Vidzemes plānošanas reģions (VPR) atgādina, ka izglītības un ceļu nozaru sakārtošana ir ļoti būtiska aktivitātes saglabāšanai reģionos. Tieši pēc dalības Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 27. kongresā reģiona pašvaldību vadītājiem ir pamatotas bažas par atbilstošas finansēšanas ...

27.05.2016

Valkas novada dome izsludina iepirkumus projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” (līguma identifikācijas Nr. 4-7/22.) īstenošanai.    Tika izstrādāts tehniskais projekts “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra” vienkāršotai atjaunošanai, tehniskais ...

25.05.2016

Otrdien, 24. maijā Plkst.10.00 - Novada skolēnu sporta spēles vieglatlētikā 2004.g.dz.un jaunāki Valkas stadionā   Trešdien, 25.maijā Plkst.11.00 - Valkas ātrspēle šahā Valkas Bērnu un jaunatnes sporta skolāPlkst.17.00 - Izlaidums Zīļuku grupa PII "Pumpuriņš"Plkst.19.00 - Latvijas futbola čempionāts 2.līga ...

23.05.2016

Pērnā gada oktobrī Valkā pie robežas ar Igauniju durvis vēra multifunkcionālais centrs, kuru nu jau vairums valcēniešu ir apmeklējuši, pusdienojot jaunatvērtajā bistro “Rozmarīns MD” vai apmeklējot veikalu.  Līdz ar centra atvēršanu tika izsludināts konkurss par centra nosaukumu. Aicinājumam iesūtīt ...

20.05.2016

Valkas novada dome ( reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā, uz noteiktu laiku (1,5 gadi),  aicina pieteikties pretendentus uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu.     Darba pamatpienākumi:   -  mērķtiecīgas informācijas plūsmas organizēšana ;    -  sabiedrības informēšana ...

20.05.2016

Sākoties tūrisma sezonai, no 15. maija Valkas Tūrisma informācijas birojs (TIB) apmeklētājiem būs atvērts visas darbadienas un brīvdienas: pirmdien - sestdien no plkst. 09.00 – 17.00, svētdien no plkst. 10.00 - 14.00.   Vēlamies atgādināt, ka Valkas Tūrisma informācijas birojs piedāvā: - Informāciju ceļotājiem par Valkas ...

16.05.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada Būvvaldes būvtehniķa amatu.   Galvenie darba pamatpienākumi: pārzināt un prast pielietot Būvniecības likuma, būvnoteikumu un citu, ar būvniecību saistīto normatīvo aktu prasības; sagatavot un reģistrēt nepieciešamos ...

16.05.2016

Atbilstoši 07.07.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, zemes īpašnieku pienākums ir kopt gan savā īpašumā esošus grāvjus, gan tos, kas iet cauri vairākiem zemes gabaliem un ietekmē ūdens režīmu lielās platībās (koplietošanas ...

11.05.2016

Maija sākumā Valkas novada domes pašvaldības delegācija devās atbildes vizītē uz Gruzijas otru lielāko pilsētu Kutaisi. Vizītes mērķis - nostiprināt un attīstīt draudzīgu sadarbību starp Latviju un Gruziju, noslēgt sadarbības līgumu, kas paredz  apmaiņu un sadarbību tādās jomās kā lauksaimniecība, rūpniecība, ...

11.05.2016

  Atgādinām, ka līdz 2016.gada 16.maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.   Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ...

10.05.2016

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Rūjienas iela 31, kadastra numurs 9401 008 0377, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193, kopējā platība 3.5294ha, un uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9401 ...

03.05.2016

Latvijas Energoefektivitātes asociācija sadarbosies ar Valkas novadu - plānotas kopīgas iniciatīvas un  īpaši pilotprojekti Valkas pilsētvides attīstībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.                    Latvijas Energoefektivitātes ...

27.04.2016

26.aprīlī uz Gulbenes novada pašvaldības aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” devās Valkas pašvaldības pārstāvji: priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, izpilddirektors Aivars Cekuls un Tūrisma informācijas biroja vadītāja Inga Jaunzeme – Grīnvalde. ...

27.04.2016

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2015.gada 30.decembrī ...

26.04.2016

Foto - pixabay.com Valkas pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Satiksmes un Kultūras ministrijām ar ierosinājumu iekļaut Latvijas simtgades pasākumu plānā akciju “NEATKARĪBAS VILCIENS”.   Pirmajā akcijas posmā vienu no atjaunotajiem pasažieru dīzeļvilcieniem noformētu Latvijas valsts karoga krāsās, izmantojot ...

26.04.2016