Sestdien, 23.aprīlī, visā Latvijā notika Lielā Talka. Valkas novadā talkošana ritēja gan pilsētā, gan pagastos vairāk vairāk nekā 15 vietās, kopumā pulcējot 286 talciniekus. Ir savākti 580 atkritumu maisi un sagrābtas kaudzēm lapas, un salasīts ievērojums daudzums kritušo zaru. Valkas pilsētā Lielajā talkā piedalījās ...

25.04.2016

21.aprīlī Valkā viesojas ASV vēstniecības pārstāvji: vēstniecības Preses un kultūras atašeja Ketija Džailza-Diaza, Politikas un ekonomikas nodaļas vadītājs Lins Debevuāzs, mediju speciāliste Ilze Millere un politikas speciālists Mārtiņš Spravņiks. Vizītes mērķis - neformālā gaisotnē iepazīt ekonomisko un ...

21.04.2016

 Lielajā talkā, kas norisināsies jau 23. aprīlī, tiek aicināti piedalīties visi, kuriem rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.   Projekta mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot ...

15.04.2016

2016.gada aprīlī Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros uzsāk informatīvu semināru ciklu par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu.   Pirmie semināri notiks š.g. 20. un 21. aprīlī ...

15.04.2016

Foto - Aivars Viļumsons   Šogad Valkas novada dome ar līdzfinansējumu uzsāk atbalstīt novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai. Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” 1.kārtā pašvaldība atbalstīja 4 iesniegtos projektus. Viens no tiem ...

15.04.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Kārķu pamatskolas direktora amatu ar 2016.gada 1.jūniju.   Galvenie darba pamatpienākumi:      -   vadīt skolas darbību atbilstoši skolas Nolikumam;      -   nodrošināt ...

14.04.2016

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu ...

13.04.2016

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, izgatavošanas gads – 1998, nosacītā cena EUR 350,00 ieskaitot PVN; Vieglo automašīnu ...

13.04.2016

Foto - Aivars Viļumsons Valkas pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministram Uldim Augulim, kurā lūdz rast iespēju uzsākt autoceļa P 23 Valka – Vireši pārbūvi.   VAS “Latvijas Valsts ceļi” šobrīd veic tikai autoceļa planēšanu, salabo iesēdumus un bedres grants segumā, bet ...

13.04.2016

Nākamajā nedēļā sākas Ekonomikas ministrijas  reģionālo semināru cikls par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu, kas paredzēts  namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī daudzdzīvokļu ...

11.04.2016

  Valkā jau 37. gadu norisinās tradicionālās Cimzes mūzikas dienas, ko organizē J.Cimzes Valkas Mūzikas skola. Festivāla koncertos 14 jaunie talanti no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Latvijas demonstrējuši savas prasmes.   Šodien, 8. aprīlī festivāla dalībnieki pulcējās domē uz pieņemšanu pie Valkas ...

08.04.2016

12.aprīlī Valkas novada domes darbinieki dosies vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksni.   Alūksnes novada dome organizējot profesionālo pieredzes apmaiņas braucienu, piedāvā plašu programmu un piemeklē atbilstošus partnerus Valkas novada domes darbiniekiem.   Pieredzes apmaiņas brauciena labas ...

07.04.2016

  Atbilstoši biedrības  „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības ...

07.04.2016

  Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko informatīvo semināru projektu iesniedzējiem 20.aprīlī pl. 14.00 – 17.00 Kārķu pagasta Jauniešu centrā.   Darba kārtība:   Pirmā projektu kārtas izsludināšana, iekļautās rīcības un pieejamais finansējums . Galvenie nosacījumi ...

07.04.2016

Izstrādājot vienotu pasākumu plānu, Valkas novada virzībai uz Latvijas valsts simtgadi, mūsu novadā ir izveidota darba grupa.    Par koordinatoru no mūsu novada Latvijas Kultūras un Ārlietu ministrijās apstiprināts Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs ...

04.04.2016