Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 30.martā pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”. Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 2.Par nekustamā īpašuma ...

27.03.2017

Nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2017. gada 31. martam. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā. ...

23.03.2017

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī atbilstoši vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai, iedzīvotājus reģistrē 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šogad tas bija 5.martā.   No 22.-24.martam ...

22.03.2017

Šī gada 6. aprīlī plkst. 15:00 Kārķu sporta namā notiks projekta “Multifunkcionālā centra izveide” atklāšanas pasākums. Notikumu ieskandināsim – ar azartiskām dejām, veiklības stafetēm un florbola draudzības maču.   Pasākuma laikā varēs iepazīties ar trenažieru aprīkotajām telpām, izbūvēto ...

22.03.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 22.martā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1.Par nekustamā īpašuma “Birzmaļi”, Valkas pagastā sadalīšanu; 2.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Valkā, Rīgas ielā 80; 3.Par telpu ...

20.03.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 20.martā plkst. 14:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”. Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 2.Par nekustamā īpašuma ...

17.03.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 20.martā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1.Par Nolikuma Nr. “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo – Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skolas direktore 2.Par Noteikumu Nr. “Valkas Mākslas ...

17.03.2017

“Valkas Novada Vēstis” ir Valkas novada domes informatīvais izdevums, kas tiek izdots reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā trešdienā. Tas drukātā formātā tiek piegādāts ikvienā fiziskām personām piederošā pastkastītē Valkas novadā, kā arī to var lasīt Valkas novada mājas lapā www.valka.lv ...

16.03.2017

Ceturto gadu pēc kārtas, 24. martā plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā norisināsies novada Lauku balle, kurā godinās lauksaimniekus un sakoptāko īpašumu saimniekus.   Lauku balli organizē novada dome un tajā pašvaldība ar apbalvojumiem un dāvanām saka paldies vietējiem zemniekiem par ikdienā ieguldīto darbu. ...

16.03.2017

Ceturtdien un piektdien, 16. un 17. martā jaunievēlētā Igaunijas Valsts prezidente Kersti Kaljulaida ar delegāciju dosies divu dienu darba vizītē uz Valgu, Tirvu un Otepi.   16.martā prezidente plāno apmeklēt Taagepera ciema biedrību, uzņēmumu Ritsu AS Helme, kas nodarbojās ar māju projektēšanu, ražošanu un ...

14.03.2017

  2017.gadā Lielā Talka notiks 22.aprīlī.   No plkst. 10:00, gaidīsim jūs pie dabas koncertzāles, kur sadalīsimies pa objektiem un pēc paveiktā darba atkal satiksimies kopīgam mielastam.   Sniegpulkstenīšu stādīšanas talkā aicinām piedalīties ikvienu. Visus kuriem dārzā vai sētmalē skaisti ...

13.03.2017
10.03.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.martā pulksten 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība :  1. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Gundars ...

10.03.2017

Izvērtējot situāciju Ausekļa ielā pēc ošlapu kļavu nozāģēšanas, Valkas novada domē nolemts nestādīt liepas, bet gan mazāka auguma un dekoratīvākus kokus.   22. aprīlī Vislatvijas Lielās talkas ietvaros Ausekļa ielā tiks iestādīti 50 Zviedrijas pīlādži, kuru vainags sasniedz 7 m augstumu un 3 m platumu. ...

10.03.2017

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) noslēgtā vienošanās ar Valkas novada domi par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansēta projekta īstenošanu – Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā ir pabeigta un jau nodota ekspluatācijā.   Projekta ietvaros ...

08.03.2017
>