SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Valkas novadā. Apsekojums notiks no 2018. gada maija līdz oktobrim.   Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, ...

16.05.2018

  Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros ir izbūvēti divi jauni gājēju/riteņbraucēju tiltiņi posmā “Žuldiņas” – Latvijas/ Igaunijas robeža. Tiltiņi ir izbūvēti, lai tūristi un vietējie iedzīvotāji varētu viegli pārvietoties pa esošo ...

16.05.2018

Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) biedru kopsapulce šodien, 15. maijā, par apvienības valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli.   RACA kopsapulce ievēlēja arī jaunu RACA valdi sekojošā sastāvā: priekšsēdētājs V.  ...

15.05.2018

Reliģiskās organizācijas “Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze” īsteno projektu “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” LEADER programmā. Projekts tiek īstenots Rīgas ielā 9, Valkā. Pamatu atjaunošanas būvniecības darbi ir uzsākti un tos plānots pabeigt līdz ...

15.05.2018

12.maijā Valgas pilsētas sporta hallē un tās apkārtnē norisinājās Valkas – Valgas Uzņēmēju sporta diena 2018. Pasākumā piedalījās un dažādās sporta aktivitātēs komandu spēlēs sacentās Valkas un Valgas uzņēmumu vadītāji un pārstāvji, Latvijas un Igaunijas Nodarbinātības Valsts aģentūru un Valkas un Valgas pašvaldību ...

14.05.2018

"Mācības Siil tuvojas noslēgumam. Sestdien Valkas ielās notiks mācību kaujas - būs trokšņaini, būs daudz militārās tehnikas un karavīru (gan mūsu, gan sabiedroto spēku), īslaicīgi tiks ierobežota satiksme. Neko tādu Valkas novads vēl nav piedzīvojis",  informē Vidzemes brigādes zemessargi. Svētdien plkst.11.00 ...

11.05.2018

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2018.gada 14.maijā, plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3     Darba kārtība :   1. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta ...

11.05.2018

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 14.maijā, plkst. 14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1. Par SIA “Vidusceļš” iesniegumu par zemes lietošanas mērķim piekrītošās platības apstrīdēšanu. Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas ...

11.05.2018

Saimnieciskās darbības veicēja, tautas daiļamata meistare Anita Kozlovska saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts iesniegtais projekts “Izšūšanas mašīnas rāmju un piederumu iegāde saimnieciskās darbības izšūšanas pakalpojumu attīstības jomā” LEADER ...

11.05.2018

VAS „Latvijas Pasts” ir pieņēmis lēmumu par nekustamā īpašuma "Ērģemes sakaru nodaļa", Ērģemes pagastā, Valkas novadā, atsavināšanu.   Nekustamais īpašums "Ērģemes sakaru nodaļa" sastāv no vienstāva pasta ēkas, palīgceltnēm un zemes gabala 847 m2 platībā, kadastra Nr. 9452 008 0258.   Nekustamā ...

11.05.2018

10.maijā vizītē Valkas novada domē ieradās Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Ferencs Gābors Bāņai ar kundzi.  Vēstniekam izbraukums uz Valku bija pirmā oficiālā reģionālā vizīte Latvijā.   Valkas novada domē vēstnieks tikās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu ...

10.05.2018

Valkas novada domes Pilsētas teritorijas un apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi informē, ka šobrīd pilsētā ir pārstādīti Ungārijas ceriņi un kastaņas, kas auga pie autoostas. Ceriņi ir pārstādīti Tirgus ielā, savukārt kastaņas rotā Rīgas ielu. “Pārstādīšanas darbus veicām, jo jau šajā ...

10.05.2018

Maija sākumā Valkas novada domes un Valgas pagasta vadības delegācijas viesojās Kutaisi, Gruzijā, lai tiktos ar pilsētas vadību, pārrunātu aktualitātes pašvaldībās, kā arī apmeklētu pilsētas dienu pasākumus. Novada domes delegāciju pārstāvēja tās vadītājs Vents Armands Krauklis ar kundzi, kā arī domes sekretariāta ...

10.05.2018

Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa otrā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2018. gada 15. maijam.   Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. ...

09.05.2018

Piektdien, 2018.gada 11.maijā, no plkst.9:30 līdz plkst.12:30, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klientus klātienē pieņems Valsts darba inspekcijas speciālists un sniegs konsultācijas, kā arī informāciju saistībā ar Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem ...

09.05.2018