Ļoti daudzi cilvēki man jautā – vai startēšu Saeimas vēlēšanās rudenī? Līdz šim atbildēju – vēl neesmu izlēmis, bet šāda iespēja ir itin liela. Tagad esmu pieņēmis galīgo lēmumu. Par tā motivāciju – šī vēstule. Uzreiz jāteic, ka šis bija viens no grūtākajiem lēmumiem ...

23.07.2018

Projekta mērķis - florbola, kā saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizēšana, uzlabojot tā kvalitāti un pieejamību Valkas novadā. Projektu izstrādāja biedrība “Florbola klubs “VALKA””, un tas tiks realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības ...

19.07.2018
19.07.2018
17.07.2018

Gluži tāpat kā citviet Latvijā, arī Valkas iedzīvotāji arvien biežāk savu naudas lietu kārtošanai izmanto internetbanku vai zvana uz Swedbank konsultāciju centru, tādēļ arvien retāk pie bankas speciālistiem ierodas kāds, kuram nepieciešama klātienes konsultācija. Līdz ar to informējam, ka no  01. augusta ...

16.07.2018

Šogad aprit 30 gadi kopš 1988. gada 7.-8. oktobrī Rīgā tika dibināta Latvijas Tautas fronte.Par godu šim notikumam 4. maija Deklarācijas klubs un Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju organizē konferenci “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. ...

16.07.2018

Zemes komisijas sēde sasaukta 2018. gada 19. jūlijā plkst. 09:00 , Valkā, Beverīnas ielā 3.    Darba kārtība : Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; Par zemes gabala Ērģemes pagastā, “Gravas”, kadastra apzīmējums 9452 008 0350, nomu; Par zemes gabala Valkā, “Celtnieks ...

16.07.2018

     Š.g. 17.jūlijā plkst. 11:00 , pēc vairāku gadu pauzes ēku siltināšanā, Valkā tiks nodota renovētā daudzdzīvokļu māja Merķeļa ielā 13A.   66 dzīvokļu 103.sērijas 5 stāvu ēka celta 1977.gadā. Mājas kopējā platība  4971,1 m2 (dzīvokļu platība 3840.2 m2).   Ēkas renovācijas ...

12.07.2018

Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 11. jūlijā piedalīsies Eiropas Komisijas organizētā konferencē “Reģionālā attīstība un kohēzija pēc 2020. gada”, kurā augsti Komisijas pārstāvji prezentēs priekšlikumus kohēzijas politikai jaunā ES daudzgadu ...

11.07.2018

Dziesmu un Deju svētki mūs visus uzlādēja ar milzīgu gaišas enerģijas devu. Prieks, ka svētkos bija pārstāvēta gan Valka, gan Valkas, Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagasti. Īpaši uzteicami kārķēnieši, kas sev un citiem parādīja, ka arī nelielā pagastā var būt divi lieliski deju kolektīvi.   Paldies ...

11.07.2018

Šogad pirmo reizi tiks piemērots likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteiktais, ka gadījumā, ja svētku diena - Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena - iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu. Tātad šogad 9. jūlijs Latvijā būs ...

05.07.2018

    Piektdien, 2018.gada 13.jūlijā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, ...

04.07.2018

    2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas ...

04.07.2018

     Latvijas Republikas Saeima 2017.gada 22.jūnijā pieņēma likumu “ Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” un ar likumu noteikts, ka  barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība.        2018.gada 20.martā ...

03.07.2018

Latvijas valsts simtgades viens no lielākajiem notikumiem būs XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Tajos varēs redzēt arī mūsu novada kolektīvus.   1.jūlijā, plkst. 12.30 visi novada amatiermākslas kolektīvi – svētku dalībnieki  tiksies  mītnes vietā Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā ...

29.06.2018