04.05.2018

“Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas nekustamos īpašumos "Pilsētas meži", ar kadastra apzīmējumiem 9401 006 0274, 9401 007 0137, 9401 007 0135 un 9401 007 5106 Valkas pilsētā, Valkas novadā, saskaņā ar izsoles noteikumu 5.punktā norādīto ...

03.05.2018

  Aicinām iedzīvotājus apmeklēt mobilās diagnostikas izbraukumu Valkā, Raiņa ielā 28A, 29. maijā no plkst. 10:00 - 17:00.     IZMEKLĒJUMI Mamogrāfija: Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85 EUR Bez nosūtījuma – 20.00 EUR   Rentgens ...

03.05.2018

Šogad Lielā talka norisināsies 28.aprīlī. Arī Valkas novadā, Latvijas simtgades gaidās, aicinām šajā dienā būt aktīviem un padarīt vienu Latvijas stūrīti krietni skaistāku un tīrāku.   Valkā pulcēšanās - plkst.9.00 pie Valkas pilsētas kultūras nama. Dome nodrošinās grābekļus, cimdus, talciniekiem ...

27.04.2018

Paziņojums par Lokālplānojuma zemes vienībai "Mārstaļi", ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, 1.redakcijas publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” ...

26.04.2018

Sakarā ar avārijas situāciju būvobjektā apkures un karstā ūdens padeve no Varoņu ielas 39 katla mājas ir pārtraukta no š. g. 26. aprīļa uz nenoteiktu laiku.  Par karstā ūdens režīma atjaunošanu vasaras periodā tiks iepriekš paziņots.     Sakarā ar Varoņu ielas 37A un 39A ražošanas ēku ...

26.04.2018

No 25.aprīļa līdz 16.jūnijam Valkā, Rūjienas ielā 3 A, atvērts stādu outlets.   Stādu outlets izveidots sadarbojoties diviem seniem draugiem, sadarbības partneriem, kuri jau kopš 1999. gada vada stādaudzētavu Blīdene un Bulduri.Kompānijas ar gandrīz 20 gadu pieredzi stādu biznesā ir izdzīvojušas pateicoties smalkai ...

25.04.2018

Valkas novada domes sēde sasaukta 2018. gada 26.aprīlī plkst. 10.00 Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1.Par grozījumu apstiprināšanu Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā “Par skaidras naudas izmaksām Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem” (protokols Nr.3,3.§). Ziņo ...

23.04.2018

Zemes komisijas sēde sasaukta 2018. gada 25.aprīlī plkst. 13.30 ,Valkā,Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : Par nekustamā īpašuma „Dzirnavas 1”, Vijciema pagastā sadalīšanu; Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā “Niedras”; Par ...

23.04.2018

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Vidzemes plānošanas reģions ir uzsākuši prioritārā pasākuma 2018.-2020. gadam “Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”” realizāciju. Pilotprojekta ietvaros no 2018. gada marta ...

20.04.2018

2.maijā ar svinīgu pasākumu Valkā atzīmēs Latvijas armijas ģenerāļa, divkārtējā Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Pētera Voldemāra Radziņa 138. dzimšanas dienu.   Pasākuma programma sāksies plkst.11.00 ar ģenerāļa Pētera Radziņa biedrības vadītāja Agra Purviņa izglītojošu lekciju Valkas Centrālajā ...

20.04.2018

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2018. gada 20.aprīlī plkst. 14.00,Valkā,Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1.Meža apsaimniekošana, apaugumu iztīrīšana:           1. Izsolei nododamās teritorijas Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks Lāsma ...

19.04.2018

21.aprīlis, sestdiena – 8:00 – 17:00 30.aprīlis, pirmdiena – slēgts 1.maijs, otrdiena – slēgts 2.maijs, trešdiena – 8:00 – 17:00 3.maijs, ceturtdiena – 8:00 – 16:00 4.maijs, piektdiena – slēgts   Valsts ieņēmumu dienesta klientu pieņemšanas dienas: 21.aprīlī, sestdienā, ...

19.04.2018

Kā ierasts, pavasaris nāk ne tikai ar putnu dziesmām un lapu plaukšanu, bet arī ar Lielo Talku visā Latvijā, arī pie mums - Vijciemā. Vijciema pagasta pārvalde un entuziasti aicina uz kopēju talkošanu Celīškalnā 28.aprīlī plkst. 10.00.Ir laiks kopīgiem spēkiem atjaunot Vijciema zaļākās vietas spozmi, lai tā mums ...

19.04.2018

  Šovakar Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis piedalīsies LTV1 diskusiju raidījumā “Tieša runa”. Raidījums būs skatāms LTV 1,  plkst. 21.20, tiešraidē. Raidījuma tēma -  «Kurp un pa kādiem ceļiem virzās Latvijas novadu attīstība».   “Novadu ...

18.04.2018