Maija pēdējās dienās Interreg Europe RATIO projekta partneri viesojās Viterbo, Itālijā, lai iepazītu Anci Lazio reģiona pieredzi mazo un vidējo uzņēmumu(MVU) inovāciju atbalstam. Lazio reģions ir viens no ekonomiski spēcīgākajiem Itālijā ar ļoti lielu MVU īpatsvaru.Lai  uzņēmumi izdzīvotu mūsdienu tirgus apstākļos, izšķiroša ...

13.06.2017

Pamatojoties uz 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu Valkas novada rezultātiem, likuma “Par pašvaldībām” 19. pantu un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45. pantu, 2017. gada 16. jūnijā plkst. 10:00 Valkā, Beverīnas ielā 3, zālē, tiek sasaukta Valkas novada domes jaunā ...

12.06.2017

Biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība” pārstāvētajās pašvaldībās vēlēšanu rezultāti nepārsteidz – absolūti lielākajā daļā RACA pašvaldību uzvaru ir guvušas līdz šīm pie varas esošās partijas. Līdz ar to prognozējams, ka vairumā gadījumā amatos paliks ...

07.06.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 8.jūnijā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1.Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu no “Čorzemnieki 2.zemes gabals” uz “Mārstaļi”; 2.Par nekustamā īpašuma „Ķikuti”, Kārķu pagastā sadalīšanu; 3.Par ...

06.06.2017

Valkas novada domē 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlētie deputāti alfabēta secībā   1.Jānis Anže VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība  2.Dace Bašķe Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”  3.Andris Dainis VIDZEMES PARTIJA, ...

05.06.2017

Eiropas Komisija ES fondu kampaņas #EUinMyRegion jeb “Eiropa manā reģionā” ietvaros aicina blogu konkursā līdz 27. jūnijam pieteikt savu rakstu par jebkuru ES fondu projektu. Atbilstoši bloga raksta popularitātei un žūrijas vērtējumam četri labākie autori kā akreditēti žurnālisti piedalīsies Eiropas Reģionu un ...

01.06.2017

Rīt, 1.jūnijā Valkā darbu uzsāks Valkas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kas atradīsies Valkas pašvaldības telpās Rīgas ielā 25.   Valkas novada VPVKAC telpās savus pakalpojumus sniegs Valsts ieņēmumu dienests (strādās 5 darba dienas nedēļā, klientus pieņems ...

31.05.2017

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2017. gada 1. jūnija Valkā mainīsies VID klātienes pakalpojumu saņemšanas vieta. VID klientu apkalpošanas nodaļas darbība Valkā līdzšinējā adresē – Rūjienas ielā 3b - šī gada 31. maijā tiks pārtraukta.  Sākot ar šī gada ...

31.05.2017

Valkas novadā izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi:   Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Adrese 884 Pilsētas kultūras nams Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701 885 Mākslas skola Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701 894 Ērģemes pamatskola Ērģemes ...

24.05.2017

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 25.maijā pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība:   Par SIA ZAAO paveiktajiem un plānotajiem darbiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Informē - SIA ZAAO Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants 1.Par grozījumu ...

22.05.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 19.maijā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Par nekustamā īpašuma “Dišleri”, Kārķu pagastā sadalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ...

17.05.2017

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 15.maijā pulksten 15:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Informācija par ēku Valkā, Tālavas ielā 12 ZIŅO – Māris Ozols 2. Par progresu saistībā ar zemes gabalu Valkā, Rūjienas ielā 21 ZIŅO – Māris Ozols 3. Par Meža parka attīstību pie ...

13.05.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 15.maijā plkst. 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1. Par grozījumu Valkas novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 27.pielikumā. Ziņo ...

13.05.2017

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu ...

13.05.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 15.maijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1. Par Zvārtavas pagasta dzīvojamo telpu remonta ieskaitu apsaimniekošanas maksā. Ziņo – Raitis Priede, Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs 2. Par asfaltētā iebraukšanas ceļa uz ...

13.05.2017
>