No 15. līdz 16. jūnijam, Valkas novada Zāģezerā notiks Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes militārās mācības.   Militāro mācību laikā 2.Vidzemes brigādes karavīri un zemessargi gatavosies dalībai starptautiskajās militārajās mācībās “Northern Strike 2019”, kas jūlijā norisināsies ASV.   Militāro mācību ...

14.06.2019

Risinot transporta nozares izaicinājumus attālajos lauku apvidos, Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies jauna starptautiska projekta īstenošanā, lai kopā ar citiem jau uzsāktiem transporta nozares projektiem kompleksi risinātu mobilitātes problēmas attālos Vidzemes lauku apvidos.   Domājot par reālās vajadzībās ...

13.06.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 14.jūnijā plkst. 10.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijas apstiprināšanu. Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja   2.   Valkas novada pašvaldības ...

13.06.2019

  2019. gada 4. jūnijā ar Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa svinīgo uzrunu tika atklāts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāts. Atklāšanas brīdi klātienē vēroja gan būvniecībā un projektēšanā iesaistītie, gan novada domes speciālisti un skolas personāls, gan pilsētas iedzīvotāji. ...

12.06.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 14.jūnijā plkst. 8.30, Valkā, Domes bulvārī 3, jaunajā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internātā   Darba kārtība : 1.   Par finansiālu atbalstu L. K. dalībai starptautiskajā bērnu un jauniešu daiļrades konkursā “Eurojūrmala 2019”. Ziņo – Aivars Ikšelis, ...

12.06.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13. jūnijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3     Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Stūrnieki” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Stūri” izveidošanu;   2.      ...

10.06.2019

  Laikraksta septītais numurs apskatāms šeit: 2019. gada jūnijs (LV) , (EST) , (RUS)   Informatīvā laikraksta izdošana ir viena no INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”, ...

10.06.2019

2019. gada 6. jūnijā notika svinīga pamatakmens ielikšana ražotnei “Zaļkalni” Valkas novada Kārķu pagastā, līdz ar to tiek uzsākta būvniecība objektā, kas būs nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novada lauku teritorijā.   Kvalitatīvs būvprojekts, kuru ir izstrādājusi firma SIA”Geo ...

10.06.2019

14.jūnijā plkst.14.00 Valkā, pie piemiņas akmens blakus Valkas dzelzceļa stacijai notiks komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis.   1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida deportācija uz PSRS iekšzemes apgabaliem. No Latvijas bez tiesas sprieduma, iepriekšēja brīdinājuma ...

07.06.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 10.jūnijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu. ZIŅO – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors   2.   Par saistošo ...

07.06.2019

    Valkas novada dome izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz sekojošiem investīciju objektiem:   1)      Nomas objekts “Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss A” : ražošanas ēkas korpuss A, 2030.7m2, kas sastāv no 1.stāva 1023.4m2, 2.stāva ...

06.06.2019

      Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2018.gada martā tika uzsākti ražošanas teritorijas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvdarbi. Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunas ražošanas ēkas un ar to ...

06.06.2019

Latvijas Dabas fonds šī gada sezonu Ainavu tūrēs atklāj ar ainavas piedzīvojumu Ziemeļgaujā 15. un 16. jūnijā. Ainavu tūres ir Latvijas Dabas fonda organizēts izzinošs pārgājiens kopā ar dabas ekspertiem, kuru papildina ar ainavu saskanīgs koncerts.   Ziemeļgauja ir viens no aizraujošākajiem un ainaviski ...

06.06.2019

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2019.gada 30.maijā ...

05.06.2019

Valkas un Valgas pašvaldības grib iedibināt jaunu tradīciju – svētku parādi abu dvīņu pilsētu dzimšanas dienā.   Svētdien, 9.jūnijā pirmo reizi organizēsim parādi, kurā vēlamies redzēt maksimāli daudz dalībniekus, kas pārstāvēs gan pašvaldības iestādes, gan valsts struktūras, gan privātos uzņēmējus, ...

04.06.2019