Sociālo lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 13.jūnijā   pulksten ...

10.06.2016

Rīt, 9.jūnijā,  Valkā un Valgā darba vizītē ieradīsies  Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijas Republikā Nancy Bikoff Pettit un Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks Igaunijas Republikā James D. Melville, Jr. Vizītes laikā vēstnieki iepazīsies ar pierobežas pilsētām -  Valkā ASV vēstniecību delegācijas apmeklēs ...

08.06.2016

Paziņojums par Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam 1.redakcijas  un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi.   Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” ...

07.06.2016

Valkas novada dome aicina ikvienu Valkas pilsētas iedzīvotāju  izkārt Latvijas valsts karogus 9.jūnijā, kad Valkā viesosies ASV vēstniece Latvijā, un 10.,11. un 12.jūnijā, atzīmējot dvīņupilsētu Valkas un Valgas  730.dzimšanas dienu.   Veidosim svētku sajūtu kopā!   Valkas novada domes priekšsēdētājs ...

07.06.2016

9.jūnija rītā plkst.09:30 bruņumašīnas “Stryker” šķērsos Latvijas robežu, iebraucot Igaunijā caur Valku un Valgu. Svinīgajā robežas šķērsošanas pasākumā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, Nancy Bikoff Pettit, Amerikas Savienoto Valstu vēstniece ...

07.06.2016

2014.gada 26. jūnijā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu par Jāņa Cimzes balvas  nodibināšanu. Nolikumā teikts: „Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā…” Balvas piešķiršanas ...

06.06.2016

3.jūnijā, sestdienā, pēc gada Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās uz nākamo četru gadu termiņu būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām norisināsies no nākamā gada 14. līdz ...

06.06.2016

3. jūnijā notika arhitektūras konkursa “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” žūrijas sēde, kurā piedalījās abu pilsētu pārstāvji un pieredzējuši arhitekti no Latvijas un Igaunijas. Spraigās diskusijās žūrija par labākajiem darbiem atzina (alfabēta secībā): AAAD ...

03.06.2016

Šodien, 3.jūnijā, notiek Valkas novada domes un Valgas pilsētas valdes rīkotā starptautiskā arhitektūras konkursa “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.    Kopumā saņemti priekšlikumi no 8 dalībniekiem, diemžēl ...

03.06.2016

Valkas pašvaldība  ir saņēmusi Izglītības ministrijas apstiprinājumu par reorganizētās Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas jauno nosaukumu. No 2016.gada 1.septembra, kad jaunā skola uzsāks darbu, tās nosaukums būs Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.   Valkas novada dome pērnā gada oktobrī pieņēma lēmumu par Valkas ...

02.06.2016

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 32.§), tika nolemts pārtraukt nekustamā īpašuma Rūjienas iela 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008 0377 izsoli, kas bija paredzēta 2016.gada 10.jūnijā plkst. 10:00, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā (sludinājums ...

01.06.2016

Pirmdien, 30. maijā Plkst.10.00 - Vijciema pamatskolas teātra pulciņa pirmizrāde – fragmenti no N. Nosova darba “Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi” Vijciema tautas namā Plkst.14.00 – 17.00 - Veselības diena zobu higiēnista kabinetā Tālavas ielā, Valkā Plkst.18.00 - Valka, Valga, Smiltene vieglatlētikas ...

31.05.2016

  Valkas novada dome ( reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā, uz noteiktu laiku (1,5 gadi),  aicina pieteikties pretendentus uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu.     Darba pamatpienākumi:   -  mērķtiecīgas informācijas plūsmas organizēšana ;    -  sabiedrības ...

30.05.2016

Valkas pašvaldība ir saņēmusi Kultūras ministrijas apstiprinājumu ierosinājumam iekļaut Latvijas simtgades pasākumu plānā akciju “NEATKARĪBAS VILCIENS”.   Kā jau iepriekš informējām, akcija paredz vienu no atjaunotajiem pasažieru dīzeļvilcieniem noformēt Latvijas valsts karoga krāsās, izmantojot arī ...

27.05.2016

Par godu Latvijas Republikas Dzimtsarakstu nodaļu sistēmas 95. gadadienai, Tieslietu ministrijas apbalvošanas padome š.g. 27. aprīlī ir  lēmusi par apbalvojumu piešķiršanu dzimtsarakstu sistēmā strādājošajiem.   Ar 1 pakāpes Tieslietu ministrijas atzinības rakstu un “Zelta” spalvu ...

27.05.2016