Eiropas Sociālā fonda projekts nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”   Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie ...

26.09.2018

Attīstību lietu komiteja sasaukta 2018.gada 27.septembrī, plkst. 14.00, Beverīnas ielā 3, Valkā, apspriežu zālē, 1.stāvā   Darba kārtība:    1. Valkas – Valgas centra pārbūves projekts, apkārtējo teritoriju tālākā attīstība Ziņo: J. Putniņa, L. Engere, A. Golubovs   2. Mežaparka tālākā attīstība Ziņo: ...

26.09.2018

    Piektdien, 2018. gada 14. septembrī Valgas dzelzceļa stacijā notika Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projekta sanāksme, kurā piedalījās Valkas novada domes, Valgas pagasta valdes pārstāvji un abu pašvaldību tūrisma informācijas centru darbinieki. Galvenās sanāksmē apspriestās tēmas ...

26.09.2018

Sēde sasaukta 27. septembrī, plkst. 10.00  Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība :   1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 21.§) ...

25.09.2018

  Valkas novada dome informē, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, Teritorijas plānošanas daļas speciālisti uzsāks vasarnīcu teritoriju Valkas pagastā “Bērzezers”, “Alieši” un  Valkā “Celtnieks”, apsekošanu dabā, lai veiktu datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ...

21.09.2018

Sēde sasaukta 2018. gada 26. septembrī plkst .13:00 , Valkā, Beverīnas ielā 3    Darba kārtība :   Par nekustamā īpašuma „Vecžūri”, kadastra numurs 9492 007 0022 sadalīšanu un jauna īpašuma “Veides” Vijciema pagastā izveidošanu; Par iesniegumu zemes vienības Valkas ...

21.09.2018

Tā kā 24.septembris, kad Latvijā būs Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālā vizīte, ir noteikta kā svētku diena, izmaiņas gaidāmas arī SIA „VTU Valmiera” autobusu kustībā. Valmieras pilsētas nozīmes maršrutu autobusi kursēs kā svētdienā. Izmaiņas gaidāmas arī reģionālās nozīmes maršrutu autobusu ...

21.09.2018

Attīstības lietu komiteja sasaukta 2018. gada 27.septembrī plkst. 14.00 , Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.    Darba kārtība:  1. Valkas – Valgas centra pārbūves projekts, apkārtējo teritoriju tālākā attīstība Ziņo: Jana Putniņa, Lāsma Engere, Aleksandrs Golubovs   2. Mežaparka tālākā ...

20.09.2018
19.09.2018

Pirmdiena, 24. septembris, šogad noteikta kā svētku diena, jo mūsu valstī ieradīsies pāvests Francisks. Līdz ar to pirmdiena būs oficiāla brīvdiena.   Brīvdiena piešķirta, pamatojoties uz grozījumiem likumā «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām», ar kuru par svētku dienu noteikts ...

19.09.2018

Latvijā vispasaules talkas dienā 15. septembrī atkritumu vākšanas talka netika rīkota, bet Lielās Talkas organizatori aicināja atbalstīt ideju par Laimes koka stādīšanu.   Aicināts tika ikviens Latvijas iedzīvotājs, ikviena ģimene, ikviena pašvaldība kā kopums, uzņēmumi u.c. sēt, dēstīt, stādīt ...

18.09.2018

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros septembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināti piedalīties: Katru pirmdienu, plkst.18:15, Valkā, Beverīnas ...

17.09.2018

  2018. gada 20.septembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 Valkas Kultūras namā (E.Dārziņa iela 8, Valka) norisināsies „Livonijas darba tirgus Valka – Valga 2018”, kuru rīko Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu, Valgas pilsētas valdi un Valkas ...

17.09.2018

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks  vēlēšanu dienā, 6.oktobrī no plkst.7.00 līdz 20.00 Saeimas vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu apgabalos, kas ir Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme. Partijas vai partiju apvienības izvēlas, kuros vēlēšanu apgabalos iesniegt kandidātu sarakstu. Vienu un to ...

17.09.2018

    Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds, Valkas novada dome un Valgas pilsētas dome pārrobežu sadarbības programmas “INTERREG Estonia-Latvia” projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros kopīgi ...

14.09.2018