Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka visiem darba devējiem līdz 2019.gada 1.februārim ir jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (turpmāk – paziņojums) 2018.gadā, ja darba attiecības bijušas līdz 2018.gada 31.decembrim.   Savlaicīga un korekta šāda paziņojuma ...

14.01.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 14.janvārī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.     Par veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā. Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja   2.     Par ...

11.01.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 14.janvārī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē   Darba kārtība : 1.     Par nolikuma Nr.___ “Valkas novada amatiermākslas kolektīvu un to vadītāju apbalvošanu” apstiprināšanu. Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības ...

11.01.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 14.janvārī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība :   1. Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu. Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas ...

10.01.2019

No šī gada ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi, darot valstij zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. Iedzīvotājiem e-adrese būs brīvprātīga, bet  no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana ...

03.01.2019
02.01.2019
31.12.2018

23. decembrī Valkas pilsētas tirgus laukumā un Raiņa ielas sākumā visus pulcēja Ziemassvētku labdarības tirdziņš.   Kā katru gadu novada iedzīvotāji un viesi varēja iegādāties oriģinālas dāvanas un dažādus mājražotāju gardumus. Visi apmeklētāji varēja sasildīties pie kūpošas tējas tases, bet senioriem ...

28.12.2018

  1) 10. janvārī  biedrības  Lauku partnerība Ziemeļgauja  dalībnieku tikšanās , iepazīšanās ar amatniecības centra telpām , radošā darbnīca- modes skate  Lilita Ikale un Modes dāmas;     2) 10. februārī Rokdarbnieces Agritas Paulsones uz rāmja austo lakatu izstāde, radošā ...

27.12.2018
21.12.2018

Domes sēde sasaukta 2018. gada 27. decembrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.     Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” par neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, Valka. Ziņo ...

21.12.2018

Nomas līguma termiņš 5 gadi    Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums  Nosaukums Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala nomas maksa (gadā) Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2019.g.  VIJCIEMA PAGASTS  Vijciema pagasts 9492 006 0074 Magonītes 0.3 Ne mazāk ...

21.12.2018
20.12.2018

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Saskaņā ...

19.12.2018

Šodien Valkas novada domē ciemojās LNT šova “Lauku sēta” piektās sezonas uzvarētāja valcēniete Sanita Šņepste.   Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis pateicās Sanitai par pozitīvu Valkas novada vārda atspoguļošanu valsts mērogā. “Mums ir prieks par katru ...

19.12.2018