Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valkas novada dome 2016.gada  5.oktobrī ir parakstījušas vienošanos par projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/002 “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošanu.   Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ...

05.10.2016

Publicitātes foto   13.oktobrī Izglītības un kultūras daļa rīko pieredzes apmaiņas semināru Igaunijā, Tartū. Semināra mērķis iepazīties ar jaunākām tendencēm muzeju ekspozīciju un kultūras iestādēs izstāžu veidošanā.     Semināra dalībnieki Tartu iepazīsies ar kaimiņu lielāko veikumu 2016. gadā ...

05.10.2016

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju par Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projekta iesniegumu “Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā”, kuru izstrādāja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Vijciema pagasta pārvaldi.    Projekts tiks īstenots Eiropas ...

05.10.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā uz laiku (1,5-2 gadi) aicina darbā Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas Sporta un jaunatnes  daļas vadītāju.   Amata  pamatpienākumi: Pārraudzīt sporta struktūrvienību darbu un darbu ar jauniešiem; Organizēt valstiski ...

05.10.2016

12.novembrī plkst.9.30 ar Mārtiņdienas tirgu atklās jauno Valkas tirgus vietu Raiņa ielā 3B. Tirgotājus un pircējus sagaidīs labiekārtotas un labi apgaismotas tirgošanās vietas. Kādreizējā pienotavas ēka ir ieguvusi pilnīgi jaunu veidolu, arī bojātais piebraucamais ceļš nu ir asfaltēts. Savas preces tirgotāji varēs ...

04.10.2016

Biedrība “Jauniešu klubs “Pēda”” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Esi kustīgs un lustīgs Valkā” LEADER programmā.    Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas ...

03.10.2016

Biedrība “Spriņģi” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK "Spriņģi"” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekts ...

03.10.2016

Biedrība “Atbalsts Valkas ģimenēm” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Bērnu rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma bērniem izveide” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekts ...

03.10.2016

No šodienas, 3.oktobra, Valkas novada Pašvaldības policija apmeklētājus pieņems jaunās telpās - Rīgas ielā 25, Valkā.    Iedzīvotāju ērtībai policijas jaunās telpas atrodas ēkas pirmajā stāvā.    Pašvaldības policijas priekšniece Diāna Jūga apmeklētājus pieņem pirmdienās no ...

03.10.2016

Valkas novada dome aicina pieteikt kandidātus apbalvojumam “Valkas pilsētas Goda pilsonis”. Apbalvojums tiks pasniegts 18.novembrī – LR proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Valkas pilsētas kultūras namā.   Valkas pilsētas Goda pilsonis ir novada augstākais apbalvojums, ko piešķir ...

30.09.2016

Ir uzsākti karoga masta pamatnes būvniecības darbi Lugažu laukumā Valkā. Karoga masta konstrukcija paredzēta no tērauda ar jaunu pamatu izbūvi, kas sliesies 20 metru augstumā. Karoga masta būvniecības darbus plānots pabeigt līdz šā gada oktobra vidum, bet 11. novembrī plkst. 19.00 mastā plānots pacelt 5x10m lielu monumentālu ...

29.09.2016

Valkas novada sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku uz noteiktu laiku. Nepieciešama augstākā sociālā izglītība.   Plānotais darba uzsākšanas laiks 2016.gada 1.decembris. Sīkāku informāciju varat saņemt pie dienesta vadītājas zvanot 64726937, mob.29452453 vai personīgi ceturtdienās no plkst. 9 00 – ...

28.09.2016

Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa piedāvā darbu traktora-automašīnas vadītājam. Prasības:1. B un C kategorijas ar 95 kodu vadītāja apliecība;2. Traktortehnikas vadītāja apliecība.   Pieteikties Valkā, Raiņa ielā 25A pie Ineses Vehi.   Vēlams iepriekš sazināties pa ...

28.09.2016

No 21.- 23. septembrim Valkas novada domes un Valgas apriņķa pašvaldības delegācijas pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Lietuvas pilsētu Marijampoli. Vizītes mērķis bija tikšanās ar Lietuvas kolēģiem, iepazīšanās ar objektiem un projektiem, kas īstenoti ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu.    Vizītes ...

27.09.2016

  Zemes komisijas sēde sasaukta 2016.gada 28.septembrī  pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība :  1. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Induļi” sadalīšanu;2. Par adreses maiņu Valkā, Tālavas ielā 31F;3. Par Zemes komisijas sēdes lēmuma (protokols Nr.2,5.§) ...

27.09.2016