Domes sēde sasaukta 2020. gada 30. decembrī plkst. 10.00. Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.     Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2.     ...

23.12.2020

Valkas novada domes darba laiks svētku laikā:   23. decembrī* - 8.00 - 12.00 24., 25. decembrī - Brīvs 28. decembrī - 8.00 - 18.00 29. decembrī - 8.00 - 17.00 30.decembrī* - 8.00 - 12.00 31. decembrī - Brīvs 1. janvārī - Brīvs   * Saskaņā ar Darba Koplīgumu darba diena pirms Ziemassvētkiem un Vecgada dienas saīsināta ...

22.12.2020

      Muzikālo svētku sveicienu sagatavoja Valkas novada kultūras dzīves vadītāji:   Unda Ozoliņa- Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja, Rolands Rastaks- Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs, Līga Lāne- kultūras darba organizatore, Jānis Lūsēns- komponists, ...

21.12.2020

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādē, piedaloties Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, sociālo pakalpojumu sniedzēju un Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, 17. decembrī ZOOM platformā norisinājās fokusgrupas diskusija - sociālā drošība ...

21.12.2020

Ir izstrādāta rokasgrāmata "Finanšu instrumenti un rīki ēku energoefektivitātes uzlabošanai", kurā apkopoti astoņi finanšu rīki, kas var uzlabot rentabilitāti, atvieglot finansējuma piesaisti un samazināt riskus, ko rada ieguldījumi ēku energoefektivitātē. Rokasgrāmata būs labs palīgs ēku apsaimniekotājiem ...

21.12.2020

  Jau informējām, ka 2020. gada 18. septembrī tika pabeigti būvniecības darbi Rūjienas ielā 3E, kur tika izveidots dienas aprūpes centrs. Dienas aprūpes centrā tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, telpās būs iespējams uzņemt 24 personas ar garīga rakstura traucējumiem.   Lai ...

21.12.2020

Sakarā ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN) izmaiņām, no 2021.gada 1.janvāra pašvaldībās pieaugs atkritumu apsaimnokošanas maksa.   DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos 2021.gadā pieaugs līdz 65,00 EUR par tonnu (šobrīd tās apmērs ir 50,00 EUR par tonnu).    Mainoties ...

21.12.2020

17. decembrī valdība pastiprināja drošības pasākumus Covid-19 izplatības mazināšanai, no 21. decembra nosakot jaunus ierobežojumus tirdzniecībā, izglītībā un citās sfērās. Ar grozījumiem rīkojumā īpaši uzsvērts, ka ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. ...

18.12.2020

No 21. decembra uz trim nedēļām noteiktie drošības pasākumi būs vērsti uz to, lai ikviens no mums satiktu pēc iespējas mazāk citu cilvēku ārpus savas mājsaimniecības. Tā mēs pasargāsim sevi un citus no iespējamās inficēšanas ar Covid-19. Veselības ministrija izprot, ka tas radīs grūtības un sarežģīs ikdienu, ...

17.12.2020

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas ēkas sporta zālei pabeigta grīdas seguma atjaunošana.   Atjaunošanas darbus veica SIA “Toledo” un darbu kopējās izmaksas veido 9949,35 EUR, ieskaitot PVN.   Uzlabotā grīda kalpos ilgtermiņā, un pateicoties VEF basketbola akadēmijas trenerim Jānim Butānam, ...

17.12.2020

  Lai paustu viedokli par to, kādām kultūras aktivitātēm būtu jāsaņem finansējums Vidzemes kultūras programmas ietvaros 2021. gadā, ikviens vidzemnieks aicināts līdz gada nogalei aizpildīt aptauju par būtiskākajām kultūras prioritātēm. Pāris nedēļu laikā viedokli izteikuši jau ap 500 cilvēku.   Vidzemes ...

17.12.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 18.decembrī plkst. 13:30, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotai zemes vienībai Valkas novada Zvārtavas pagastā un zemes piekritības noteikšanu; 2.      ...

16.12.2020

Piektdien, 11.decembrī tiešsaistē notika SIA „ZAAO” (ZAAO) dalībnieku sapulce, kurā apstiprināts uzņēmuma 2021.gada budžeta projekts, palielināts uzņēmuma pamatkapitāls un pārrunāti 2021.gadā plānotie attīstības projekti.   Sapulces dalībnieki nolēma palielināt uzņēmuma pamatkapitālu, ieguldot tajā ...

16.12.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 18.decembrī plkst. 10.00. Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2.   Par neapdzīvotu ...

15.12.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 18.decembrī plkst. 8.00 Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ...

15.12.2020