukumā, pretī Kultūras namam  piestās  Bērnu veselības autobuss. Valkas novada bērniem šajā dienā būs pieejami divi  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti -  bērnu ...

15.10.2015

Rīt, 15.oktobrī, Briselē notiks iniciatīvas “Mayor Adapt” kongress par jauno integrēto pilsētu mēru paktu klimata un enerģijas jomā. Uz ievērojamo tikšanos dodas arī Valkas pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis. “Tas ir gods būt vienam no dalībniekiem šāda mēroga pasākumā. Tā ir pozitīva ...

15.10.2015

Valkas novada dome uzsākusi darbu pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Projektus var iesniegt pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei. Projektā ietvertos objektus ...

15.10.2015

2015.gada 30.oktobrī plkst.14.00 Valkā, Beverīnas ielas 3 zālītē notiks informatīvs seminārs projekta „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā”, kas tiek līdzfinansēts no Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides ...

15.10.2015

Valkas  novada dome  konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz  Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja amatu.   Darba pamatpienākumi:  bibliotēkas apmeklētāju bibliotekārā un informacionālā apkalpošana; apmeklētāju konsultēšana darbam ar datoru un interneta lietošanā; darbs ...

15.10.2015

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 3, kadastra numurs 9401 001 0321, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0321, kopējā platība 0.1139ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas. Izsoles noteikumi pieejami Valkas ...

15.10.2015

Vakar Valgā norisinājās seminārs uzņēmējiem „Bez Latvijas neiztikt”. Tā mērķis bija uzlabot uzņēmēju zināšanas, kā arī jaunu tirgus iespēju apzināšana un kontaktu apmaiņa starp semināra dalībniekiem. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 20 igauņu uzņēmēji, kā arī 25 Rīgas plānošanas reģiona ...

09.10.2015

Septembrī Valkas novada pašvaldību un Valgas apriņķa pārstāvji devās darba vizītē uz Čerņigovu Ukrainā. Vizītes laikā delegācija apmeklēja Čerņigovas apgabala Repkinskas rajonu, lai piedalītos sabiedriskās organizācijas „Sadarbības centrs ekonomiskai un sociālai sadarbībai Repkinas rajonā“ organizētā sanāksmē, ...

07.10.2015

Augusta sākumā Valkas novada dome izsludināja metu konkursu “Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” mākslinieciskā koncepcija”. Konkursu muzejs rīkoja ar mērķi iegūt iespējami labāku muzeoloģiski un mākslinieciski augstvērtīgu dizaina risinājumu ...

06.10.2015

Šodien dvīņu pilsētās Valkā un Valgā vienas dienas vizītē ierodas Igaunijas parlamenta prezidents Eiki Nestors. Valkas pašvaldībā Igaunijas parlamenta pārstāvis tiksies ar abu pašvaldību vadītājiem Ventu Armandu Kraukli un Kalevu Herku, lai pārrunātu dvīņu pilsētu problēmloku, kas būtu jārisina valstiskā ...

02.10.2015

Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 18.novembrī – LR proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā ...

01.10.2015

Pagājušajā nedēļā Valkā un Valgā vizītē ieradās Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektora padomnieks Maikls Ralfs un EK Reģionālās politikas Pārrobežu sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Monfrē, lai atzīmētu starp Igauniju un Latviju pastāvošo ražīgo Interreg sadarbību un popularizētu nesen ...

30.09.2015
28.09.2015